iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Проведе се извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Перник

Проведе се извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК-Перник 04_1429165785

Проведе се извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК- Перник.

При наличието на изискуемия кворум съгласно Закона за водите бе обсъден и приет бюджета за 2015 година, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите.

Повторното приемане на бюджет 2015 бе необходимо поради извършената корекция, състояща се в прехвърлянето на сумата, предвидена за външни услуги, която е формирана от бюджетите за 2014 и 2015 година. В приетия на заседанието бюджет сумата е прехвърлена като разход за други плащания и възнаграждения на персонала /граждански договори/. Към момента и до провеждането на конкурсите по Кодекса на труда е сключен граждански договор
с ВиК-експерт.

В заложената втора точка от дневния ред на заседанието кметовете на общини и представителите на ВиК информираха за проблеми и затруднения, свързани с остарялата ВиК инфраструктура и необходимостта от влагането на значителни средства за инвестиции от страна на ВиК. Всички присъстващи единодушно подкрепиха подхода, относно размера на инвестициите, които ще
вложи ВиК операторът да бъдат много добре прецизиран с оглед гарантиране на социалната поносимост на цените на услугите за населението.

До няколко дни до Министерство на регионалното развитие и
благоустройство ще бъде изпратено, становището на Областния управител по образеца на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Предстои организирането на работни срещи, на областния управител и председател на асоциацията по ВиК Ирена Соколова, с всички заинтересовани страни по поставените от членовете на Асоциацията въпроси.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

15-Април-2016

16-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.