iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Приеха превантивни мерки срещу африканската чума в Пернишко

Приеха превантивни мерки срещу африканската чума в Пернишко 11_1479446046

На свое заседание Областната епизоотична комисия, председателствана от областния управител д-р Александър Александров, прие превантивни мерки за предотвратяване на опасността от проникване на територията на областта и в страната, на заболяванията африканска чума по свинете и високопатогенна инфлуенца по птиците, като специалистите изрично подчертаха, че заболяванията не са опасни за хората и в България засега няма регистрирани случаи на болни животни. Болестите могат да засегнат, както домашни, така и диви животни.

Към момента всички кметове на населени места и председателите на ловните сдружения на територията на областта са информирани за симптомите, проявлението и разпространението на заболяванията, както и за актуалната епизоотична обстановка.

По време на заседанието се акцентира върху мерките за биосигурност в животновъдните обекти и задължението на собствениците при всеки случай на съмнение за някое от заболяванията незабавно да бъде информиран ветеринарен лекар.

Предстои да бъде установен начина на вземане, съхранение, опаковане и предаване на ветеринарните лекари на проби от отстреляни и намерени мъртви животни.

Във връзка с болестта африканска чума по свинете се засилват мерките за проследяване и контрол на движението на домашни свине, като особено внимание се обръща на движението на свине от и към типа "заден двор". Мерките предвиждат незабавно извършване на засилен клиничен надзор за ранно откриване на африканска чума по свинете с документиране на резултатите в свиневъдните обекти на територията на област Перник.

Областната епизоотична комисия прие и превантивни мерки за заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците. Предвиждат се съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловните сдружения и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви, мигриращи или синантропни птици. Засилва се ветеринарномедицински контрол на пазарите на птици на територията на областта. Периодични клинични прегледи и сондажни вирусологчни изследвания на домашни и диви птици са също част от мерките.

На собствениците на птицевъдни обекти в т.ч. такива обекти тип „заден двор"са възложени следните противоепидемични мерки: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, както и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Да съхраняват в закрити помещения фуражът, с който се изхранват птиците. Да създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от другите видове домашни птици. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

16-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.