iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

През ноември са извършени 73 проверки от Дирекция „Инспекция по труда” Перник

През ноември са извършени 73 проверки от Дирекция „Инспекция по труда” Перник 12_1481357241

73 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на област Перник е извършила Дирекция „Инспекция по труда” Перник през месец ноември тази година.Най-голям е броят на проверките, заложени в Годишния план на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”-69. При 26 от проверките е извършен контрол по изпълнението на издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Във връзка с постъпили сигнали и искания са направени 7 проверки, 6 са по искане на работодателите, 2 са по издаване на разрешение за специални и технологични взривни работи и 2 са свързани с разсредване на професионални заболявания и 1 е по инициатива на МВР.В резултат на извършения контрол, през изминалия месец трудовите инспектори са констатирали 254 нарушения. Най-голям е броят на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения- 150. След тях са нарушенията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд-104.През месец ноември, тази година, по време на проверките са съставени 5 акта за установяване на административни нарушения. От тях 4 са свързани с нарушения на нормите, които регламентират трудовите правоотношения и 1 касае нарушение на нормите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

10-Декември-2016

12-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.