iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16-20 ноември 2015 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16-20 ноември 2015 г. 11_1447485722

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Пернишка област

Община Брезник

На 16.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Горна Секирна, Садовик, Стньовци, Режанци, Непразненци, Долна Секирна, Кошарево, Брезнишки извор, Милкьовци, Беренде, общ. Земен, Гигинци, Душинци, Ръжавец, Ерул, Габровдол, Банище, Бегуновци, Велиново - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 20.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Горна Секирна, Садовик, Стньовци, Режанци, Непразненци, Долна Секирна, Кошарево, Брезнишки извор, Милкьовци, Беренде, общ. Земен, Гигинци, Душинци, Ръжавец, Ерул, Габровдол, Банище, Бегуновци, Велиново - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Ковачевци

На 16.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Падине, Ковачевци, общ. Ковачевци, Косача, Мурено, Смиров дол, Дивля, Лобош, Горна Врабча, Чепино, Слатино, общ. Ковачевци, Долна Секирна, Горна Глоговица, Калотинци, Сирищник, Долна Врабча, Светля, Радибо, Еловдол, Калище, Габровдол, Ракиловци

На 16.11.2015 г. /09:30 - 10:00 ч./ - гр. Земен, с. Калища, с. Лобош, с. Жабляно, с. Блатешница, с. Пещера, с. Враня стена, с. Калотинци, с. Реянци, с. Дивля, с. Г. Глоговица; с. Одраница

На 20.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Падине, Ковачевци, общ. Ковачевци, Косача, Мурено, Смиров дол, Дивля, Лобош, Горна Врабча, Чепино, Слатино, общ. Ковачевци, Долна Секирна, Горна Глоговица, Калотинци, Сирищник, Долна Врабча, Светля, Радибо, Еловдол, Калище, Габровдол, Ракиловци - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Перник

На 16.11.2015 г. /09:45 - 10:00 ч./ - Перник Васил Левски: 1, 1., 15, 16, 16., 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, бл. 11, 9, кв, кв.; Железни Заводи: 8, 9а; Захари Зограф: 143.; Калкас: бл. до Кат, бл. Магазин, бл. ТП Мтс; Караманица: 104; Радомир; Върба: бл. бивше ТКЗС

На 16.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Дрен Втора: 1, 10, 22, 4, 6, 60, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 7, 9, 4; Двадесет и Втора: 6, 7, 8, 9; Двадесет и Девета: 1; Двадесет и Пета: 6; Двадесет и Първа: 10, 2, 6; Двадесет и Трета: 21, 23, 23, 5, 7, 9; Двадесет и Четвърта: 13, 2, 3, 6, 8, 9; Двадесет и Шеста: 3; Двадесета: 2, 3, 6; Дванадесета: 1, 3, 4; Девета: 1, 2, 4; Деветдесет и Девета: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Деветдесет и Осма: 1, 2, 3, 7, 9; Деветдесет и Седма: 1, 11, 13, 2, 4, 5, 9; Деветдесет и Трета: 1; Деветдесет и Четвърта: 5; Деветнадесета: 5, 6, 8; Десета: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Единадесета: 6; Махала Мали Дрен: 10, 11, 17, 3, 33, 41, 5, 6, 8, 5, бл. Къща; Осемдесет и Девета: 5, 7, 9; Осемдесет и Осма: 2, 3, 5, 6; Осемдесет и Пета: 4; Осемдесет и Първа: 10, 20, 4, 6; Осемдесет и Трета: 12, 3, 5; Осемдесет и Четвърта: 3, 6; Осемдесет и Шеста: 10, 13, 17, 23, 3; Осемдесета: 1; Осемнадесета: 4; Осма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пета: 2, 4, 5, 6; Петдесет и Втора: 10, 2; Петдесет и Девета: 2, 9; Петдесет и Осма: 6, 8; Петдесет и Пета: 2, 6, 7; Петдесет и Първа: 3, 7; Петдесет и Седма: 2, 6; Петдесет и Трета: 11, 19, 5, 7, 25, 29, 31; Петдесет и Четвърта: 5, 6; Петдесет и Шеста: 1, 1, 3, 4, 6; Петнадесета: 11, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 3, 5, 21, 25, 26, 27, 31, 35; Първа: 1, 32, 46, 50, 54; Седемдесет и Втора: 9; Седемдесет и Девета: 10, 4, 6; Седемдесет и Осма: 1, 2, 4; Седемдесет и Пета: 1; Седемдесет и Седма: 3; Седемдесет и Трета: 1, 3, 5; Седемдесет и Четвърта: 1, 10, 6, 8; Седемдесет и Шеста: 4, 6; Седемдесета: 2, 4; Седемнадесета: 1; Седма: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто: 2, 4, 6; Сто и Втора: 1, 3, 5, 7; Сто и Девета: 18, 21, 6; Сто и Единадесета: 2, 7; Сто и Осма: 2, 8; Сто и Пета: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Сто и Петнадесета: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 20, 4; Сто и Първа: 1, 3, 5; Сто и Седма: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Трета: 1, 5; Сто и Тринадесета: 2, 4, 6; Сто и Четвърта: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Шеста: 1, 2, 4, 6, 8; Трета: 7, 9; Тридесет и Девета: 1, 1, 3, 5; Тридесет и Осма: 1, 12, 2, 4; Тридесет и Седма: 1, 2, 6, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта: 10, 15, 16, 2, 6, 9; Тридесет и Шеста: 1, 12, 4; Тридесета: 1, 18, 20; Четвърта: 101, 103, 105, 109, 111, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 18, 4; Четиридесет и Втора: 12, 14, 3, 7; Четиридесет и Девета: 7; Четиридесет и Осма: 4; Четиридесет и Пета: 16, 18, 5, 25, 29; Четиридесет и Първа: 1, 7, 9; Четиридесет и Седма: 1, 14, 3, 5, 7; Четиридесет и Трета: 1, 14; Четиридесет и Четвърта: 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста: 2, 3, 5, 7; Четиридесета: 1, 11, 12, 19, 21, 22, 3, 8, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37; Четиринадесета: 1, 2, 3, 5; Шеста: 1, 3, 5, 7, 20; Шестдесет и Втора: 4; Шестдесет и Девета: 2; Шестдесет и Първа: 1, 4, 6; Шестдесет и Седма: 1, 3, 5; Шестдесет и Трета: 2, 5; Шестдесет и Четвърта: 10, 1, 5, 9; Шестдесет и Шеста: 5, 7, 66; Шестдесета: 10, 2, 3, 4, 2; Шестнадесета: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Радомир; Гърляница: бл. 20; Студена, Общ. Перник; Баба Тонка: 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Барбеш: 1, 14, 3, 5, 7, 8, 9, бл. Военен Блок; Бистрица: 1, 2, 4, 5, 6; Вардар: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вършец: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Голо Бърдо: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ерма: 1, 2, 4, 6; Иван Вазов: 1, 2, 3, 4, 6; Каражинец: 1, 11, 13а, 13б, 19, 2, 26, 28, 3, 39, 4, 5, 56, 6, 65, 7, 8, 9, бл. Вила, Къща; Мах. рулева: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 7, 9; Местн. каражинец/и. р. /: 15, 29; Простор: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Разсадника: 1, 2, 3, 4; Рила: 2; Родопи: 1, 2, 3, 5, 6, 7; Ропотамо: 1, 2, 3, 4, 7, 9; Рулева: 1а, 2, 2а, 8; Сините Вълни: 2, 4; Стария Площад: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Струма: 26, 34, 36, 40; Христо Ботев: 119а, 193, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 240, 250, 252, 254, 256, 258, . 264, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 260, 262, 264, 266, 268, 270, бл. 264, воен. бл. -стълби, военен Блок - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 16.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Дрен Втора: 1, 10, 22, 4, 6, 60, 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 7, 9, 4; Двадесет и Втора: 6, 7, 8, 9; Двадесет и Девета: 1; Двадесет и Пета: 6; Двадесет и Първа: 10, 2, 6; Двадесет и Трета: 21, 23, 23, 5, 7, 9; Двадесет и Четвърта: 13, 2, 3, 6, 8, 9; Двадесет и Шеста: 3; Двадесета: 2, 3, 6; Дванадесета: 1, 3, 4; Девета: 1, 2, 4; Деветдесет и Девета: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Деветдесет и Осма: 1, 2, 3, 7, 9; Деветдесет и Седма: 1, 11, 13, 2, 4, 5, 9; Деветдесет и Трета: 1; Деветдесет и Четвърта: 5; Деветнадесета: 5, 6, 8; Десета: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Единадесета: 6; Махала Мали Дрен: 10, 11, 17, 3, 33, 41, 5, 6, 8, 5, бл. Къща; Осемдесет и Девета: 5, 7, 9; Осемдесет и Осма: 2, 3, 5, 6; Осемдесет и Пета: 4; Осемдесет и Първа: 10, 20, 4, 6; Осемдесет и Трета: 12, 3, 5; Осемдесет и Четвърта: 3, 6; Осемдесет и Шеста: 10, 13, 17, 23, 3; Осемдесета: 1; Осемнадесета: 4; Осма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пета: 2, 4, 5, 6; Петдесет и Втора: 10, 2; Петдесет и Девета: 2, 9; Петдесет и Осма: 6, 8; Петдесет и Пета: 2, 6, 7; Петдесет и Първа: 3, 7; Петдесет и Седма: 2, 6; Петдесет и Трета: 11, 19, 5, 7, 25, 29, 31; Петдесет и Четвърта: 5, 6; Петдесет и Шеста: 1, 1, 3, 4, 6; Петнадесета: 11, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 3, 5, 21, 25, 26, 27, 31, 35; Първа: 1, 32, 46, 50, 54; Седемдесет и Втора: 9; Седемдесет и Девета: 10, 4, 6; Седемдесет и Осма: 1, 2, 4; Седемдесет и Пета: 1; Седемдесет и Седма: 3; Седемдесет и Трета: 1, 3, 5; Седемдесет и Четвърта: 1, 10, 6, 8; Седемдесет и Шеста: 4, 6; Седемдесета: 2, 4; Седемнадесета: 1; Седма: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто: 2, 4, 6; Сто и Втора: 1, 3, 5, 7; Сто и Девета: 18, 21, 6; Сто и Единадесета: 2, 7; Сто и Осма: 2, 8; Сто и Пета: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9; Сто и Петнадесета: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 20, 4; Сто и Първа: 1, 3, 5; Сто и Седма: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Трета: 1, 5; Сто и Тринадесета: 2, 4, 6; Сто и Четвърта: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сто и Шеста: 1, 2, 4, 6, 8; Трета: 7, 9; Тридесет и Девета: 1, 1, 3, 5; Тридесет и Осма: 1, 12, 2, 4; Тридесет и Седма: 1, 2, 6, 7, 9, 3; Тридесет и Четвърта: 10, 15, 16, 2, 6, 9; Тридесет и Шеста: 1, 12, 4; Тридесета: 1, 18, 20; Четвърта: 101, 103, 105, 109, 111, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 18, 4; Четиридесет и Втора: 12, 14, 3, 7; Четиридесет и Девета: 7; Четиридесет и Осма: 4; Четиридесет и Пета: 16, 18, 5, 25, 29; Четиридесет и Първа: 1, 7, 9; Четиридесет и Седма: 1, 14, 3, 5, 7; Четиридесет и Трета: 1, 14; Четиридесет и Четвърта: 14, 16, 22; Четиридесет и Шеста: 2, 3, 5, 7; Четиридесета: 1, 11, 12, 19, 21, 22, 3, 8, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 37; Четиринадесета: 1, 2, 3, 5; Шеста: 1, 3, 5, 7, 20; Шестдесет и Втора: 4; Шестдесет и Девета: 2; Шестдесет и Първа: 1, 4, 6; Шестдесет и Седма: 1, 3, 5; Шестдесет и Трета: 2, 5; Шестдесет и Четвърта: 10, 1, 5, 9; Шестдесет и Шеста: 5, 7, 66; Шестдесета: 10, 2, 3, 4, 2; Шестнадесета: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Радомир; Гърляница: бл. 20; Студена, Общ. Перник; Баба Тонка: 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Барбеш: 1, 14, 3, 5, 7, 8, 9, бл. Военен Блок; Бистрица: 1, 2, 4, 5, 6; Вардар: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вършец: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Голо Бърдо: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ерма: 1, 2, 4, 6; Иван Вазов: 1, 2, 3, 4, 6; Каражинец: 1, 11, 13а, 13б, 19, 2, 26, 28, 3, 39, 4, 5, 56, 6, 65, 7, 8, 9, бл. Вила, Къща; Мах. рулева: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 7, 9; Местн. каражинец/и. р. /: 15, 29; Простор: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Разсадника: 1, 2, 3, 4; Рила: 2; Родопи: 1, 2, 3, 5, 6, 7; Ропотамо: 1, 2, 3, 4, 7, 9; Рулева: 1а, 2, 2а, 8; Сините Вълни: 2, 4; Стария Площад: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Струма: 26, 34, 36, 40; Христо Ботев: 119а, 193, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 240, 250, 252, 254, 256, 258, . 264, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 260, 262, 264, 266, 268, 270, бл. 264, воен. бл. -стълби, военен Блок - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 16.11.2015 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Перник Благой Гебрев: 17, 17., 17а, 20, 20., 20а, 22., 23, 23., 26., бл. 16, бл. 17, 18, 19, 20, 21, 22, Павилион, с/у бл. 19, бл. 21, бл. 23, 24, 25, до бл. 24, до Жако, до Тото пункт, с/у Чайка, бл. 26, 27, 28, 29, в бл. 28; Владайско Въстание: 1; Волгоград: бл. 1, 2, 3; Изток: 1, бл. до Пощата, Кафе-вагона, Павилион, салон 13 Сп Метал, сп. метал, спирка "метал", спирка Метал, тенис Корт, Търговски обект, бл. Магазин, Тото пункт, бл. Павильон; Карл Маркс: , 1, 1., 2а, 3., бл. 1, 3; Клемент Готвалд: 17., бл. 17, 19; Ленински Проспект: 17, 27, бл. 1, 5, бл. Павильон; Лом: бл. 9; Минск: 1, 15, 8, бл. 7; Несебър: 2.; Одеса: бл. 1, 2; Созопол: 5; Юрий Гагарин: 18, 20, 87 Б, бл. 12, до бл. 12, Кафе-Аперитив

На 17.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Батановци 3ти март: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Св. св. Кирил и Методий: 11, 25, 29, 4, 7; Етрополе; Победа: 10; Перник; Благой Гебрев: 15а, 1а, 22., 58а, 64, бл. 10, 11, кв. 114 до Вик, бл. 12, 13, 14, бл. 22, Павилион, сладолед-машина, бл. 32; Бучински път: бл. Хранителни Стоки и Кафе; Изток: бл. 13 Жданов, кооп Пазар, Павилион, Павилион 5, бл. до 11-то У-ще, бл. до ТП "Бистрица", бл. Кафе Аперитив, Фото Ателие, бл. Магазин, бл. Мошино; Калинин: бл. 10, 12; Карл Маркс: 43, бл. 2, бл. до Реката; Клемент Готвалд: 10., 2., 3., 6., 8, 2, бл. 1, 3, 6, 8; Ленински Проспект: 1, 3, 3., 6, 9, 15, бл. 15, пазара, бл. 3, 6, до Дск; Лом: 10., 13, 3., 31, 7, 3., бл. 1, бл. 11, 12, 1на, пазар "сезони", бл. 3, бл. 3, Паркинг, бл. Билярдан Клуб, бл. до ТП Тунджа; Мах. Портарева: 46, 72; Минск: 1., 13., 15, 15., 6, бл. 1, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Несебър: 3, 5, бл. 1, 3, с/у бл. 3; Одеса: бл. 4; Оряхово: 4; Стомана: 4; Търговска: 15; Юрий Гагарин: 10, 10., 8., 32, 34а, 36., 36а, 91, 38., 38б, 38в, 38д, 38е, 38ж, 38г, 42., 46., бл. 10, 10 Партер, 8, бл. 34, 36, м/убл.34 и 36, Магазин № 5, с/у Шел, тър. компл. С/у Без. "шел", търг. Комплекс, бл. 38, бл. 40, м/у 36 и 34 бл. , бл. 42, м/у бл. 42и44, Магазин, бл. 44, 44-46, 46, м/у бл. 44и46, сп. "Бучински път" - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 17.11.2015 г. /09:30 - 10:00 ч./ - Перник Бели Брег: бл. Битов Комбинат, до Радар, Ресторант Радар, Тото пункт; ЖП Гара: бл. Павилион Топливо; Миньор: бл. 53; Мърквичка: бл. 38; Първи май: бл. 51; Св. св. Кирил и Методий: 12, 15, 21, 21., , 17, 17., 31, 23, бл. 14, 16, бл. Зад Минен Гараж; Твърди Ливади: 159., 6, 38., бл. 10, 20, 36, 37, 38, 40, до бл. 60, до бл. 60, Магазин, Магазин до бл. 60, на Пазара, бл. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, бл. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, до бл. 55, до Стъкло Магазина, обект 1, пред бл. 56, бл. 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53

На 17.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Перник Атанас Накев: 10, 12, 14, 14., 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28., 29, 31, 8, 1, 11, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Благой Гебрев: 1, 31а, 33, 33а, 33б, 35в, 36, 36., 64, 64., 23, 32 В, 32., 33, 38., 43, 70, 78, 29е, бл. 32, 37, 64, кв. 126, Паркинг, с/у Казабланка, бл. 36, 60, 61, до бл. 60, с/у бл. 60, бл. 36, до бл. 36, до бл. 62, пред бл. 36, с/у бл. 36, бл. 56, 58; Бучински път: бл. Ладовица; Владайско Въстание: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 25, 37, 4, 41, 43, 8, 4, бл. Зад Регал; Воронеж: 90, бл. 2, 3, 4, 5, 6; Вулкан: 10, 2, 4, 6, 8; Димитровград: 1, 2, 3, 5, 6, 7; Димитър Благоев: . 6, 10, 11., 12, 13, 14, 15., 16, 16., 18, 2, 20, 22, 22., 23, 24, 24., 26., 28, 30, 30., 32., 33., 34, 34., 36, 36., 38., 38а, 4, 40, 40., 46., 5, 50., 62., 64, 9; Димитър Рибарски: 1, 10, 12, 2, 5, 7, 8; Иван Шишман: 1, 10, 12, 14, 16, 16., 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Изток: бл. до Жп. спирка Църква, Магазин, сп. Даскалово, бл. до ТП Витоша, бл. на Фасадата на ТП "стадиона"; Калофер: 2; Кирил Тупанков: 2; Крум Накев: 4; Лев Толстой: 10.; Мах. Портарева: 142, 143, 145, 64, 66, 68, 69, 70; Никифор Панкев: 1, 3, 3а, 5, 7; Огоста: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Пенчев: 1, 10, 11, 12, 12., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Превалец: 1, 10, 12, 1а, 2, 4, 6, 8, 14; Софийско шосе: 38; Стомана: 2., 3., бл. 1, 3, бл. 2; Стримон: 1, 11, 13, 15, 17, 34, 5, 7, 9, 1, 63; Хасково: 1, бл. 1, б; Църква: бл. Зад Читалището; Юрий Гагарин: бл. до Стадион "металург", бл. до Супера; Ямбол: 7; Рударци; Христо Смирненски: 4

На 17.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Перник Атанас Накев: 10, 12, 14, 14., 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28., 29, 31, 8, 1, 11, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Благой Гебрев: 1, 31а, 33, 33а, 33б, 35в, 36, 36., 64, 64., 23, 32 В, 32., 33, 38., 43, 70, 78, 29е, бл. 32, 37, 64, кв. 126, Паркинг, с/у Казабланка, бл. 36, 60, 61, до бл. 60, с/у бл. 60, бл. 36, до бл. 36, до бл. 62, пред бл. 36, с/у бл. 36, бл. 56, 58; Бучински път: бл. Ладовица; Владайско Въстание: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 25, 37, 4, 41, 43, 8, 4, бл. Зад Регал; Воронеж: 90, бл. 2, 3, 4, 5, 6; Вулкан: 10, 2, 4, 6, 8; Димитровград: 1, 2, 3, 5, 6, 7; Димитър Благоев: . 6, 10, 11., 12, 13, 14, 15., 16, 16., 18, 2, 20, 22, 22., 23, 24, 24., 26., 28, 30, 30., 32., 33., 34, 34., 36, 36., 38., 38а, 4, 40, 40., 46., 5, 50., 62., 64, 9; Димитър Рибарски: 1, 10, 12, 2, 5, 7, 8; Иван Шишман: 1, 10, 12, 14, 16, 16., 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Изток: бл. до Жп. спирка Църква, Магазин, сп. Даскалово, бл. до ТП Витоша, бл. на Фасадата на ТП "стадиона"; Калофер: 2; Кирил Тупанков: 2; Крум Накев: 4; Лев Толстой: 10.; Мах. Портарева: 142, 143, 145, 64, 66, 68, 69, 70; Никифор Панкев: 1, 3, 3а, 5, 7; Огоста: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Пенчев: 1, 10, 11, 12, 12., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Превалец: 1, 10, 12, 1а, 2, 4, 6, 8, 14; Софийско шосе: 38; Стомана: 2., 3., бл. 1, 3, бл. 2; Стримон: 1, 11, 13, 15, 17, 34, 5, 7, 9, 1, 63; Хасково: 1, бл. 1, б; Църква: бл. Зад Читалището; Юрий Гагарин: бл. до Стадион "металург", бл. до Супера; Ямбол: 7; Рударци; Христо Смирненски: 4

На 17.11.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Кладница Иван Цветанов: 22; Перник; Багова Махала: 28А; Драгановец Залес. пояс: 7; Крепок: 1, 2, 3, 4, 6; Кристал Блокове: 10, 11, 12, 126, 2, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 35., 37, 38, 39, 39А, 3А, 3Б, 4, 47, 4Б, 4В, 4Д, 5, 5., 59, 6, 6., 7, 8, 9, бл. 1, 2; Сандански: 36, 38, 40, 42; Средец: 34, 34.; Цане Гинчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 17.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Батановци 3ти март: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Св. св. Кирил и Методий: 11, 25, 29, 4, 7; Етрополе; Победа: 10; Перник; Благой Гебрев: 15а, 1а, 22., 58а, 64, бл. 10, 11, кв. 114 до Вик, бл. 12, 13, 14, бл. 22, Павилион, сладолед-машина, бл. 32; Бучински път: бл. Хранителни Стоки и Кафе; Изток: бл. 13 Жданов, кооп Пазар, Павилион, Павилион 5, бл. до 11-то У-ще, бл. до ТП "Бистрица", бл. Кафе Аперитив, Фото Ателие, бл. Магазин, бл. Мошино; Калинин: бл. 10, 12; Карл Маркс: 43, бл. 2, бл. до Реката; Клемент Готвалд: 10., 2., 3., 6., 8, 2, бл. 1, 3, 6, 8; Ленински Проспект: 1, 3, 3., 6, 9, 15, бл. 15, пазара, бл. 3, 6, до Дск; Лом: 10., 13, 3., 31, 7, 3., бл. 1, бл. 11, 12, 1на, пазар "сезони", бл. 3, бл. 3, Паркинг, бл. Билярдан Клуб, бл. до ТП Тунджа; Мах. Портарева: 46, 72; Минск: 1., 13., 15, 15., 6, бл. 1, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Несебър: 3, 5, бл. 1, 3, с/у бл. 3; Одеса: бл. 4; Оряхово: 4; Стомана: 4; Търговска: 15; Юрий Гагарин: 10, 10., 8., 32, 34а, 36., 36а, 91, 38., 38б, 38в, 38д, 38е, 38ж, 38г, 42., 46., бл. 10, 10 Партер, 8, бл. 34, 36, м/убл.34 и 36, Магазин № 5, с/у Шел, тър. компл. С/у Без. "шел", търг. Комплекс, бл. 38, бл. 40, м/у 36 и 34 бл. , бл. 42, м/у бл. 42и44, Магазин, бл. 44, 44-46, 46, м/у бл. 44и46, сп. "Бучински път" - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 18.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Перник Бучински път: бл. 1, 3, 5, над Поделението, бл. 20, 5; Васил Левски: бл. двора на Гимназията; Златоград: 7; Изток: 1, 2, бл. на Фасада ТП , бл. Павилион, бл. Павилион, Складова База, бл. Училище; Йордан Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19., 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28б, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33., 34, 35, 35., 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46., 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 37, 39, 41, 54, 56, бл. 41, бл. Кв. 61-а, бл. пред Iv Гимназия; Кадиевка: 24, 24а, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 41, 42, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49, 49., 49а, 49б, 51, 51а, 52; Калинин: 2, 3, 5, 7; Карл Маркс: 101, 30, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 95., 97, 99, 83, бл. 17; Кишинев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 6., 8; Краснодар: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Куйбишев: 1, 2, 3, 4; Луганск: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142б, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 149, 151, 153, 166, 168, 170, 155, 157, 159, 161, 163, 172, 174, 176, 178, 165, 169, 173, 175, 184, 186, 186а, 187, 188, 190, 192, 194, 198, 45в, 45г, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 76., 78, 80, 82, 84; Мах. Портарева: 101, 102, 105, 107, 108, 109, 103; Монте Карло: 1; Никола Чучулков: 1, 1., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 4., 41, 43, 43., 45, 5, 6, 7, 8, 9, бл. до ТП Н. Изселници; Новгород: 1, 2, 3, 4; Рашо Димитров: 10, 12, 14, 16, 16., 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 6, 8, 108, 3, 91., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9, 159, 159а, 161, 163, 165, 165а, 167, 167а, 169, 171, 173, 173а, 175, 183, 177, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54., 55, 57, 58, 58а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58б, 60, 60а, 62, 62b, 62а, 62д, 83, 85, 70а, бл. 72, зад 3-та Полик. и Авто"охрид", бл. 87, 89, 91, до бл. 87, Паркинг, бл. 93, 95, до бл. 95, м/у бл. 91 и 93; Рига: 2, 2., 8, бл. В 4-та Гимназия, до ТП ; Ставропол: 1, 2, 2., 3, 4, 5, 5., 6, 8; Харков: 1, 1., 2; Юрий Гагарин: 13, 25, 3, 15, 19, бл. 17, 33, зад Х-л "зора", бл. АвтоПаркинг, с/у Супера, бл. до Банята, до Тони-Бар, бл. до Поликлиниката, бл. Тотопункт; Студена, Общ. Перник; Христо Ботев: 166

На 18.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Перник Бучински път: 131, 16, 33, 37, бл. 11, Павилион, бл. 37, до бл. 31; Златоград: 3, бл. 3; Изток: 2, бл. до 3та Поликлиника, хлебопекарна, бл. до "зора", до Х-л Зора, до"зора", пред Х-л Зора, с/у Х-л Зора, бл. до Зора, до Х-л "зора", кв. 58, пред Х-л Зора, бл. до ТП -дунав, бл. Ладовица; Рашо Димитров: 70б, 78, 82, 84, 86, бл. 74, 76, до бл. 74, бл. 78, 80, бл. до бл.70, бл. до бл. 76; Рига: 3, 3, 3.; Юрий Гагарин: 11, 4, 31., 33, 33., 35., 33, 3, 3., 3а, 41, 37., 39., 7, 7., 9, бл. 11, 12, 3, 4, утинор 4, утинор бл. 4, утинор-4, бл. 12, 3, 5, бл. 27, кв. 58, бл. 29, 31, зад Х-л Зора, до Пицария Белисима, кв. 58, бл. 33, 33-35, 35, 6, до бл.33, до бл. 33, зад бл. 33, кв. 58, м/у бл. 33 и бл. 35, сп. Бучински път, бл. 35-37, 37, 39, бл. 7, 9, бл. Кв. Ладовица, Ладовица - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 18.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Перник Бучински път: 131, 16, 33, 37, бл. 11, Павилион, бл. 37, до бл. 31; Златоград: 3, бл. 3; Изток: 2, бл. до 3та Поликлиника, хлебопекарна, бл. до "зора", до Х-л Зора, до"зора", пред Х-л Зора, с/у Х-л Зора, бл. до Зора, до Х-л "зора", кв. 58, пред Х-л Зора, бл. до ТП -дунав, бл. Ладовица; Рашо Димитров: 70б, 78, 82, 84, 86, бл. 74, 76, до бл. 74, бл. 78, 80, бл. до бл.70, бл. до бл. 76; Рига: 3, 3, 3.; Юрий Гагарин: 11, 4, 31., 33, 33., 35., 33, 3, 3., 3а, 41, 37., 39., 7, 7., 9, бл. 11, 12, 3, 4, утинор 4, утинор бл. 4, утинор-4, бл. 12, 3, 5, бл. 27, кв. 58, бл. 29, 31, зад Х-л Зора, до Пицария Белисима, кв. 58, бл. 33, 33-35, 35, 6, до бл.33, до бл. 33, зад бл. 33, кв. 58, м/у бл. 33 и бл. 35, сп. Бучински път, бл. 35-37, 37, 39, бл. 7, 9, бл. Кв. Ладовица, Ладовица - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 18.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Перник Бучински път: бл. 1, 3, 5, над Поделението, бл. 20, 5; Васил Левски: бл. двора на Гимназията; Златоград: 7; Изток: 1, 2, бл. на Фасада ТП , бл. Павилион, бл. Павилион, Складова База, бл. Училище; Йордан Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19., 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28б, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33., 34, 35, 35., 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46., 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 37, 39, 41, 54, 56, бл. 41, бл. Кв. 61-а, бл. пред Iv Гимназия; Кадиевка: 24, 24а, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 41, 42, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49, 49., 49а, 49б, 51, 51а, 52; Калинин: 2, 3, 5, 7; Карл Маркс: 101, 30, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 95., 97, 99, 83, бл. 17; Кишинев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 6., 8; Краснодар: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Куйбишев: 1, 2, 3, 4; Луганск: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142б, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 149, 151, 153, 166, 168, 170, 155, 157, 159, 161, 163, 172, 174, 176, 178, 165, 169, 173, 175, 184, 186, 186а, 187, 188, 190, 192, 194, 198, 45в, 45г, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 76., 78, 80, 82, 84; Мах. Портарева: 101, 102, 105, 107, 108, 109, 103; Монте Карло: 1; Никола Чучулков: 1, 1., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 4., 41, 43, 43., 45, 5, 6, 7, 8, 9, бл. до ТП Н. Изселници; Новгород: 1, 2, 3, 4; Рашо Димитров: 10, 12, 14, 16, 16., 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 6, 8, 108, 3, 91., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9, 159, 159а, 161, 163, 165, 165а, 167, 167а, 169, 171, 173, 173а, 175, 183, 177, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54., 55, 57, 58, 58а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58б, 60, 60а, 62, 62b, 62а, 62д, 83, 85, 70а, бл. 72, зад 3-та Полик. и Авто"охрид", бл. 87, 89, 91, до бл. 87, Паркинг, бл. 93, 95, до бл. 95, м/у бл. 91 и 93; Рига: 2, 2., 8, бл. В 4-та Гимназия, до ТП ; Ставропол: 1, 2, 2., 3, 4, 5, 5., 6, 8; Харков: 1, 1., 2; Юрий Гагарин: 13, 25, 3, 15, 19, бл. 17, 33, зад Х-л "зора", бл. АвтоПаркинг, с/у Супера, бл. до Банята, до Тони-Бар, бл. до Поликлиниката, бл. Тотопункт; Студена, Общ. Перник; Христо Ботев: 166

На 18.11.2015 г. /09:01 - 14:00 ч./ - Големо Бучино Република: 38; София: 28

На 19.11.2015 г. /09:00 - 09:10 ч./ - Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски: 17; Перник; Алеко Константинов: 10., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 1., 17, 20, бл. Гар; Бродо: 1, бл. до 5-то Оу; Бунтовник: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7; Васил Априлов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев: 1, 3, 4, 5; Георги Мамарчев: 1, 2, 14, 14, 26., бл. 14, 15, 26, до бл. 14, бл. М/у бл. 13 и 14; Димова Махала: 1, 19., 26, бл. 12, 13, 14, до бл. 13, до Пощата, бл. 16, бл. 17, до Супера, кв., Магазин, Павилион; Димчо Дебелянов: 1, 11, 8, 9; Добруджа: 24, 25, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36г, 37, 38, бл. 21, бл. 25, 31, бл. 27, 29; Дойран: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов: 10, 12б, 14а, 15; Зюмбюл: 10, 12, 16, 2., 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Ивайло: 1, 1., 2, 2., 3, 4, 5, 6; Иван Вазов: 15, 3, 5, 8, 9, бл. 3, 5, 7, бл. под Моста; Капитан Векилски: 1, 2, 3, 4, 6; Клисура: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче: 12, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а; Любен Каравелов: 1, 10, 8, 8., 12; Люлин: 15; Миньор: 1., 13, 15; Найден Геров: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 1.; Пейо Яворов: 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 37а, 39, 42, 22, 25, 6.; Пенчо Славейков: 20, 20., 32, 34, 36, 38, 40, бл. 20; Протожерица: бл. 1; Райко Даскалов: бл. 5; Сан Стефано: 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6., 8; Света Петка: 1; Селимица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Силистра: 5, 6., бл. 4, 5, 6; Софийско шосе: 100, 102, 104, 106, 106., 108, 110, 110., 112, 114, 116., 33, 35, 37, 37., 39, 41, 43, 45, 92, 94, 94., 96, 96., 98, 1, 15, 15., 21а., 7, 7., 78, 78., 80, 80., 82, 82., 84, 84., 86, 88, 88., 90, 90., 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63, 31., 47, 49, 49., бл. 15, 21, 7, автогара, до бл. 21, Магазин, тотопункт, бл. 35, бл. 4, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, до бл. 89; Стефан Караджа: 10, 10а, 11, 12, 13, 13., 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20., 20а, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7а, 9, 1, 2, 2а, 4; Теменуга: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 9; Тутракан: 10, 10в, 10д, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28; Христо Ботев: бл. 4; Хумни Дол: , бл. 1, 11, 12, 13, 25, 3, 4, 5, бл. 14, бл. 15, бл. 16, 27, Магазин, бл. 17, до бл. 17, Магазин

На 19.11.2015 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски: 17; Перник; Гео Милев: 1, 3, 4, 5; Дойран: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов: 10, 12Б, 14А, 15; Зюмбюл: 10, 12, 16, 2., 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Клисура: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче: 12, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А; Найден Геров: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 1.; Сан Стефано: 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6., 8; Софийско шосе: 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63; Стефан Караджа: 10, 10А, 11, 12, 13, 13., 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20., 20А, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7А, 9; Теменуга: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 8А, 9

На 19.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Перник Бучински път: 131, 16, 33, 37, бл. 11, Павилион, бл. 37, до бл. 31; Златоград: 3, бл. 3; Изток: 2, бл. до 3та Поликлиника, хлебопекарна, бл. до "зора", до Х-л Зора, до"зора", пред Х-л Зора, с/у Х-л Зора, бл. до Зора, до Х-л "зора", кв. 58, пред Х-л Зора, бл. до ТП -дунав, бл. Ладовица; Рашо Димитров: 70б, 78, 82, 84, 86, бл. 74, 76, до бл. 74, бл. 78, 80, бл. до бл.70, бл. до бл. 76; Рига: 3, 3, 3.; Юрий Гагарин: 11, 4, 31., 33, 33., 35., 33, 3, 3., 3а, 41, 37., 39., 7, 7., 9, бл. 11, 12, 3, 4, утинор 4, утинор бл. 4, утинор-4, бл. 12, 3, 5, бл. 27, кв. 58, бл. 29, 31, зад Х-л Зора, до Пицария Белисима, кв. 58, бл. 33, 33-35, 35, 6, до бл.33, до бл. 33, зад бл. 33, кв. 58, м/у бл. 33 и бл. 35, сп. Бучински път, бл. 35-37, 37, 39, бл. 7, 9, бл. Кв. Ладовица, Ладовица

На 19.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Перник Бучински път: 131, 16, 33, 37, бл. 11, Павилион, бл. 37, до бл. 31; Златоград: 3, бл. 3; Изток: 2, бл. до 3та Поликлиника, хлебопекарна, бл. до "зора", до Х-л Зора, до"зора", пред Х-л Зора, с/у Х-л Зора, бл. до Зора, до Х-л "зора", кв. 58, пред Х-л Зора, бл. до ТП -дунав, бл. Ладовица; Рашо Димитров: 70б, 78, 82, 84, 86, бл. 74, 76, до бл. 74, бл. 78, 80, бл. до бл.70, бл. до бл. 76; Рига: 3, 3, 3.; Юрий Гагарин: 11, 4, 31., 33, 33., 35., 33, 3, 3., 3а, 41, 37., 39., 7, 7., 9, бл. 11, 12, 3, 4, утинор 4, утинор бл. 4, утинор-4, бл. 12, 3, 5, бл. 27, кв. 58, бл. 29, 31, зад Х-л Зора, до Пицария Белисима, кв. 58, бл. 33, 33-35, 35, 6, до бл.33, до бл. 33, зад бл. 33, кв. 58, м/у бл. 33 и бл. 35, сп. Бучински път, бл. 35-37, 37, 39, бл. 7, 9, бл. Кв. Ладовица, Ладовица

На 19.11.2015 г. /15:15 - 15:25 ч./ - Перник Бели Брег: бл. Битов Комбинат, до Радар, Ресторант Радар, Тото пункт; ЖП Гара: бл. Павилион Топливо; Миньор: бл. 53; Мърквичка: бл. 38; Първи май: бл. 51; Св. св. Кирил и Методий: 12, 15, 21, 21., , 17, 17., 31, 23, бл. 14, 16, бл. Зад Минен Гараж; Твърди Ливади: 159., 6, 38., бл. 10, 20, 36, 37, 38, 40, до бл. 60, до бл. 60, Магазин, Магазин до бл. 60, на Пазара, бл. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, бл. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, до бл. 55, до Стъкло Магазина, обект 1, пред бл. 56, бл. 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53

На 19.11.2015 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Големо Бучино Република: 38; София: 28

На 19.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Перник Бучински път: бл. 1, 3, 5, над Поделението, бл. 20, 5; Васил Левски: бл. двора на Гимназията; Златоград: 7; Изток: 1, 2, бл. на Фасада ТП , бл. Павилион, бл. Павилион, Складова База, бл. Училище; Йордан Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19., 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28б, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33., 34, 35, 35., 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46., 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 37, 39, 41, 54, 56, бл. 41, бл. Кв. 61-а, бл. пред Iv Гимназия; Кадиевка: 24, 24а, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 41, 42, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49, 49., 49а, 49б, 51, 51а, 52; Калинин: 2, 3, 5, 7; Карл Маркс: 101, 30, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 95., 97, 99, 83, бл. 17; Кишинев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 6., 8; Краснодар: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Куйбишев: 1, 2, 3, 4; Луганск: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142б, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 149, 151, 153, 166, 168, 170, 155, 157, 159, 161, 163, 172, 174, 176, 178, 165, 169, 173, 175, 184, 186, 186а, 187, 188, 190, 192, 194, 198, 45в, 45г, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 76., 78, 80, 82, 84; Мах. Портарева: 101, 102, 105, 107, 108, 109, 103; Монте Карло: 1; Никола Чучулков: 1, 1., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 4., 41, 43, 43., 45, 5, 6, 7, 8, 9, бл. до ТП Н. Изселници; Новгород: 1, 2, 3, 4; Рашо Димитров: 10, 12, 14, 16, 16., 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 6, 8, 108, 3, 91., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9, 159, 159а, 161, 163, 165, 165а, 167, 167а, 169, 171, 173, 173а, 175, 183, 177, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54., 55, 57, 58, 58а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58б, 60, 60а, 62, 62b, 62а, 62д, 83, 85, 70а, бл. 72, зад 3-та Полик. и Авто"охрид", бл. 87, 89, 91, до бл. 87, Паркинг, бл. 93, 95, до бл. 95, м/у бл. 91 и 93; Рига: 2, 2., 8, бл. В 4-та Гимназия, до ТП ; Ставропол: 1, 2, 2., 3, 4, 5, 5., 6, 8; Харков: 1, 1., 2; Юрий Гагарин: 13, 25, 3, 15, 19, бл. 17, 33, зад Х-л "зора", бл. АвтоПаркинг, с/у Супера, бл. до Банята, до Тони-Бар, бл. до Поликлиниката, бл. Тотопункт; Студена, Общ. Перник; Христо Ботев: 166 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 19.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Перник Бучински път: бл. 1, 3, 5, над Поделението, бл. 20, 5; Васил Левски: бл. двора на Гимназията; Златоград: 7; Изток: 1, 2, бл. на Фасада ТП , бл. Павилион, бл. Павилион, Складова База, бл. Училище; Йордан Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19., 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28б, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33., 34, 35, 35., 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46., 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9, 37, 39, 41, 54, 56, бл. 41, бл. Кв. 61-а, бл. пред Iv Гимназия; Кадиевка: 24, 24а, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 41, 42, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49, 49., 49а, 49б, 51, 51а, 52; Калинин: 2, 3, 5, 7; Карл Маркс: 101, 30, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 95., 97, 99, 83, бл. 17; Кишинев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 6., 8; Краснодар: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Куйбишев: 1, 2, 3, 4; Луганск: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142б, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 149, 151, 153, 166, 168, 170, 155, 157, 159, 161, 163, 172, 174, 176, 178, 165, 169, 173, 175, 184, 186, 186а, 187, 188, 190, 192, 194, 198, 45в, 45г, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 76., 78, 80, 82, 84; Мах. Портарева: 101, 102, 105, 107, 108, 109, 103; Монте Карло: 1; Никола Чучулков: 1, 1., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 4., 41, 43, 43., 45, 5, 6, 7, 8, 9, бл. до ТП Н. Изселници; Новгород: 1, 2, 3, 4; Рашо Димитров: 10, 12, 14, 16, 16., 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 6, 8, 108, 3, 91., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9, 159, 159а, 161, 163, 165, 165а, 167, 167а, 169, 171, 173, 173а, 175, 183, 177, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54., 55, 57, 58, 58а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 58б, 60, 60а, 62, 62b, 62а, 62д, 83, 85, 70а, бл. 72, зад 3-та Полик. и Авто"охрид", бл. 87, 89, 91, до бл. 87, Паркинг, бл. 93, 95, до бл. 95, м/у бл. 91 и 93; Рига: 2, 2., 8, бл. В 4-та Гимназия, до ТП ; Ставропол: 1, 2, 2., 3, 4, 5, 5., 6, 8; Харков: 1, 1., 2; Юрий Гагарин: 13, 25, 3, 15, 19, бл. 17, 33, зад Х-л "зора", бл. АвтоПаркинг, с/у Супера, бл. до Банята, до Тони-Бар, бл. до Поликлиниката, бл. Тотопункт; Студена, Общ. Перник; Христо Ботев: 166 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 19.11.2015 г. /15:00 - 15:10 ч./ - Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски: 17; Перник; Алеко Константинов: 10., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 1., 17, 20, бл. Гар; Бродо: 1, бл. до 5-то Оу; Бунтовник: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7; Васил Априлов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев: 1, 3, 4, 5; Георги Мамарчев: 1, 2, 14, 14, 26., бл. 14, 15, 26, до бл. 14, бл. М/у бл. 13 и 14; Димова Махала: 1, 19., 26, бл. 12, 13, 14, до бл. 13, до Пощата, бл. 16, бл. 17, до Супера, кв., Магазин, Павилион; Димчо Дебелянов: 1, 11, 8, 9; Добруджа: 24, 25, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36г, 37, 38, бл. 21, бл. 25, 31, бл. 27, 29; Дойран: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов: 10, 12б, 14а, 15; Зюмбюл: 10, 12, 16, 2., 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Ивайло: 1, 1., 2, 2., 3, 4, 5, 6; Иван Вазов: 15, 3, 5, 8, 9, бл. 3, 5, 7, бл. под Моста; Капитан Векилски: 1, 2, 3, 4, 6; Клисура: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче: 12, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а; Любен Каравелов: 1, 10, 8, 8., 12; Люлин: 15; Миньор: 1., 13, 15; Найден Геров: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 1.; Пейо Яворов: 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 37а, 39, 42, 22, 25, 6.; Пенчо Славейков: 20, 20., 32, 34, 36, 38, 40, бл. 20; Протожерица: бл. 1; Райко Даскалов: бл. 5; Сан Стефано: 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6., 8; Света Петка: 1; Селимица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Силистра: 5, 6., бл. 4, 5, 6; Софийско шосе: 100, 102, 104, 106, 106., 108, 110, 110., 112, 114, 116., 33, 35, 37, 37., 39, 41, 43, 45, 92, 94, 94., 96, 96., 98, 1, 15, 15., 21а., 7, 7., 78, 78., 80, 80., 82, 82., 84, 84., 86, 88, 88., 90, 90., 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63, 31., 47, 49, 49., бл. 15, 21, 7, автогара, до бл. 21, Магазин, тотопункт, бл. 35, бл. 4, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, до бл. 89; Стефан Караджа: 10, 10а, 11, 12, 13, 13., 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20., 20а, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7а, 9, 1, 2, 2а, 4; Теменуга: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 9; Тутракан: 10, 10в, 10д, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28; Христо Ботев: бл. 4; Хумни Дол: , бл. 1, 11, 12, 13, 25, 3, 4, 5, бл. 14, бл. 15, бл. 16, 27, Магазин, бл. 17, до бл. 17, Магазин

На 19.11.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ярджиловци Братя Чакрини: 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров: 4, 4., 6, 9; Извън Плана: 2, 3, 4; Искър: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка: 2, 3; Мусала: 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче: 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан: 67; Радослав Зафиров: 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков: 28, 6; Черна Гора: 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9

На 20.11.2015 г. /08:45 - 09:00 ч./ - Перник Бели Брег: бл. Битов Комбинат, до Радар, Ресторант Радар, Тото пункт; ЖП Гара: бл. Павилион Топливо; Миньор: бл. 53; Мърквичка: бл. 38; Първи май: бл. 51; Св. св. Кирил и Методий: 12, 15, 21, 21., , 17, 17., 31, 23, бл. 14, 16, бл. Зад Минен Гараж; Твърди Ливади: 159., 6, 38., бл. 10, 20, 36, 37, 38, 40, до бл. 60, до бл. 60, Магазин, Магазин до бл. 60, на Пазара, бл. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, бл. 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, до бл. 55, до Стъкло Магазина, обект 1, пред бл. 56, бл. 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53

На 20.11.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Ярджиловци Братя Чакрини: 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров: 4, 4., 6, 9; Извън Плана: 2, 3, 4; Искър: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка: 2, 3; Мусала: 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче: 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан: 67; Радослав Зафиров: 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков: 28, 6; Черна Гора: 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9

Община Радомир

На 16.11.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Перник Найчо Цанов: бл. 32; Радомир; Антим I: 2; Априлско въстание: 20, 25, 42, 46, 47, 52, бл. Къща; Божур: 5; Върба: 1, 12, 17, 37, 18, бл. Къща, бл. Къща, сграда, бл. "самарско Знаме, Барака, Къща, Училище, Фурна; Ген. Столетов: 10, 15, бл. Къща; Детелина: 4; Драва: 6; Еделвайс: 10, 17, 2, 7, бл. Къща; Здравец: 9; Иван Георгиев: 14, 3; Иван Соколов: 16, 28, 33, 38, 46, 5, 59, 8; Иглика: 13; Ильо Войвода: 13, 36; Климент Охридски: 3; Кокиче: 1, 3, 14, бл. Фургон; Коста Миланов: 11, бл. Къща; Опълченска: 9; Райко Даскалов: 107, 111, 3, бл. Кв. върба; Райна Княгиня: 12; Роза: 12, 26; Самарско Знаме: 18; Станко Косовски: 7, бл. Къща; Трети март: бл. К и Н О, кино, Читалище; Хан Омуртаг: 1, 13, 2, 3, 5, 8; Стефаново, Общ. Радомир; Мах. горни Раковец: бл. Вила, Къща, бл. Къща, упи Xv-158; Мах. егреците: , бл. Вила, Къща, бл. Къща, бл. Къща, фургон

На 16.11.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Перник Найчо Цанов: бл. 32; Радомир; Антим I: 2; Априлско въстание: 20, 25, 42, 46, 47, 52, бл. Къща; Божур: 5; Върба: 1, 12, 17, 37, 18, бл. Къща, бл. Къща, сграда, бл. "самарско Знаме, Барака, Къща, Училище, Фурна; Ген. Столетов: 10, 15, бл. Къща; Детелина: 4; Драва: 6; Еделвайс: 10, 17, 2, 7, бл. Къща; Здравец: 9; Иван Георгиев: 14, 3; Иван Соколов: 16, 28, 33, 38, 46, 5, 59, 8; Иглика: 13; Ильо Войвода: 13, 36; Климент Охридски: 3; Кокиче: 1, 3, 14, бл. Фургон; Коста Миланов: 11, бл. Къща; Опълченска: 9; Райко Даскалов: 107, 111, 3, бл. Кв. върба; Райна Княгиня: 12; Роза: 12, 26; Самарско Знаме: 18; Станко Косовски: 7, бл. Къща; Трети март: бл. К и Н О, кино, Читалище; Хан Омуртаг: 1, 13, 2, 3, 5, 8; Стефаново, Общ. Радомир; Мах. горни Раковец: бл. Вила, Къща, бл. Къща, упи Xv-158; Мах. егреците: , бл. Вила, Къща, бл. Къща, бл. Къща, фургон

На 17.11.2015 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Жедна, Кошарите, Негованци, Кленовик, Беланица, Бобораци, Касилаг, Радомир, Житуша, Прибой, Изворо, бщ. Радомир, Поцърненци

На 17.11.2015 г. /12:00 - 12:30 ч./ - Радомир кв. Върба, с. Долни Раковец, с. Стефаново, с. Друган, с. Червена могила, с. Кондофрей, с. Владимир

На 17.11.2015 г. /12:00 - 12:30 ч./ - Радомир

На 17.11.2015 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Драгичево Магистрала: 1

На 18.11.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - с. Извор, общ. Радомир

Община Трън

На 16.11.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - с. Неделково общ. Трън

На 17.11.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - с. Неделково общ. Трън

На 18.11.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - с. Неделково общ. Трън

На 19.11.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - с. Врабча.

На 20.11.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - с. Неделково.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение "Планови ремонти и аварии" на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

11-Декември-2016

12-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.