iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 декември 2015 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14-18 декември 2015 г. 12_1449905771

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Пернишка област

Община Брезник

На 14.12.2015 г. /10:45 - 11:00 ч./ - Бохова УПИ-х|-148; Видрица; Видрица; Парцел VІІ-94в, кв. 17; Врабча; УПИ VІІ-62, 61, кв. 12; Вукан; УПИ III-130 кв. 12; Горна Мелна; 87; Гърло; Общ. брезник; Ездимирци; УПИ ІІІ-179, кв. 32; Зелениград; Парцел ІІІ-253, кв. 40; Конска; IV-310, 311; УПИ ІІІ-202, кв. 6; Ломница, Общ. Трън; М. Ждрелото; Милославци; УПИ V-71, кв. 18; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Парамун; УПИ-V, кв. 15; Рани Луг; П-л ХХІ-235, кв. 7; Трън; 8ми Март: 1; 9ти Септември: 1, 1, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски; Атанас Ботев: 21; Бор: 1; Възраждане; Георги Бабичев: 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Георги Димитров: 18, 20; Граничар: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски: 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27а, 29, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета: 1; Захари Иванов: 1, 10, 14, 8; Китка; Мах. китка; Мосаловска: 11а; Мурговица: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот: 1, 3; Петко Д. Петков: 22; Руй: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица: 10, 11; Стефан РАнгелов: 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Яким Тошков: 7, 8; Цегриловци; ПИ 197:

На 14.12.2015 г. /11:00 - 16:15 ч./ - с. Лялинци общ. Трън

На 14.12.2015 г. /10:45 - 11:00 ч./ - с. Лялинци, с. Глоговица, с. Конска

На 14.12.2015 г. /16:15 - 16:30 ч./ - Бохова УПИ-х|-148; Видрица; Видрица; Парцел VІІ-94в, кв. 17; Врабча; УПИ VІІ-62, 61, кв. 12; Вукан; УПИ III-130 кв. 12; Горна Мелна; 87; Гърло; Общ. брезник; Ездимирци; УПИ ІІІ-179, кв. 32; Зелениград; Парцел ІІІ-253, кв. 40; Конска; IV-310, 311; УПИ ІІІ-202, кв. 6; Ломница, Общ. Трън; М. Ждрелото; Милославци; УПИ V-71, кв. 18; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Парамун; УПИ-V, кв. 15; Рани Луг; П-л ХХІ-235, кв. 7; Трън; 8ми Март: 1; 9ти Септември: 1, 1, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски; Атанас Ботев: 21; Бор: 1; Възраждане; Георги Бабичев: 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Георги Димитров: 18, 20; Граничар: 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски: 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23, 27, 27а, 29, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета: 1; Захари Иванов: 1, 10, 14, 8; Китка; Мах. китка; Мосаловска: 11а; Мурговица: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот: 1, 3; Петко Д. Петков: 22; Руй: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица: 10, 11; Стефан РАнгелов: 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Яким Тошков: 7, 8; Цегриловци; ПИ 197:

На 14.12.2015 г. /16:15 - 16:30 ч./ - с. Лялинци, с. Глоговица, с. Конска

Община Ковачевци

За периода 10-16.12.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Егълница, Извор, общ. Радомир - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 14.12.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Блатешница МТП Ткзс; УПИ ХVІІ кв. 6; Горна Глоговица; МТП Банков Рид; Дивля; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8; Братя Миладинови: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 32; Васил Левски: 1, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 А, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 5, 6, 8; Владимир Димитров-майстора: 1, 19, 10, 10а, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9; Гео Милев: 2, 4, 6; Георги Бенковски: 13, 4, 5; Георги Кирков: 1, 3; Гоце Делчев: 1, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев: 1, 11, 12, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 1, 9; Димчо Дебелянов: 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 8а, 9; Д-р Г. м. Димитров: 1, 2, 3, 4, 6; Д-р Петър Берон: 2, 4; Елин Пелин: 2, 4; Захари Стоянов: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 9; Иван Вазов: 1, 25, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43; Йордан Йовков: 3, 5, 7, 9; Крайречна: 18, 18, 9; Никола Вапцаров: 1, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Петков: 1; Пейо Яворов: 10, 11, 12, 16, 20, 4, 7, 8; Пенчо Славейков: 13, 14, 15, 2, 2а, 7, 8, 19; Софроний Врачански: 1, 2, 4; Стефан Караджа: 3, 8; Филип Тотю: 1, 5, 7; Христо Ботев: 1, 10, 12, 13, 15, 18, 1а, 22, 24, 26, 30, 4, 41, 52, 54, 56, 6, 8, 12, 48; Жабляно; Цигански брод; Земен; Албена: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Александър Стамболийски: 1, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Сибанк Ад; Асен Златарев: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 29, 31, 33, 8, 33; Баба Тонка: Бунгало, 10, 11, 2; Белово:. 26, 32, 34, 36, 37, 39, 4, 42, 42а, 44, 45, 5, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 1, 2, 28, 38, 43, 47, 51, 53; Васил Левски: 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 6а, 8, 9, 39, 6; Гео Милев: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 3; Гоце Делчев: 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 9, 9; Груйова: 1, 13, 15, 24, 7, 9, 10, 12, 14, 14 А, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Димитър Благоев: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6; Д-р Г. м. Димитров: 1, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 17а, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 8; Евтим Арсов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, 3а, 5, 5а, 6, 9, 19, 21, 24, 2, 4, 5а; Земенски Манастир: 46, 46, 46 1, 46, 48, 65, 67, 69, 83, 100, 102, 18, 24, 30, 33а, 78, 86, 91, 21, 1, 10, 13, 17, 2, 20, 21, 21а, 23, 28, 29, 3, 33, 5, 69, 7, 7а, 9, 21а, 3, 55, 22, 48, 30, 35, 18, 22, 24, 26, 26, 28, 29, 29, 32, 36, 40, 41, 43, 53, 57, 70; Земенско Кале: 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 16 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9, 32, 32а, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 53, 34, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 107, 32, 69, 73, 77; Ивайло: 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов:. 5, 1, 11, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 8; Ильо Войвода: 1, 1 1, 12, 2, 3, 4; Калоян: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Кирил и Методи: 2, 6, 6, 2, 3, 3, 4; Княз Борис: 1, 2, 4, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 8, 13, 7; Кракра: 1, 2, 3, 3 А, 4, 2; Любен Каравелов: 10, 4, Къща, 1, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 5а, 7, 9; Майстор Миленко; Никола Вапцаров: 12, 18, 2, 28, 3, 32, 4, 9, 96, 28, 28а; Никола Петков: 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Паисий Хилендарски: 2, 3, 4, 6, 8; Пейо Яворов: 1, 3, 2; Петър Берон: 1, 3, 16, 24, 26, 30, 32, 34; Пещерско Шосе: 15, 17, 18, 19, 2, 3, 8, 9; Райко Даскалов: 1, 101, 12, 14, 16, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 11, 22, 24, 26, 28, 5, 7, 9, 7, 9; Райна Княгиня: 4, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 14.12.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Блатешница МТП Ткзс; УПИ ХVІІ кв. 6; Горна Глоговица; МТП Банков Рид; Дивля; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8; Братя Миладинови: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 32; Васил Левски: 1, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23 А, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 5, 6, 8; Владимир Димитров-майстора: 1, 19, 10, 10а, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9; Гео Милев: 2, 4, 6; Георги Бенковски: 13, 4, 5; Георги Кирков: 1, 3; Гоце Делчев: 1, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев: 1, 11, 12, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 1, 9; Димчо Дебелянов: 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 8а, 9; Д-р Г. м. Димитров: 1, 2, 3, 4, 6; Д-р Петър Берон: 2, 4; Елин Пелин: 2, 4; Захари Стоянов: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 9; Иван Вазов: 1, 25, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43; Йордан Йовков: 3, 5, 7, 9; Крайречна: 18, 18, 9; Никола Вапцаров: 1, 2, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Петков: 1; Пейо Яворов: 10, 11, 12, 16, 20, 4, 7, 8; Пенчо Славейков: 13, 14, 15, 2, 2а, 7, 8, 19; Софроний Врачански: 1, 2, 4; Стефан Караджа: 3, 8; Филип Тотю: 1, 5, 7; Христо Ботев: 1, 10, 12, 13, 15, 18, 1а, 22, 24, 26, 30, 4, 41, 52, 54, 56, 6, 8, 12, 48; Жабляно; Цигански брод; Земен; Албена: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 16; Александър Стамболийски: 1, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Сибанк Ад; Асен Златарев: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 23, 29, 31, 33, 8, 33; Баба Тонка: Бунгало, 10, 11, 2; Белово:. 26, 32, 34, 36, 37, 39, 4, 42, 42а, 44, 45, 5, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 1, 2, 28, 38, 43, 47, 51, 53; Васил Левски: 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 5, 6, 6а, 8, 9, 39, 6; Гео Милев: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 19, 3; Гоце Делчев: 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 9, 9; Груйова: 1, 13, 15, 24, 7, 9, 10, 12, 14, 14 А, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Димитър Благоев: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 6; Д-р Г. м. Димитров: 1, 2, 4, 6, 13, 15, 17, 17а, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 8; Евтим Арсов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 22, 3а, 5, 5а, 6, 9, 19, 21, 24, 2, 4, 5а; Земенски Манастир: 46, 46, 46 1, 46, 48, 65, 67, 69, 83, 100, 102, 18, 24, 30, 33а, 78, 86, 91, 21, 1, 10, 13, 17, 2, 20, 21, 21а, 23, 28, 29, 3, 33, 5, 69, 7, 7а, 9, 21а, 3, 55, 22, 48, 30, 35, 18, 22, 24, 26, 26, 28, 29, 29, 32, 36, 40, 41, 43, 53, 57, 70; Земенско Кале: 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 16 Б, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 9, 32, 32а, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 41, 44, 53, 34, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 107, 32, 69, 73, 77; Ивайло: 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов:. 5, 1, 11, 2, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 8; Ильо Войвода: 1, 1 1, 12, 2, 3, 4; Калоян: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Кирил и Методи: 2, 6, 6, 2, 3, 3, 4; Княз Борис: 1, 2, 4, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 3, 8, 13, 7; Кракра: 1, 2, 3, 3 А, 4, 2; Любен Каравелов: 10, 4, Къща, 1, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 5а, 7, 9; Майстор Миленко; Никола Вапцаров: 12, 18, 2, 28, 3, 32, 4, 9, 96, 28, 28а; Никола Петков: 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Паисий Хилендарски: 2, 3, 4, 6, 8; Пейо Яворов: 1, 3, 2; Петър Берон: 1, 3, 16, 24, 26, 30, 32, 34; Пещерско Шосе: 15, 17, 18, 19, 2, 3, 8, 9; Райко Даскалов: 1, 101, 12, 14, 16, 2, 3, 3, 4, 6, 8, 8, 11, 22, 24, 26, 28, 5, 7, 9, 7, 9; Райна Княгиня: 4, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 14.12.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Ковачевци, Общ. Ковачевци УПИ XІІ-343 кв. 36; Циганка; Кошарево; 000339; Сирищник; УПИ ІV-494, кв. 38 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 14.12.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Ковачевци, Общ. Ковачевци УПИ XІІ-343 кв. 36; Циганка; Кошарево; 000339; Сирищник; УПИ ІV-494, кв. 38 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 15.12.2015 г. /08:00 - 08:30 ч./ - Байкалско 084033; Дивля; Никола Вапцаров: 1; Извор, Общ. Радомир; УПИ V-138 кв. 24; Калище; IV-278, кв. 29а; Перник; Брегалница: Строителен Обект, 13, 6; Кракра Пернишки: до Гум; Св. св. кирил и Методий: 6 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 15.12.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Байкалско 084033; Дивля; Никола Вапцаров: 1; Извор, Общ. Радомир; УПИ V-138 кв. 24; Калище; IV-278, кв. 29а; Перник; Брегалница: Строителен Обект, 13, 6; Кракра Пернишки: до Гум; Св. св. кирил и Методий: 6 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Перник

На 14.12.2015 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Ярджиловци Братя Чакрини: 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров: 4, 4, 6, 9; Извън Плана: 2, 3, 4; Искър: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка: 2, 3; Мусала: 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче: 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан: 67; Радослав Зафиров: 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков: 28, 6; Черна Гора: 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9

На 14.12.2015 г. /08:45 - 15:45 ч./ - Перник Буная: 12, 14, 16, 22, 24, 26, 8; Веслец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Витоша: 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71; Вихрен: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Околчица: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8; Сини Връх: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; Средна Гора: 8; Стара планина: 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87

На 15.12.2015 г. /11:15 - 11:30 ч./ - Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски: 17; Перник; Алеко Константинов: 10, 11, 12, 13, 13 Гар, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 1, 17, 20; бродо: 1, до 5-то Оу; Бунтовник: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7; Васил Априлов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев: 1, 3, 4, 5; Георги Мамарчев: 1, 2, 14, 14, 15, 26, до бл. 14, 14, 26, М/у бл. 13 и 14; Димова Махала: 14, 12, 13, 14, до бл. 13, до Пощата, 16, 17, до Супера, кв. , Магазин, Павилион, 1, 19, 26; Димчо Дебелянов: 1, 11, 8, 9; Добруджа: 21, 25, 31, 24, 25, 28, 29, 3 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36г, 37, 38, 27, 29; Дойран: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов: 10, 12б, 14а, 15; Зюмбюл: 10, 12, 16, 2, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Ивайло: 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов: 5, 3, 5, 7, 15 5, 3, 5, 8, 8 5, 9, Под Моста; КаПИтан Векилски: 1, 2, 3, 4, 6; Караманица; Клисура: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче: 12, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а; Куциян; Любен Каравелов: 1, 10, 8, 8, 12; Люлин: 1, 10, 11, 12, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 2, 20е, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 4, 5, 6, 6а, 7, 7, 8, 9, 90; Миньор: 1, 13, 15; Мургаш: 1, 2, 3, 5, 7, 7, 9; Мусала: 1, 10, 12, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Найден Геров: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 1; Палма; Пейо Яворов: 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 37а, 39, 42, 22, 25, 6; Пенчо Славейков: 20, 20, 20, 32, 34, 36, 38, 40; Протожерица: 1, 1, 1, 1 50, 3; Райко Даскалов: 5; Сан Стефано: 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6, 8; Света Петка: 1; Св. св. кирил и Методий; Селимица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Силистра: 4, 4, 5, 6, 5, 6; Синчец: 1; Софийско Шосе: 50, автогара, Павилион, с/у Стара планина, 3, 40, 40, 42, 42а, 44, 46, 50, 52, 54, 54, 56, 58, 58, 60, 60, 62, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63, 15, 21, 7, автогара, до бл. 21, Магазин, Тотопункт, 1, 15, 15, 21а, 7, 7, 78, 78, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 86, 88, 88, 90, 90, 31, 47, 49, 49, 35, 100, 102, 104, 106, 106, 108, 110, 110, 112, 114, 116, 33, 35, 37, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 4, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, до бл. 89; Стара планина: 1, 10, 11, 11, 11а, 11а, 12, 13, 13 А, 13б, 13б, 15, 15, 3, 4, 5, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9; Стефан Караджа: 1, 2, 2а, 4, 10, 10а, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20, 20а, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7а, 9; Теменуга: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 9; Тутракан: 10, 10в, 10д, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28; Христо Ботев: 4; Хумни Дол: 15, 27, 16, 27, Магазин, 1, 11, 12, 13, 25, 3, 4, 5, 14, 17, до бл. 17, Магазин; Шибой: 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 18, 20, 4, 9

На 15.12.2015 г. /09:00 - 09:15 ч./ - Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски: 17; Перник; Алеко Константинов: 10, 11, 12, 13, 13 Гар, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 1, 17, 20; бродо: 1, до 5-то Оу; Бунтовник: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7; Васил Априлов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Гео Милев: 1, 3, 4, 5; Георги Мамарчев: 1, 2, 14, 14, 15, 26, до бл. 14, 14, 26, М/у бл. 13 и 14; Димова Махала: 14, 12, 13, 14, до бл. 13, до Пощата, 16, 17, до Супера, кв. , Магазин, Павилион, 1, 19, 26; Димчо Дебелянов: 1, 11, 8, 9; Добруджа: 21, 25, 31, 24, 25, 28, 29, 3 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36г, 37, 38, 27, 29; Дойран: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов: 10, 12б, 14а, 15; Зюмбюл: 10, 12, 16, 2, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Ивайло: 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов: 5, 3, 5, 7, 15 5, 3, 5, 8, 8 5, 9, Под Моста; КаПИтан Векилски: 1, 2, 3, 4, 6; Караманица; Клисура: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче: 12, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а; Куциян; Любен Каравелов: 1, 10, 8, 8, 12; Люлин: 1, 10, 11, 12, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 2, 20е, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 4, 5, 6, 6а, 7, 7, 8, 9, 90; Миньор: 1, 13, 15; Мургаш: 1, 2, 3, 5, 7, 7, 9; Мусала: 1, 10, 12, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Найден Геров: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 1; Палма; Пейо Яворов: 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 37а, 39, 42, 22, 25, 6; Пенчо Славейков: 20, 20, 20, 32, 34, 36, 38, 40; Протожерица: 1, 1, 1, 1 50, 3; Райко Даскалов: 5; Сан Стефано: 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6, 8; Света Петка: 1; Св. св. кирил и Методий; Селимица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8; Силистра: 4, 4, 5, 6, 5, 6; Синчец: 1; Софийско Шосе: 50, автогара, Павилион, с/у Стара планина, 3, 40, 40, 42, 42а, 44, 46, 50, 52, 54, 54, 56, 58, 58, 60, 60, 62, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 76, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63, 15, 21, 7, автогара, до бл. 21, Магазин, Тотопункт, 1, 15, 15, 21а, 7, 7, 78, 78, 80, 80, 82, 82, 84, 84, 86, 88, 88, 90, 90, 31, 47, 49, 49, 35, 100, 102, 104, 106, 106, 108, 110, 110, 112, 114, 116, 33, 35, 37, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 4, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, до бл. 89; Стара планина: 1, 10, 11, 11, 11а, 11а, 12, 13, 13 А, 13б, 13б, 15, 15, 3, 4, 5, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9; Стефан Караджа: 1, 2, 2а, 4, 10, 10а, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20, 20а, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7а, 9; Теменуга: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 9; Тутракан: 10, 10в, 10д, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28; Христо Ботев: 4; Хумни Дол: 15, 27, 16, 27, Магазин, 1, 11, 12, 13, 25, 3, 4, 5, 14, 17, до бл. 17, Магазин; Шибой: 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 18, 20, 4, 9

На 15.12.2015 г. /09:15 - 11:15 ч./ - Василовци, Общ. Брусарци Васил Левски: 17; Перник; Гео Милев: 1, 3, 4, 5; Дойран: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов: 10, 12Б, 14А, 15; Зюмбюл: 10, 12, 16, 2, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8; Клисура: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче: 12, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А; Найден Геров: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Никола Козлев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Оборище: 1, 1; Сан Стефано: 14, 16, 2, 3, 4, 6, 6, 8; Софийско Шосе: 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 59, 61, 63; Стефан Караджа: 10, 10А, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20, 20А, 21, 22, 24, 3, 5, 7, 7А, 9; Теменуга: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 8А, 9

На 15.12.2015 г. /09:00 - 09:15 ч./ - Перник Ален Мак: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55; Балван; Бачо Киро: 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 21б, 23, 4, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 Къща, 39, 41, 6; Беласица: 1, 3; Божур: 4, 2, 4, 11, 11а, 13, 13б, 15, 17, 3, 3а, 4, 4, 4а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 1, 1, 13б, 17, 1а, 1б; Бузлуджа: 1, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7; Бунтовник: 8; Васил Априлов: 10; Васил Петлешков: 1, 2, 3, 5, 6; Витоша: 2а, 72, 73, 74, 75, 75а, 75б, 75д, 76, 77, 77а, 78, 78а, 79, 79а, 80, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98; Вихрен: 2, 20, 22, 23, 25; Дъга: 1, 11, 13, 1а, 2, 3, 5, 5а, 7, 9; Ела: 1; Захари Стоянов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ивайло: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 5, 7, 8, 9; Калина: 1; КаПИтан Векилски: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 5, 7, 8, 9; Кръстец: 1, 3; Ленин: 98; Лилия: 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 16а, 17, 18, 19; Люлин: 12, 35, 37, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 49а, 50, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71; Малашевска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мальовица: 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 7; Могиличе: 2, 3, 4, 1, 15, 16, 17, 5; Момина Сълза: 13, 3, 5, 7, 9; Мургаш: 6; Никола Козлев: 54, С/у 12-то У-ще, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50; Оборище: 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 51, 51а, 53, 53а, 7, 7, 8, 9, 115, 52, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 81, 81а, 83, 85, 85а, 87, 89, 89а, 91, 69; Острица: 1, 2, 2а, 3, 4, 5; Отец Паисий: 63, 65, 98, 63, 67, 98; Палма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 37, 38, 38 А, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48; Панайот Волов: 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Хитов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пантелеи: 10, 10, 12, 14, 10, 12; Петрохан: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Пирин: 10, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 6, 8, 9; Протожерица: 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 41а, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 57а; Рила: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 11, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 7, 9, 35, 37, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Родопи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7; Роза: 1, 2, 3, 5; Света Петка: 47, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 4, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 59, 59а, 7, 8, 9, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, до бл. 61, Павилион, Тото пункт, 56, 61, 61, 63, 63, 65, 66, 66 А, 68, 68а, 68б, 70, 72, 72а, 72а; Сергей Румянцев: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 9; Синчец: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Софийско Шосе: 114, 118, 120, 122, 51, 53, 55, 57, 57, 124, 38, 38, 38, 46; Средец: 32, 36, 40; Стара планина: 14, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 37, 37а, 35, 36, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65; Стефан Караджа: 21, 24а; Стоян Заимов: 1, 1, 2, 2б, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28б, 29, 30, 30а, 31, 33, 35, 37, 4

На 15.12.2015 г. /08:30 - 15:30 ч./ - Перник Витоша: 72, 73, 74, 75, 75А, 75Б, 75Д, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 79А, 80, 81, 82, 82А, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96; Вихрен: 20, 22, 23, 25; Ленин: 98; Малашевска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мальовица: 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 7; Оборище: 69; Петрохан: 1, 2, 3, 4, 5, 7; Рила: 35, 37, 38, 38А, 38Б, 40, 42; Стоян Заимов: 36, 38, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 47, 47А, 47Б, 47В, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 55Б, 56, 57, 57А, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 64А, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 90; Чавдар: 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 7, 9

На 15.12.2015 г. /11:15 - 11:30 ч./ - Перник Бели Брег: Битов Комбинат, до Радар, Ресторант Радар, Тото пункт; Куциян; Миньор: 53; Мърквичка: 38; Първи Май: 31, 51; Св. св. кирил и Методий: 14, 16, 12, 15, 21, 21, 17, 17, 31, 21, 21 УПИ VIII, кв. проучване, кв. 160, 23, Зад Минен Гараж; Твърди ливади: 29, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, до бл. 55, до Стъкло Магазина, обект 1, пред бл. 56, 10, 20, 36, 37, 38, 40, до бл.60, до бл. 60, Магазин, Магазин до бл. 60, на Пазара, 38, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 159, 6, 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53, миньор 53, миньор № 53

На 15.12.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Люлин, Общ. Перник Втора :. 1, 24, 28, 35, 40, 53, 55, 11, 16, 18, 2, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37-39, 38, 4, 42, 42, 47, 49-51, 57, 59, 7, 8, 9; Дванадесета:. 2, 3, 4, 5, 2, 6; Девета:. 14; Десета: 2; Единадесета: 3-4, 9; Петнадесета:. 6, 3; Първа:. 24, 49, 138, 27, 31, 32, 35, 42, 45, 51, 55; Трета:. 10, 13, 6, 8, 1, 10, 11, 15, 2, 5, 8, 9; Шеста: 1, 2; Перник; Марина Бара: 23

На 16.12.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Изток: 2; Кадиевка: 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23, 23А, 25, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 7; Луганск: 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 46, 43А; Младен Стоянов: 6, 8, до бл. 8 и 10, 10 Б; Мошино: Комбинирана сграда, Стоматологичен кабинет; Рашо Димитров: пред бл. 64, 107, 113, 64, до бл. 64, 101, 103А, 105, 107, 107А, 109, 111, 111Б, 113, 117, 119, 121, 123, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149, 151, 153, 179; Юрий Гагарин: до блок 10

На 16.12.2015 г. /09:15 - 16:15 ч./ - Перник Буная: 12, 14, 16, 22, 24, 26, 8; Веслец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Витоша: 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71; Вихрен: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Околчица: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8; Сини Връх: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; Средна Гора: 8; Стара планина: 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87

На 16.12.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Боровец: 4; Димитър Благоев: 187, 187, 195, 260, 276, 278, 280; Кралевски Път; Църква: КР. ПЪТ; Чуйпетлово: 1; Рударци; Черни Връх: 97 А; Студена, Общ. Перник; Боровец: 14; Волга: 67; Кралевски Път: 1; Христо Ботев: Фургон, 2

На 17.12.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - с. Расник

На 17.12.2015 г. /09:15 - 16:15 ч./ - Перник Буная: 12, 14, 16, 22, 24, 26, 8; Веслец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Витоша: 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71; Вихрен: 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Околчица: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8; Сини Връх: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 18, 18А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; Средна Гора: 8; Стара планина: 60, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87

На 17.12.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Боровец: 4; Димитър Благоев: 187, 187, 195, 260, 276, 278, 280; Кралевски Път; Църква: КР. ПЪТ; Чуйпетлово: 1; Рударци; Черни Връх: 97 А; Студена, Общ. Перник; Боровец: 14; Волга: 67; Кралевски Път: 1; Христо Ботев: Фургон, 2

На 18.12.2015 г. /09:15 - 16:15 ч./ - Перник Кракра: 47, 49, 57, 33, 33, 39, 41, 43, 45, 57, 57; Найчо Цанов: 22, 17, 20, 21, 26, 26 ГАРАЖ 3, 36, 9, 1 26, 11, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 2 26, 25, 26, 3 26, 30, 4 26, 45 Магазин, 5, 5 26, 6, 6 26, 7, 9, Г-Ж; Райко Даскалов: 4, 5, Павилион, 1, 1, 3, 4, 6, 8; Черешово Топче: 1, 1, 10, 5, 8

На 18.12.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Боровец: 4; Димитър Благоев: 187, 187, 195, 260, 276, 278, 280; Кралевски Път; Църква: КР. ПЪТ; Чуйпетлово: 1; Рударци; Черни Връх: 97 А; Студена, Общ. Перник; Боровец: 14; Волга: 67; Кралевски Път: 1; Христо Ботев: Фургон, 2

Община Радомир

На 15.12.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - с. Друган, общ. Радомир - Вуйчина махала

На 15.12.2015 г. /08:00 - 08:20 ч./ - Бобораци ХVIII-136, кв. 23; Житуша; УПИVІ; Касилаг; УПИ ІІІ-230; УПИ ХІV-191; Кленовик; кв. 20; Кошарите; УПИ VІІІ, кв. 17; Поцърненци; Vi-418, кв. 20; Махала Калугерски Чифлик 65 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 15.12.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Бобораци ХVIII-136, кв. 23; Житуша; УПИVІ; Касилаг; УПИ ІІІ-230; УПИ ХІV-191; Кленовик; кв. 20; Кошарите; УПИ VІІІ, кв. 17; Поцърненци; Vi-418, кв. 20; Махала Калугерски Чифлик 65 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

Община Трън

На 15.12.2015 г. /11:00 - 16:30 ч./ - с. Ломница, Общ. Трън М. Ждрелото; гр. Трън; 9ти Септември: 1; Александър Стамболийски; Атанас Ботев: 21; Китка; Мах. китка; Мосаловска: 11а; Петко Д. Петков: 22; Яким Тошков: 7, 8

На 16.12.2015 г. /14:00 - 14:15 ч./ - с. Вукан, с. Бусинци, с. Видрар, с. Горочевци, с. Пенкьовци, с. Докьовци, с. Лева река, с. Шипковица, с. Дълга лука, с. Долна Мелна, с. Горна Мелна, с. Стайчовци, с. Еловица, с. Радово, с. Студен Извор, с. Костуринци, с. Мрамор, с. Кожинци общ. Трън

На 16.12.2015 г. /09:45 - 10:00 ч./ - Трън

На 16.12.2015 г. /10:00 - 14:00 ч./ - с. Видрар, с. Горочевци, с. Докьовци, с. Пенкьовци общ. Трън.

На 17.12.2015 г. /11:00 - 16:00 ч./ - с. Горна Мелна общ. Трън.

На 18.12.2015 г. /11:00 - 16:00 ч./ - с. Врабча общ. Трън.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.