iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Пернишкият минипарламент готви последна сесия за 2016 г.

Пернишкият минипарламент готви последна сесия за 2016 г. 12_1482470882

Последна за 2016-та година сесия готви пернишкият минипарламент, като няколко са по-важните докладни, внесени от кмета на общината д-р Вяра Церовска, по които местните законотворци трябва да вземат решение. Те ще трябва да се произнесат по проекта за правилник за организацията на дейността на общинското предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Флор”. То бе създадено през 2012 година по одобрен проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в община Перник”, финансиран с помощта на програма „Развитие на човешките ресурси”. Приемането на нов правилник се налага заради промените, настъпили през четирите години на съществуването му, необходимостта от оптимизиране на дейността му на базата на нови правила, предлагани от управителя инж.Искра Златанова.

Няколко са докладните свързани с актуализацията на транспортната схема и промени в някои маршрутни разписания. Кметът е внесла за разжлеждане и докладна, касаеща механизма за управление и разпределение на средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в община Перник.

Ще бъдат утвърдени и отпуснатите суми за лечение на двойки с репродуктивни способности. Става дума за две двойки, за които са определени по 2500 лева.

Друга не по-малко важта докладна е тази, свързана с изграждането на социални жилища с капацитет 100 души в квартал „Тева”. За да представено проектното предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж”, трябва да има взето решение на Общинския съвет, с което се регулира стопанисването и управлението на социалните жилища, които няма да имат нищо общо с общинския жилищен фонд.

Кметът иска съгласието на минипарламента и за изтеглянето на нов краткосрочен кредит от 1,5 милиона лева, с който да се рефинансира стар, отпуснат от Интернешънъл Асет Банк през март 2016 г. Основен мотив за новия кредит е изключително тежкото финансово състояние на Община Перник и невъзможността администрацията да изпълнява основни дейности, свързани с нормалното й функциониране. Спешно са необходими средства за изплащане на сумите към НАП, за изпълнение на споразумения за разсрочено погасяване на предишни задължения, подписани с отделни фирми, пише в докладната си до ОбС кметът Вяра Церовска. И допълва, че заради това е невъзможно старият кредит да бъде погасен до 26 декември 2016 г. Новият трябва да бъде изплатен до 26 декември 2017 г.

В дневния ред е включена и точка, свързана с корекция в поименния списък на капиталовите разходи на общината за 2016 година.

Внесени са за разглеждане и план-сметката за дейностите по сметосъбиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и размера на такса „битови отпадъци” да жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани идната година.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

11-Декември-2016

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.