iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Общинският съвет в Перник ще обсъжда докладни от месец юни

Общинският съвет в Перник ще обсъжда докладни от месец юни 12_1450197468

Докладни още от месец юни, от екскмета Иван Иванов и стария председател на ОбС Милан Миланов влизат в дневния ред на първата редовна сесия на Общинския съвет в Перник, която е насрочена за 16 декември. До момента местният законодателен орган имаше само извънредни заседания.

Група съветници от БСП от предишния мандат искат промяна в размера на местния данък за превозните средства. Докладната им е от 26 юни 2015 г.

Новите съветници ще се произнесат по 3 докладни от времето на стария кмет Иван Иванов. Едната от тях е отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2015 г. и на сметките за средствата от ЕС към 30.06.2015 г. Другата е за отпускане на персонална пенсия на дете с починала майка и третата е за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план за регулация на (част от два квартала по плана на Стара Тева.

Ще бъде нанесена корекция в списъка с капиталовите разходи за 2015 г.

Съветниците ще излъчат представител на Община Перник, който ще влезе в състава на комисията за отпускане на еднократни помощи от „Специален фонд за социални помощи” от бюджета на общината.

ОбС ще вземе решение за провеждане на извънредно общо съврание на Асоциацията по ВиК по искане на нейния председател, областния управител д-р Александър Александров.

Общинските съветници ще се произнесат по искането на управителя на В и К Иван Витанов да бъде удължен регулаторният период на одобрените безнеспланове за развитие на дейността на ВиК-операторите до 31.12.2016 г.

По докладна на предишния председател на ОбС Милан Миланов, базирана на предложение на Районната прокуратура, ОбС трябва да внесе промяна в чл. 35 от Наредба №1 за обществения ред. В момента той гласи: „Въз основа на съставените актове кметът на Община Перник или писмено упълномощени от него длъжностни лица, издават на нарушителите наказателни постановления”. Касае се за глава 8 „Контрол и наказания”

Ще бъдат определени шестима общински съветници и един резервен за участие в комисии по провеждане на търгове и конкурси.

Старейшините ще определят и представител от Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

14-Декември-2016

15-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.