iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Общината изчислява такса смет на база данъчната оценка на имотите

Общината изчислява такса смет на база данъчната оценка на имотите  12_1480750527

Съгл. Чл. 67 ал. 1 от ЗМДТ размерът на такса битови отпадъци се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, но тази разпоредба не може да бъде приложена за Община Перник. Това заяви директорът на Отдел „Местни данъци и такси” Ивета Боянова.

Вижте защо:

- Все още няма приета методика за изчисление на такса смет.

- За да се определи такса смет според количеството на всеки ползвател, според обема на предоставяната услуга, са необходими значителни инвестиции и разходи за закупуването на технически и измервателни средства, за чекирането на бобрите, за купуване на пликове, за човешки ресурс, за организиране и извършване на необходимия контрол. Това ще доведе до увеличаване на разходите за администриране на такса смет, което следва да бъде включено в цената на услугите за сметка на всеки ползвател.

- Община Перник не разполага с необходимите технически средства и човешки ресурс за индивидуалното измерване на количеството битови отпадъци на битови субекти.

- Липсват обективни критерии, по които да бъде определен точният размер на количеството отпадъци за отделните потребители на услугата.

- Съдовете за битови отпадъци са поставени по схема на определени места за достъп, като същите обслужват район, достъпът до който е ограничен както по отношение на броя на лицата, така и по отношение на обема на изхвърлените отапдъци.

С оглед на гореизложеното не може да се установи количеството битови отпадъци по чл.67 ал.1 от ЗМДТ, поради което на основание на чл.67 ал.2 от ЗМДТ размерът на такса смет за имотите в община Перник се определя пропорционално върху данъчната оценка, обяви Ивета Боянова.

Главният юрист Галина Ганчева пък посочи съдебна практика от българската и европейската правна уредба в защита на това, че когато не може да се установи количеството битови отпадъци по чл. 67 ал.1 от ЗМДТ, се прилага чл.67 ал.2 от ЗМДТ /Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена/.

Фирмите ще плащат по 6,5 промила, но за тях съществува възможност да заплащат налога според заявеното от тях количество битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхранение и честотата на извозване, както и чрез допускане на пряко договаряне за услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци. До момента от фирми са подадени 345 декларации за този вид изчисление на изхвърлените отпадъци, обяви кметът Вяра Церовска.

Както вече писа PernikToday, необходимите средства за хигиена в община Перник през 2017 г. възлизат на 7 870 950 лв. с ДДС според новата план-сметка. Сумата е с 614 426 лв. по-малко в сравнение с тази за 2016 г.

За събиране на битови отпадъци и транспортирането им по депа се предвиждат 2 757 500 лв. От тях 2,6 млн. са предназначени за сметосъбиране и сметоизвозване.

2 705 000 лв. са заложени за проектиране, проучване и подготовка за изграждане на площадки за строителни и едрогабаритни отпадъци. За зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии за обществено ползване в населените места са заложени 2 408 450 лв.

Към 31 октомври 2016 г. постъпленията от такса смет възлизат на 6 174 423 лв., в това число 937 009 лв. – за минали години. До края на годината се очакват още 1,1 млн. лв.

Нито едно писмено предложение по проекта за план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване не е постъпило в деловодството на Общината към днешна дата, каза зам.-кметът Владислав Караилиев. По време на обсъждането имаше две предложения.

На общественото обсъждане присъстваха 19 души и журналисти. Нямаше нито един представител от опозицията, граждани – също. Там бяха председателят на ОбС Иво Савов, Петър Първанов от АБВ, Милан Миланов от Патриотичната коалиция, Румяна Гьорева, Любомир Жотев и Андрей Павлов от ГЕРБ и представители на общинската администрация.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.