iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Мъжете и жените ще вземат еднакви заплати след 68 години

Мъжете и жените ще вземат еднакви заплати след 68 години 10_1476796883

Постигане на 40% жени във висшия и средния мениджмънт на компаниите е една от целите, които държавата смята да препоръча на фирмите у нас, като това гласи проектът на национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2016-2020), публикуван за обществено обсъждане от социалното министерство.

Стратегията е предимно пожелателна и не съдържа почти никакви конкретни мерки за преодоляване на неравнопоставеността между половете. Такива ще има в последващи планове, които ще съдържат и конкретни индикатори за изпълнение. Приоритетите й са пет, всеки от който е съпътстван от "ключови" действия за постигането им - повишаване на участието на жените на трудовия пазар, насърчаването на равенството между тях и "силния" пол при вземането на решения, намаляване на разликите в заплащането между тях, борба срещу насилието, основано на пол, и промяна на обществените стереотипи по отношение на жените.

От социалното ведомство посочват, че заетостта на дамите в ЕС нараства, но недостатъчно. "На пазара на труда жените продължават да съставляват огромен дял от работната сила в нископлатени сектори и да бъдат слабо представени на позиции, свързани с вземането на решения", признават експертите. Те цитират европейски проучвания, според които, ако настоящата тенденция продължи, едва през 2038 г. ще бъде постигнато 75% равнище на заетост на жените, а равното заплащане ще бъде реалност едва през 2084 г. Като мерки за преодоляване на този проблем са записани още нищо незначещи фрази като: координирани усилия за улесняване на достъпа на жените до пазара на труда и поощряване на кариерното им развитие; по-добро прилагане на законодателството в областта на отпуските и гъвкавите форми на труд с цел осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот на родителите, въвеждане на систематичен подход, покриващ например и грижи за други зависими лица, и др.

От МТСП смятат да намаляват разликите в заплащането и доходите на дамите и господата, като повишат информираността на обществото за връзката между заплащането, доходите и съответните социални права (вкл. пенсионните), регулярно да отбелязват Европейския ден на равното заплащане, да въведат "допълнителни мерки за подобряване на баланса между половете в икономическите сектори и професии", да разработят мерки за справяне с различията между половете по отношение на пенсиите и др.

НАБЛЮДЕНИЕ

От социалното министерство смятат да правят и "фокусиран мониторинг" върху излъчвани търговски съобщения в програми на доставчици на медийни услуги с оглед наличието на стереотипи по пол". Ще се следят програми за наличието на елементи, които подбуждат към ненавист, основана на пол, за използване на обиден език спрямо жените и мъжете и др.

Източник: segabg.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

07-Март-2016

08-Март-2015

08-Март-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com