iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Младежки делегат от България на Глобалния младежки форум

Младежки делегат от България на Глобалния младежки форум

Казвам се Маги Назер, на 19 години, от София, възпитаник на НГДЕК "Константин Кирил Философ". От години се занимавам с доброволчество, благотворителност и неформално образование, като се опитвам да създавам възможности и да помагам на младите хора в България да преоткриват потенциала си и да се развиват в личностен план, като водят съзнателен и съзидателен начин на живот и допринасят за общността. Започнах дейността си, като създадох ученическа доброволческа организация към НГДЕк, която постепенно порастна и се превърна в активен център за младежка дейност (https://www.facebook.com/SSCHV?ref=ts&fref=ts), участвах като представител на България в трансконтинентална едномесечна програма в Щатите, която целеше да събере развиващите се млади лидери от цял свят и предприемането на действия за активизирането на глобалната младежка общност през 2010. Тази година взех участие в курс по медитация, предназначен за младежки лидери за мир от целия свят и имах възможността да водя часове по неформално образование на ученици от 2 и 6-7 клас в училище в Костинброд по програма "Успех" на МОМН (Блогът на учениците ми: https://www.facebook.com/SSCHV?ref=ts&fref=ts). Сред организираните от мен и доброволците от организацията ни събития са множество посещения в домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за възрастни хора, Human Library, младежки обмени в България и из Европа, раздаване на безплатен чай и пр.

 Благодарение на местната и международната си дейност бях избрана за младежки представител на ICPD GLOBAL Youth Forum в Бали, Индонезия от 4-6 Декември, за който заминавам в Неделя, 03. 12.

43% от населението на планетата в момента е на възраст под 25 години. Броят на младите хора се разраства най-бързо в онези части на света с най-нисък икономически прираст. Какво означава това за образованието, за семействата, за пазара на труда, за здравето, за устойчивото развитие? Как гражданското общество и международните агенции могат да работят съвместно, така че да изградят едно движение, което да постави интересите на младите хора в центъра на политическия дебат и да подсигури устойчиви резултати в национален и глобален мащаб?

Глобалният младежки форум към ICPD (International Conference on Population and Development) Beyond 2014 цели да адресира тези въпроси и да представлява върховото усилие, предприемано досега от агенциите на ООН, младите хора и гражданското общество по посока на това да се транслират стремежите към повече включване от Международната конференция за население и развитие (ICPD) 1994 в устойчива мрежа за младежко застъпничество. По специално, Форумът се стреми да се занимае с разрастващи се проблеми и приоритети на младите хора по целия свят и да даде сигурност, че те ще станат централни в преразглеждането процеса на ICPD.


Глобалният младежки форум се осъществява в пълно сътрудничество с млади хора-застъпници и ще събере представители на всички заинтересовани страни, за да се изведат препоръки, които да повлияят глобалните тенденции в следващите 20 години. Имаме намерението да поканим широкоспектърна група от млади хора, като специално бихме искали да окуражим младите хора на възраст под 24 години да кандидатстват за участие.

Темите, които ме вълнуват и които ще представлявам на форума, са прогресивно образование, лидерство и активизиране на младите хора. На форума ще представя своите мнения и препоръки, за подобряването на благосъстоянието на младите хора по света чрез  инструментите на формалното и неформалното образование, както и идеи и предложения за успешни практики, които да засилят включването на младите хота в обществения живот, засилването на инициативността и промотирането на съзнателния и активен начин на живот.

Ако проявявате интерес към участието ми във форума преди или след участието ми, моля, свържете се с мен по и-мейл или чрез по-долу опоменатия телефон.

Ще се радвам повече млади хора да научат за организирането и прожевдането на подобни събития, както и за участието на хора като мен в тях.

Благодаря Ви за вниманието!

Маги Назер,
тел. за контакт: 0877494846 или 02/9341408 (от 2 до 12.12., докато трае участието ми във форума)
[email protected]

www.facebook.com/magi.nazer

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.