iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Минни галерии ужасяват жители на напукани къщи в Перник

Минни галерии ужасяват жители на напукани къщи в Перник 02_1423470019

Жителите на напукани къщи при бившата Сладкарска кооперация в Перник са в ужас от подземни минни галерии.

Къщите на ул. „Пловдив” от номер 85 до номер 99 са построени съгласно планове, одобрени от Община Перник. Въпреки това на почти всички от тях са се появили пукнатини, които с времето се увеличават. Живущите многократно са сезирали различни институции, търсейки някакво решение на тежкия проблем, но за съжаление без резултат.

За многогодишния казус пред Общинския съвет алармира съветникът от групата „Демократи за Перник” Петьо Фетфов, който попита смята ли новото ръководство на Община Перник да разгледа проблема в дълбочина, ще излезе ли с конкретни мерки и предложения за решаването на този тежък проблем и в какви срокове. На следващата сесия кметът ще отговори на питането.

По ул. “Пловдив” и в момента се виждат къщи, които под покривите са опасани с дебели стоманени въжета, опънати до земята.

Възникващите рискове, а в отделни случаи и аварийни ситуации в Перник създават сериозно напрежение. Многобройни са жалбите на граждани относно пропадания на улични платна, деформации и напуквания на жилищни сгради, свлачищни проявления, наводнения на избени и сутеренни жилищни и обществени сгради.

През април 2012 г. тогавашният кмет Росица Янакиева инициира среща за намиране на най-доброто решение на острия проблем с подземните минни разработки в Перник. Мнения по наболелия въпрос изказаха специалисти и научни работници от БАН, Минно-геоложкия университет и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Единното им становище бе, че е нужен верифициран комплекс от методи, за да се стигне до верния вариант за решение.

Целта бе да се набележат мерки за техническо изпълнение и запълване на подземните кухини и пространства, за да бъде стабилизирана повърхността, където има жилища, сгради и инфраструктура, и да се гарантират животът и здравето на гражданите.

Около 5 кв. километра жилищни квартали се намират на терени, в които е текъл подземен въгледобив. Като цяло обаче не е ясна картината на минните изработки от подземния въгледобив и особено на териториите, където има жилища и сгради.

Статистика отпреди земетресението от 2012 г. сочи, че в Перник е имало 155 напукани сгради в кварталите „Драгановец”, „Байкушева махала”, „Рудничар”, „Караманица” и „Каменина”, а други 62 къщи са застрашени от самосрутване.

През 2010 г. в квартал „Проучване“ се срути стар двуетажен блок, а после стана ясно, че под него са кръстосани една над друга четири руднични галерии, всяка от които с височина от 2,50 метра.

Проблемът на Перник, който е надупчен като швейцарско сирене от подземни руднични галерии, е, че с преустановяване на добива и спирането на над 2000 помпи, които са изземвали водата от изработките, масивът се е наситил с вода, а подпочвените води, които започват да излизат на повърхността, са създавали и създават опасност за сградите и съоръженията от инженерната инфраструктура в Перник.

След 2008 г. е правено частично запълване на отделни подземни галерии.

Заради реалната заплаха, в която се превърнаха подземните галерии, фирма „ГеоЕксперт” от Швейцария проведе полеви геофизични експерименти в Перник и направи презентация за първичните резултати. Приложено бе сеизмично измерване по метода на рефлектирането, за който българските специалисти бяха на мнение, че сеизмичният метод е добър и полезен, но не е вълшебен.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

01-Юли-2018

30-Юни-2016

01-Юли-2015

01-Юли-2014

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com