iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Ирена Соколова проведе бизнес форум

Ирена Соколова проведе бизнес форум 01_1452187399

По инициатива на народния представител Ирена Соколова бе проведен форум „Бизнес-закуска”. Темата му беше за кандидатстване по програми с европейско финансиране”.

„Вярвам, че тази среща е навременна и ще бъде полезна за всички фирми, като в бъдеще ще доведе до конкретни резултати и подобряваща се бизнес среда. Стартираме в самото начало на календарната година, защото до дни се отварят процедурите за кандидатстване по няколко от мерките на оперативните програми като “Добри и безопасни условия на труд” към МТСП и времето за приготвяне на проектните ви предложения не е много. Заедно с КРИБ Перник ще сме на разположение за съдействие и подкрепа. Днес поставяме началото на една ползотворна година с поредица от форуми, като този, даващи възможности за реален напредък на всеки от вас и подкрепящи бизнеса в нашия регион“, заяви народният представител Ирена Соколова.

Председателят на КРИБ Перник Георги Милев от своя страна заяви задоволството си от широкото присъствие на представителите на бизнеса от областта и прие това като ясен знак за нуждата от регулярни, ориентирани към резултата и тясно фокусирани бизнес форуми.

На срещата организирана съвместно с КРИБ Перник, присъстваха областният управител д-р Александър Александров, кметове и заместник-кметове от областта, както и над 50 представители на индустрията от региона.

Те имаха възможността да се запознаят с оперативните програми за програмен период 2014-2020 – ОП “Иновации и конкурентно-способност”, ОП “Региони в растеж”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, ОП “Околна среда”, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП “Добро управление”.

Програмният директор на дирекция „Европейски програми и проекти” Елза Григорова бе лектор на събитието. Тя представи подробно условията и сроковете за кандидатставане, и спецификата на всяка оперативна програма. Сред акцентите бе разясняване на обосновката и необходимостта от реализирането на даден проект, определянето на обща и специфични цели, целеви групи, подробното описание и обосновката на дейности, продължителността на проекта и план за изпълнение. В рамките на информационното събитие бяха разяснени в детайли и стъпките при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по линия на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Г-жа Григорова представи примерни дейности по програма „Развитие на селските райони”, които биха представлявали интерес за участниците във форума – модернизация на производството, преработката и реализацията на хранителните продукти, подкрепа за млади земеделски производители, подобряване на достъпа до консултантски услуги и обучение, запазване на традиционните земеделски практики, особено в планинските райони, възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност, насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство, подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс, възстановяването на горския потенциал и превенция на пожарите в горите,стартиране на микропредприятия в селските райони с приоритет в областта на преработката, подобряване на общинската пътна и ВИК инфраструктура и други.

След направената презентация бе дискутирана основната цел на форума – да се установи стабилно сътрудничество между правителството и местния бизнес, с цел използване на всички възможности за подпомагане и подобряване на икономическото състояние на област Перник.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.