iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Хората с увреждания вече ще могат да ходят на стадион "Миньор"

Хората с увреждания вече ще могат да ходят на стадион "Миньор" 07_1468851287

Стартира проектът „Създаване на нови възможности за пълноценен живот и интеграция на хора с увреждания чрез осигуряване на достъп и приспособяване и оборудване на санитарен възел на стадион “Миньор“- гр. Перник”, като този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ към Министерството на труда и социалната политика. Бенифициент е община Перник. За тази цел на 20 юни 2016 г. бе сключен договор между двете страни за изпълнение на проекта с рег.№ 18-да/14.03.2016 г. Крайният срок за приключване на проектните дейности е 5 месеца от сключване на договора.

АХУ предоставя субсидия в размер на 13 633 лв. Това е минималната държавна помощ, съгласно Регламент (EС) №1407/2013 на ЕК от 18 декември 2013 г относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,публикувана в официален вестник на ЕС, L352/1 от 24.12.2013г .

Основната цел на проекта е осигуряване достъп на хора с увреждания до стадион „Миньор” и създаване на условия за пълноценен живот чрез приспособяване и оборудване на санитарен възел на спортния обект, като сщевременно се даде възможност на хората с увреждания за активно участие в спортния живот като зрители и спортисти и по този начин се подпомогне за социалната им интеграция и се повишат личната им изява и мотивация. Реализацията на проекта ще даде възможност на тази група хора да могат безпрепятствено и самостоятелно да посещават провежданите спортни мероприятия.

Проектът предвижда изграждане на рампа, чрез която ще се осигури достъп до специално пригоден и оборудван санитарен възел. Ремонтът на санитарния възел включва подмяна на дограма, мазилки, шпакловки, боядисване с латекс, подмяна на санитарния фаянс и оборудване, монтаж на окачен таван, полагане на бетонна настилка и ремонтни работи на покрива. След като обектът бъде изцяло обновен, ще бъде поставено видеонаблюдение като превантивна мярка срещу посегателство и вандализъм. За добрата поддръжка и доброто стопанисване на санитарните помещения ще отговарят и служителите към стадиона.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.