iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Центърът за млади хора тази година ще работи за информационни услуги, консултации и обучения

Центърът за млади хора тази година ще работи за информационни услуги, консултации и обучения 01_1483682938

Председателят на сдружение „Обектив" Станислава Генадиева представи новите дейности за 2017г. на проект „Младежки информационно-консултантски център – Перник", като в рамките на 12 месеца младите хора на възраст между 15 и 29г. от област Перник ще могат да използват услугите, които предлага центъра безплатно. Основните направления, по които ще се работи и тази година са информационни услуги, консултации и обучения.

Екипът на МИКЦ Перник цели да предостави на младите хора широка палитра от знания и умения, които те ще получат чрез различни с темите си обучения, консултации и информационни услуги, във формална и неформална среда. Този тип образование повишава социалната отговорност и активност на младите хора, учи ги на критично мислене и е в подкрепа на тяхното личностно развитие. Целта проекта е да мотивира младите хора да се грижат сами за собственото си развитие и да стимулира ангажимента им с дейности в собствения квартал, училище или общност. Както и да развие капацитет на младежки организации, които предоставят услуги и работят за млади хора.

Целите ще бъдат постигнати чрез последователни дейности в няколко основни форми: предоставяне на информационни услуги чрез различни комуникационни канали, предоставяне на консултации по теми от интереса и ежедневните потребности на младите хора, обучения по различни теми, имащи отношение към личното и организационно развитие на младите хора. Всички избрани теми са вследствие от досегашната дейност на МИКЦ Перник – надградени са вече реализирани и са добавени нови, в контекста на дейностите от 2007 г. до момента. Включени са: запознаване на младите хора с дейността на институциите, кариерно ориентиране, здравословен начин на живот, изграждане на базови умения за работа в екип, презентационни умения, лидерство, младежка работа и доброволчество, предприемачество и други. Включена е и специална кампания „Перник на младите", целяща да предостави интернет пространство за изява на млади хора. Фокус ще бъде поставен и върху това, дали младите хора познават работата на институциите, знаят ли кога, как и по какъв начин и към кого могат да се обърнат.На пресконференцията присъстваха част от екипа по проекта Кристина Георгиева, специалист „Информационни услуги" и Александър Кръстанов, специалист „Консултации и обучения", както и представители на основните партньори по проекта Милчо Спасов, директор на Общински младежки дом, Анелия Маркова, експерт „Младежка политика" в община Перник, представители на Общински младежки съвет и Градски легенди.

Проектът е част от Националната програма за младежта (2016-2020г.) и се финансира от Министерството на младежта и спорта.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.