iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

80% от малолетните престъпници в Перник са роми

80% от малолетните престъпници в Перник са роми 02_1423733841

В Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Перник има 65 сигнала през 2014 г.

80 процента от децата и тийнейджърите, които преминават през Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Перник са от ромски произход. Срещу повечето от тях са образувани възпитателни дела заради извършени кражби и грабежи. През миналата година в Комисията са постъпили 65 сигнали за престъпления и противообществени прояви, които са дело на ненавършили пълнолетие лица, като най-много - 52 от тях, са изпратени от Районна прокуратура. Комисията е наложила общо 106 наказания. Цифрата е по-голяма от тази на наказаните лица, тъй като някои от преминалите през комисията деца са с повече от едно наказание, уточняват от общината. Срещу 32 от децата е наложена мярка полагане на обществено – полезен труд, а 30 от наказанията са предупреждение. 14 от преминалите през комисията извършители на противообществени прояви са поставени под възпитателен надзор на родителите, 13 - под възпитателен надзор на обществен възпитател, а 12 - са включени в консултации, обучения и програми. С предупреждение за настаняване във възпитателно училище интернат са три от децата, срещу които са водени възпитателни дела. Други две са настанени в Социално педагогически интернат и във Възпитателно училище интернат.

Източник: bnr.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com