iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Все повече българи искат да учат в Холандия

Все повече българи искат да учат в Холандия 10_1476679498

През новата учебна година се очаква с около 10% да се увеличат българите, които желаят да учат в Холандия, като причината е, че страната е по-евтина образователна дестинация от Великобритания. В същото време предоставя възможности за обучение в голям брой специалности на английски език. В Холандия сега таксата е 2006 евро на година, като има възможност да се плаща в началото на годината или на семестър. От миналата година има и държавно финансиране на таксата при преференциални условия. Всеки студент, започващ обучението си за бакалавърска или магистърска степен, има достъп до няколко фонда за финансиране, при комбинирането на които ще получава до 1016 евро на месец. В зависимост от използваните финансови инструменти, част от сумата ще бъде оформяна както досега - като заем, а друга част ще бъде отпускана безвъзмездно.

Заем за подпомагане на разноските за живот може да се сключи за периода на следването като всеки сам определя сумата, която да поиска. Срокът за връщане на заема се увеличава от 15 на 35 години след завършването. Сумата се отпуска на студенти, които са от ЕС и работят (или техен родител работи) в Холандия и покриват минимум 56 часа на месец, или студенти, които са живели в страната последните 5 години. Стипендия за подпомагане на разноските за живот пък е в размер от 100 до 378 евро на месец и се отпуска на студенти, чиито родители заедно имат годишен облагаем доход под равностойността на 46 000 евро. Ще се проверява доходът за последните 2 години.

Има възможност и за заем за финансиране на студентско пътуване, защото транспортът е съществен разход за студентите. Курсистите обаче могат да ползват безплатно транспорт по време на следването си, като натрупаните разходи за пътуване се оформят като студентски заем за пътуване. Сумата, получена като транспортни разходи, не се връща, ако студентът завърши следването си в рамките на 10 години. Всеки, който прекъсне следването си или не успее да завърши в този срок, ще трябва да изплати обратно сумата.

Източник: monitor.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.