iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Перник заема последно място в страната по брой места в детските ясли

Перник заема последно място в страната по брой места в детските ясли 06_1403187308

Перник заема последно място в страната по брой места в детските ясли с 256 места. На първо място е София с 6 177 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2013 г. в област Шумен е 14.8 на 100 деца от населението на възраст до 3 години (15.0 на сто деца общо за страната). Най-висока е осигуреността с места в област Габрово (25.6 на 100 деца), а най-ниска - в област Сливен (8.3 на 100 деца). През 2013 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ в област Шумен са постъпили 685 деца, или с 87 деца повече в сравнение с 2012 година. В края на 2013 г. за отглеждане и възпитаване в детските ясли остават 694 деца, с 10.0% повече в сравнение с края на 2012 година. От тях момчетата са 373, а момичета - 321, пише dariknews.bg. В област Шумен през 2013 г. разпределението на децата, отглеждани в детските ясли по възраст се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години - 79.8%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 15.4%. Най-малко са децата на възраст до една година - 8, или 1.2%. На 3 и повече години са 25 деца, или 3.6%.

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.