iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Най-много гърци учат висше у нас от чуждите студенти

Най-много гърци учат висше у нас от чуждите студенти 10_1477025151

11 400 у броят на чуждите студенти, които са се записали да следват висше в българските университети по данни за учебната 2015 – 2016 учебна година. Това става ясно от Доклада за изпълнението през 2015 година на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 -2020 година.

От общия брой чуждестранни студенти най-голям е относителният дял на студентите от Гърция – 26,8% или приблизително всеки четвърти идва от южната ни съседка.

На второ място по численост пък са курсистите от Турция – 21%,

на трето от Обединеното кралство – 7,6%, а на четвърто от Германия – 6,1%.

„Наблюдава се постепенно нарастване на броя на студентите от Гърция - от 1,9 хил. през 2011/2012 година на 3 хил. през настоящата учебна година или 1,6 пъти. Същевременно намаляват студентите от Турция - с 800 (24,7%) в сравнение с предходната учебна година“, пише в доклада. Една от вероятните причини за спада на турски курсисти е скандалът през 2012 година, когато с

страната обяви, че няма да признава дипломи

от български университети.

Общо 248 300 студентите са се обучавали в университетите и специализираните висши училища през учебната 2015/2016. От тях 34 600 или 13,9% са записани в частни вузове, като броят им намалява с 2,6% в сравнение с предходната учебна година.

От доклада става ясно, че България не се движи с необходимия темп към набелязаната стратегическа цел за 2020 година - 5% участие на населението на възраст 25-64 години във формално или неформално образование или обучение. Според данни от документа през миналата година дори се отчита понижаване на дела на лицата, които влизат в тази група до 2%.

И все пак най-активни са младите от 25 години до 34 години, като делът на хората на тази възраст, участващи в „Учене през целия живот“ нараства непрекъснато, макар и незначително. Тревожно е обаче, че активността на лицата на 45 години е много ниска. Именно те имат най-голяма потребност от обучение, което да актуализира или повиши техните знания и умения в динамичната и развиваща се икономическа среда, в която навлизат все по-нови технологии с по-кратък цикъл на живот, сочи докладът.

Източник: monitor.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.