iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Наливат пари в просветното министерство

Наливат пари в просветното министерство 01_1452235753

50 хил. лв. планира да отпусне просветното министерство през 2016 г. Те ще са за да разработи пилотен проект за прилагане на система за ранно предупреждаване за учениците, застрашени от отпадане от училище.

Още толкова пари за същата цел са предвидени и за 2017 г. Това е една от мерките в проектоплана на МОН за 2016-2017 г. в изпълнение на стратегията за намаляване на дела на децата, преждевременно напускащи образователната система. Повечето от предвидените дейности обаче са или част от ежегодните задължения на ведомството, или са "прехвърлени" към оперативна програма "Наука и образование", по която може да бъдат финансирани чак през 2018 г.

Проектът бе качен за обществено обсъждане в края на декември м.г., а срокът за предложения по него изтече в сряда. Единственото що-годе ново нещо в него е разработването на въпросната система за ранно предупреждаване, която следва да идентифицира учениците, за които има риск да отпаднат преждевременно от училище. Системата ще бъде изпробвана първо в школата и детските градини от Североизточния и Югозападния регион, където проблемът е най-сериозен. Целта е до 2017 г. да имаме 9 реализирани регионални проекта. Отделно от това е предвидено апробираният вече модел да се приложи и в други части на страната, но със средства (1 млн. лв.) от европрограмата "Наука и образование за интелигентен растеж".

На европейски пари се разчита и за други мерки за задържане на децата в класните стаи. 10 млн. лв. са предвидени за обучение на 6 хил. деца в неравностойно положение от детските градини (в т.ч. и роми) с оглед на по-нататъшната им социализация в училище. 25 млн. лв. следва да дойдат от ЕС за допълнително обучение на 15 хил. деца от етническите малцинства, чийто майчин език не е български. Други 20 млн. лв. пък са заложени по проект за квалификация на педагогическите специалисти, по който следва да имаме 2 хиляди обучени специалисти до 34 г. и 15 хиляди обучени кадри между 35 и 54 г.

Въпросните проекти са записани в плана на МОН до 2017 г., но срокът за усвояване на средствата е до края на 2018 г., т.е. може да се стигне до забавяне на мерките. Подобно е положението и с планираното допълнително обучение за деца с образователни дефицити по предмети от задължителната подготовка, което е част от подмярка за мотивация на децата с общ бюджет 140 млн. лв. В плана са включени и още няколко процедури по европрограмата - например за индивидуално кариерно консултиране на близо 20 хиляди ученици от 1-ви до 12-и клас, за разработване на модел за кариерно ориентиране за 7.5 млн. лв. и др.

Иначе просветното министерство е включило и познати мерки, които и без това влизат в задълженията му или в годишната му програма - например националната програма "С грижа за всеки ученик", целодневната организация на учебния ден и др.

ПОМОЩ

МОН очаква помощ и от други ведомства за реализиране на плана си за намаляване на дела на ранно отпадащите от образованието ученици, които у нас са над 17 хиляди, става ясно от проекта. По линия на социалното ведомство са планирани по 11.5 млн. лв. за двете години за осигуряване на безплатни учебници и безплатен транспорт на 92 хил. социално слаби ученици до 12-и клас в населени места, където няма училище. До 10 млн. лв. са разчетени от екоминистерството за 350 информационно-образователни инициативи, насочени към екологично образование на поне 8000 деца. Спортното ведомство пък участва с програмите си за спорт за децата в свободното време (1 млн. лв. с цел 11 хил. обхванати ученици) и за подобряване на достъпа до извънучилищни дейности (по 471 хил. за двете години, с цел 95 хил. участници във всички видове ученически игри).

Източник: segabg.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

10-Декември-2016

11-Декември-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.