iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Изпитите за кандидат-гимназистите започват в 10 часа

Изпитите за кандидат-гимназистите започват в 10 часа 05_1400568731

Началникът на РИО Перник Ваня Коконова съобщи, че изпитите за учениците, които завършват 7-ми клас, ще се състоят на 21 май по български език и литература и на 23 май – по математика. Началото и на двата изпита е в 10 часа.

Преди започване на изпита учениците трябва да се явят в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити; да заемат определените им места не по-късно от 9.45 часа; да предадат на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника; да носят и да ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума.

Под контрола на квесторите учениците трябва да отделят идентификационната бланка от листа за отговори, да я попълнят и поставят в малкото пликче, без да го залепват.

По време на изпита учениците пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив; не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника; не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа; получават тест и листове за чернова и започват работа след обявяване на началния час от квестора; имат право да нанасят означения, да правят изчисления по задачите в тестовете.

Първата страница на тестовете е инструкция как да се работи – прочита се внимателно. Внимателно се попълват отговорите в листа за отговори – на правилното място и с правилното означение (Х); ученикът може да се откаже от вече означен верен отговор, като запълни съответната буква и зачертае със знака Х друг отговор.

След изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, се поставя листът за отговори в средния по големина хартиен плик и ученикът го запечатва, след което го поставя в големия хартиен плик, без да го запечатва.

Учениците ще изслушат един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ. Те ще получат един екземпляр от текста за преразказ и ще го четат самостоятелно в рамките на 15 минути, след което ще го върнат на квесторите.

По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ зрелостниците нямат право да си водят бележки.

След приключване на изпита учениците, след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, трябва да поставят бланката в малкото пликче, да го залепят и да го поставят в големия плик, заедно със свитъка за допълнителния модул (ако е работено по него), черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО.

След това трябва да залепят и големия плик, и да го предадат заедно с тестовата книжка на квестора, неизползвания свитък за допълнителния модул и неизползваните листове за чернова (ако има такива), както и да се подпишат в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала, посочват от МОН.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

17-Април-2016

16-Април-2016

17-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.