iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

12 специалности стават защитени в Алма матер

12 специалности стават защитени в Алма матер 07_1469593719

12 редки и екзотични филологии влизат в списъка със защитените специалности, като това става ясно от проект на постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. В списъка влизат само специалности, които се изучават в Софийския университет. Те са арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка филология, португалска филология, румънска филология, унгарска филология, японистика и хебраистика.

За издръжката на обучението по защитените специалности към средствата, които по принцип се полагат за бройка студент, се предоставя и допълнително финансиране в размер на 15 000 лв. за всяка специалност. Отделно други средства се получават и по определена формула. Те се определят еднократно въз основа на броя на приетите в първи курс студенти и се предоставят ежегодно за целия срок на обучението им.

Според Закона за висшето образование „защитени специалности“ са тези специалности, за обучението в които интересът е нисък или изобщо липсващ, но в същото време държавата има нужда от такива кадри.

При изготвянето на списъка със защитени специалности са използвани 3 критерия, пише в доклада, към проекта. Първият се нарича уникалност по териториален признак – обучението по специалността се осъществява само в едно висше училище. За целта е направен преглед на специалностите във всички държавни висши училища по всички професионални направления.

На второ място е уникалност по съдържание. Това означава, че обучението по специалността е по учебен план, който не се припокрива по съдържание с този по сходна специалност повече от 25%. За целта са прегледани и сравнени учебните планове на специалностите, селектирани по първия признак. На трето място е наличието на двустранни програми за сътрудничество.

Източник: monitor.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.