iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Все повече двойки до 35 години нямат деца

Все повече двойки до 35 години нямат деца 10_1412861622

Маркетингово проучване показва, че три от всеки четири двойки на възраст до 35 години нямат деца. Затвърждава се и моделът семейство с едно дете.

Резултатите показват, че повече от половината (56 процента) от младите двойки, които нямат деца, към момента не планират да имат.

Анкетираните са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище.

Данните от изследването показват, че моделът семейство с едно дете се затвърждава. По-голямата част (61 на сто) от двойките с деца имат по едно дете, а едва всяка трета двойка (35 на сто) има две. По този показател се наблюдава разлика между анкетираните в София и в страната.

В столицата едва 19 на сто от двойките имат две деца, при средно 36% за страната.

Проучването показва също, че създаването на семейство не е водещ приоритет за младите двойки.

Както партньорите без деца (34%), така и тези с деца (33%) поставят кариерата на първо място. На второ е създаването на семейство (съответно 21 процента и 13 процента).

Един на всеки десет определя като своя основна цел по-високото образование.

"Във все по-динамичната и конкурентна трудова среда е естествено желанието за личностно развитие да е водещо. Днес решенията за брак и деца се вземат от улегнали, вече утвърдили се в професионален план хора", посочва Катерина Бонева, старши изследовател в агенция за маркетингови проучвания.

Тя допълни, че освен тенденцията за превръщане на кариерата в приоритет, в България, важна роля за промяната в семейния модел играе и сложната икономическа обстановка. Липсата на финансова стабилност е сериозен фактор за ограничаване на броя деца в семейството.

Данните от проучването показват и някои осезаеми разлики в нагласите на двойките с деца и тези без деца. Например 54% от младите двойки без деца са убедени, че семейството пречи на успешната кариера. За разлика от тях повечето хора с деца (61 процента) вярват, че семейството не е спънка за професионално израстване.

Значително обаче се оказва разминаването при представите за ролята на бащата при двойките със и без деца. Според 2/3 от двойките без деца, мъжът и жената трябва да са равнопоставени в една връзка, докато повече от половината от хората с деца не са съгласни.

59 процента от младите хора без деца не приемат модела "мъжът носи парите, жената гледа децата". На този стереотип се противопоставят 43% от двойките с деца.

Източник: life.dir.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.