iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

График на сурвакарските игри

График на сурвакарските игри 01_1420806716

Публикуваха графика на сурвакарските игри в Област Перник:

І/. ОБЩИНА ПЕРНИК:

1/. село Лесковец

13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурвакарските групи от село Богданов дол и село Лесковец и сурвакарски игри около огъня

място: на площада в с. Лесковец

14.01.2015 г.– н.ч.: 07.00 ч.- 14.00 ч.– обхождане на къщите в селото от сур.група

2/. село Богданов дол

13.01.2015 г. – играят в с.Лесковец

14.01.2015 г. – н.ч. 08.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

3/.град Батановци

13.01.2015 г. – н.ч.: 17.45 ч. – отпътуване за село Черна гора

н.ч.: 18.00 ч. – среща на двете сурвакарски групи и запалване на ритуален огън

н.ч.: 18.30 ч. – отпътуване от село Черна гора

н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площа при гарата

н.ч.: 19.30 ч. – отпътуване за село Косача, Община Ковачевци

н.ч.: 20.00 ч. – среща на двете сурвакарски групи и запалване на ритуален огън

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. обхождане на къщите в града от сур. група

4/. кв.Бела вода, гр. Перник

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: площада в квартала

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите в квартала от сур.група

5/. село Черна гора

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурвакарските групи от гр.Батановци и село Черна гора и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч.– 15.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

6/. село Ярджиловци

13.01.2015 г. – н.ч.:18.00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурвакарските групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две сурвакарски групи

място: на площада пред читалището

14.01.2015 г – н.ч.: 08.00. ч.– 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.групи

н.ч.: 14.30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото

място: в двора на училището

7/. село Зидарци

13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

14.01.2015 г.– н.ч.:09.00 ч.– 15.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

8/. село Мещица

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.30 ч. – среща и запалване на ритуален огън и сурвакарски игри съвместно със сур.група от с. Витановци

място: на площада пред читалището

14.01.2015 г.– н.ч.: 07.30 ч.– 17.30 ч.–обхождане на къщите в селото от сур.група

10/. село Дивотино

13.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2015 г. – н.ч.: 05.00 ч. 16.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сурвакарската група. Тръгват от махала “Бреста”

н.ч.: – фолклорен концерт

място: на площада в селото

н.ч.: 17.00 ч. – представяне на обичая “Сурвакарска сватба”, запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

място: на площада в селото

11/. село Люлин

13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън, представяне на обичая „Раздрънкване” и сурвакарски игри

н.ч.:19.30 ч. – фолклорен концерт

място: на площада пред читалището

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

12/. село Кралев дол

13.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2015 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч.- обхождане на къщите в селото от меч.група

н.ч.:16.00 ч. – мечкарско хоро на площада

място: площада пред читалището

13/. село Драгичево

13.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч.– 18.00 ч.– обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. 15.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

14/. село Голямо Бучино

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в с.Голямо Бучино = 3 =

14.01.2015 г. –н.ч.: 07.00 ч.– 15.00 ч.– обхождане на къщите в селото от сур.група

15/. село Расник

13.01.2015 г. –н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване на сур. групи за село Сопица

н.ч.: 19.30 ч.- запалване на ритуален огън, среща на двете сурвакарски групи – на село расник и на село Сопица, и сурвакарски игри

място: на площада в село Сопица

14.01.2015 г. – н.ч.: 07.00 ч.до 15.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

16/. село Витановци

13.01.2015 г. – н.ч.: 17.30 ч. – отпътуване за село Мещица

н.ч.: 18.00 ч. – среща на сурвакарските групи на село Витановци и село Мещица, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в село Мещица

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.30 ч. до 16.30 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

17/. село Селищен дол

13.01.2015 г. – н.ч.: 16.30 ч. – отпътуване за село Друган, Община Радомир

н.ч.: 17.00 ч. – среща на сурвакарските групи от с.Друган, с.Калища, кв.”Бащевица”-Радомир и с.Джерман-Кюстендилско

н.ч.: 17.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

ІІ/. ОБЩИНА БРЕЗНИК:

ДАТА: 13.01.2015 г./вторник/

14.01.2015 г. /сряда/

1/. село Бегуновци – НЧ “Просвета – 1922 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището

организира: кметство с. Бегуновци

- гостуване на сурвакарска група от село Беренде, Земенско

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство с. Бегуновци

2/. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда – 1928”

13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч. – събиране на сур. група и отпътуване за с. Расник и с. Сопица.

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с.Велковци

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с. Велковци

3/. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 19.30 ч. – посрещане на сур. група от с.Велковци.

място: на площада в селото

организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”

4/. село Слаковци – НЧ “Искра – 1932 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 19.30 ч. – запалване на ритуален огън

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци

14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци

5/. село Ноевци – НЧ “Пробуда – 1931 г.”

14.01.2015 г. – обхождане на къщите в селото от сур.група, от 17.30 ч., среща със сурвакарската група на с. Габров дол, заря и закриване на празника

място: на площада в селото

организира: Кметство и НЧ “Пробуда-1931 г.“, с. Ноевци

6/. село Садовик – НЧ “Дебелец – 1932 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“, с. Садовик

14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“, с. Садовик

7/. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.”

13.01.2015 г. н.ч.: 20.30 ч. – запалване на ритуален огън и посрещане на сур. група от с. Елов дол и с. Чепино

място: на площада в селото

организира: кметство с. Гигинци

14.01.2015 г. – н.ч.: 07.30 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група организира: кметство с. Гигинци

8/. село Кошарево – НЧ “Пробуда – 1927 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 21.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри и среща със сурвакарска група от с.Друган, Община Радомир

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево

14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево

9/. село Долна Секирна – НЧ “Иво войвода – 1928 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 22.00 ч. – запалване на ритуален огън и посрещане на сур. група от с. Чепино, с. Елов дол и с. Косача

място: на площада в селото

организира: сурвакарската група при НЧ “Иво войвода-1928 г. с. Долна Секирна

14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: сурвакарската група при НЧ “Иво войвода-1928 г.“ с. Д. Секирна

10/. село Банище – НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщите от с. Банище

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”

11./ село Непразненци

13.01.2015 г. – н.ч.: 20.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада в селото

организира: кметството на с. Непразненци

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: кметство

12./ село Ребро

14.01.2015 г. н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

място: на площада в селото

организира: кметството на с. Ребро

13/. град Брезник – НЧ “Просвещение 1870”

17.01.2015./събота/ – ПРЕГЛЕД НА СУРВАКАРСКИТЕ ИГРИ “СУРОВА

БРЕЗНИК ’2015”

място: пл. „9-ти септември” град Брезник /площада пред читалището/

н.ч.: 14.00 ч. – дефилиране на групи от Брезнишко, региона и гостуващи групи

17.35 ч. – празнична заря

17.45 ч. – запалване на кладата и ритуален танц на сурвакарите

18.00 ч. – закриване

ІІІ/. ОБЩИНА РАДОМИР:

ДАТА: 13.01.2015 г. /вторник/

14.01.2015 г. /сряда/

1/. кв.Върба, град Радомир – НЧ “Христо Ботев – 1928 ”

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън

н.ч.: 19.00 ч. обхождане на квартала

място: на площада в квартала

организира: НЧ “Христо Ботев-1928“ кв.Върба, гр. Радомир

14.01.2015 г. – н. ч.: 06.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите от сур. група

организира: НЧ “Христо Ботев-1928“ кв.Върба, гр. Радомир

2/. село Друган – НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 16.30 ч.- 17.00 ч. – фолклорен концерт

място: на площада пред читалището в село Друган

н.ч.: 18.00 ч.– среща на сурвакарските групи от с.Друган, с.Калища, гр.Батановци, кв.”Бащевица” – гр.Радомир и с.Джерман-Обл.Кюстендил

н.ч.: 18.30 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището в село Друган

н.ч.: 20.00 ч. – отпътуване за с.Кошарево

14.01.2015 г. – н. ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите от сур. група

организира: кметство в село Друган

3/. село Стефаново – НЧ “Напредък – 1915 г. ”

13.01.2015 г. – н.ч.: 17.45 ч. – отпътуване за село Копаница

н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и среща на двете сурвакарски групи от село Стефаново и село Копаница

място: на площада в село Копаница

организира: кметство и НЧ”Христо Ботев – 1928 г.”, с. Копаница

14.01.2015 г. – н.ч.: 07.00 ч. – 14.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

организира: кметство и НЧ “Напредък-1915 г.“, с. Стефаново

4/. село Копаница – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2015 г.- н. ч.:18.00 ч.- среща на двете сурвакарски групи от село Стефаново и село Копаница, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището в с. Копаница

организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.“, село Копаница

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 14.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.“ село Копаница

5/. село Кондофрей – НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2015 г. – н. ч.: 07.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур. група

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”, с. Кондофрей

6/ . Ромска сурвакарска група- кв.”Бащевица” – град Радомир

13.01.2015 г. – н.ч.: 16.30 ч. – отпътуване за село Друган

н.ч.: 17.00 ч. – среща на сурвакарските групи от: с.Друган, с.Калища, гр.Батановци, кв.”Бащевица” – гр.Радомир и с.Джерман-Обл.Кюстендил

място: на площада в село Друган

организира: кметство в село Друган

14.01.2015 г. – н.ч.: 07.00 – 14.00 ч. – обхождане на гр.Радомир

организира: ромска сурвакарска група

7/. село Извор – НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”

13.01.2015 г. – не играят

14.01.2015 г. – н.ч.: – 10.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

н.ч.: – 10.30 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ”Отец Паисий-1927 г.” с.Извор

8:село Радибош-няма информация

9/. село Долни Раковец – проведени сурвакарски игри на 01.01.2015 година

10/. град Радомир

17.01.2015./събота/ – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК “СУРОВА РАДОМИР ’2015”

място: – пл.”Свобода” – град Радомир

н. ч.: 11.00 ч. – Откриване на изложба Традиционни ястия от Радомирско

н.ч.: 12.00 ч. – “Сурва в Радомир” – Общински празник на сурвакарските игри

- маскарадно сурвакарско шествие на сурвакарските групи

Забележка: Община Радомир изготвя специална програма за посещението на г-н Хенри Ван дер Кроон на 02.02.2015 година в Община Радомир

ІV/. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:

ДАТА: 13.01.2015 г./вторник/

14.01.2015 г./сряда/

1/. село Ковачевци – НЧ “Георги Димитров – 1928”

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Георги Димитров -1928“, с. Ковачевци

14.01.2015 г –н.ч: – 10.00 ч.- гостуване на сурвакарските групи от с. Сирищник ,с. Ракиловци

организира: кметство и НЧ с.Ковачевци

2/. село Косача – НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 20.00 ч. среща на сур.групи от с.Косача и гр.Батановци, запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов-1927 г.“, с. Косача

14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч.-12.00 ч. обхождане на селото

организира: кметство и НЧ с.Косача

3/. село Сирищник – НЧ “Алеко Константинов -1899 ”

13.01.2015г. – н.ч.: 19.00.– среща със сурвакарските групи от село Сирищник и село Елов дол, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов -1899 г.“ с. Сирищник

14.01.2015 г.- н.ч.: 08.00 – 10.00 ч. – обхождане на къщите в селото

4/. село Светля – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2015 г.– н.ч.:18.00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

н.ч.:19.00 ч.- среща със сурвакарската група от с.Чепино и с.Елов дол

н.ч.: 20.00 ч. – гостуват на сурвакарската група в с.Лобош

н.ч.: 22.00 ч. – гостуват на сурвакарската група в с.Габров дол

организира: кметство и НЧ “Светлина – 1932 г.“, село Светля

14.01.2015 г.– н. ч.10.00 ч.- 12.30 ч.- обхождане на селото от сур.група

организира: кметство и НЧ”Светлина-1932 г.” с.Светля

5/. село Калище – НЧ “Методи Андонов – 1927”

13.01.2015 г.– н.ч.: 16.30ч. – отпътуване за с.Друган

н.ч.: 17.00 ч. – среща на сур.групи в с.Друган

място: на площада пред читалището в с.Друган

организира: сурвакарската група в с.Калища

14.01.2015 г. – н.ч. 11.00. ч. – гостува сурвакарската група от с.Лобош

6/. село Лобош – НЧ “Ведрина – 1928”

13.01.2014 г.- н.ч.:18.00. ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

н.ч.: 20.00 ч.- 21.00 ч. – среща на сурв. групи от с.Светля, с.Чепино и с.Елов дол, сурвакарски игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Ведрина-1928 “, с. Лобош

14.01.2015 г. – н.ч.:08.30 ч.- 11.00 ч.- обиколка на къщите в селото

н.ч.: 11.00 ч. – среща със сурвакарската група от с.Калища

7/. село Ракиловци – НЧ “Селска пробуда – 1927”

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Селска пробуда-1927 “, с. Ракиловци

14.01.2015 г. – н.ч.10.00.ч.- гостуват на сурвакарската група в с.Ковачевци

8/. Село Чепино – НЧ “Гео Милев – 1936 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.:18.30 ч. – 19.30 ч. запалване на ритуален огън и сурв. игри

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Гео Милев -1936 г.“, с. Чепино

н.ч.: 19.30 ч. – 23.00 ч. гостуване в селата:

с.Светля, Беренде, Гигинци, и Долна Секирна

организира: сурвакарската група в с.Чепино

14.01.2015 г. – н.ч .09.00ч – 11.00 ч.обикаляне на селото

н.ч.: 11.00 ч. – 12.00 ч. сурвакарски игри на площада в селото

организира: кметство и НЧ”Гео Милев-1936 г.” с.Чепино

9/. Село Ковачевци –

21.03.2015 г./събота: Общински пролетен карнавал “Долината на маските”

място: площада на с. Ковачевци

н.ч.: 10.00 ч. – посрещане на пролетта и концертна програма

н.ч.: 11.00 ч. дефилиране на участващите групи

организира: кметство и НЧ “Георги Димитров -1928“, с. Ковачевци

V/. ОБЩИНА ЗЕМЕН:

ДАТА: 13.01.2015 г. /вторник/

14.01.2015 г ./сряда/

1/. град Земен – НЧ “Светлина – 1924”

13.01.2015 г. – н.ч.: 17.30 ч.- запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

място: на площада в града

организира: кметство и НЧ “Светлина – 1924“, гр. Земен

н.ч.: 19.30 ч. – 24.00 ч.посещение на къщите в града

организира: сурвакарската група при читалището

14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч..- 12.00 ч. – обхождане на къщите в града от сур.група

н.ч.: 12.00 ч. – сурвакарски игри на площада

организира: кметство и НЧ “Светлина – 1924“, гр. Земен

2/. село Пещера – НЧ “Крюгер Николов – 1922 г.”

13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

19.00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ с.Пещера

14.01.2015г. – не играят

3/. село Елов дол – НЧ “Светлина – 1929”

13.01.2015 г. – н.ч.: 17.00 ч. – събиране на групата от всички махали на селото

н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в с. Елов дол

н.ч.: 20.00 ч. – гостуване на групата в с. Гигинци, с.Светля

организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”

14.01.2015 г. – н.ч. : 08.00 ч. – 12.00 ч. – обиколка на къщите в селото

организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”

4/. село Габров дол – НЧ “Христо Ботев – 1928”

13.01.2015 г. – н.ч.: 21.30 ч.- представяне на сурвакарския обичай “Сурвакарска сватба”с участието на сурвакарската група

н.ч.: 22.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща на сур.групи и

сурвакарски игри.

място: на площада в селото

организира: кметство и сур. група при НЧ “Христо Ботев-“с.Габров дол

14.01.2015 г. – н.ч.: 10.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

място: на площада в селото

организира: кметство и сур. група при НЧ “Христо Ботев-“с.Габров дол

- н.ч.: 17.00 ч. – гостуване на сур.група в с.Ноевци

5/. село Дивля – НЧ “Надежда – 1898”

13.01.2015 г. – н.ч.: 20.00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селището

организира: кметство и НЧ “Надежда-1898“, с. Дивля

н.ч.: 20.30 ч. обхождане на къщите в селото от сурвакарската група

14.01.2015 г. – не играят

6/. село Беренде – НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1945”

13.01.2015 г. – н.ч.: 19.30 ч. – 20.00 ч. – сурвакарски игри на площада

н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща с групата от Чепино

място: на площада в селището

организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”

н.ч.: 20.30 ч. – отпътуване и гостуване на сур. група в Бегуновци

организира: сурвакарската група в селото

14.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри

7/. село Мурено – НЧ „Н. И. Вапцаров – 1949” – няма информация

8/. село Горна Врабча – “Христо Смирненски – 1946” – няма информация

9/. село Падине – няма информация

10/. град Земен

14.03.2015 година /събота/ – ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА СУРВАКАРСКИТЕ ИГРИ

н.ч.: 10.00 ч.

място: площада пред Общински младежки дом град Земен

организира: Отдел “Култура” и НЧ”Светлина-1924 г.” град Земен

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

26-Декември-2016

26-Декември-2015

26-Декември-2013

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com