iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


В общинското предприятие „Флор” в Перник има нарушение на трудовото законодателство

В общинското предприятие „Флор” в Перник има нарушение на трудовото законодателство 08_1471071826

За грубо и безпрецедентно нарушаване на трудовото законодателство в общинското предприятие „Флор” в Перник сигнализира КНСБ пред общинската управа, като сигнал за негативите е подаден и пред Инспекцията по труда.

На 27 юли 2016 г. е прието ново щатно разписание на работниците и служителите, което не е съгласувано със синдикалната организация към предприятието, посочват от КНСБ, с което е нарушен чл. 12 от Колективния трудов договор /КТД/. Нарушена и е директива на ЕС, според която рабодателят не е спазил задълженията си да информира и консултира колектива на „Флор” при изменение организацията на труда в предприятието.

От 27 юли 2016 г. управителят на „Флор” Валентин Пешев е в болничен отпуск и за негов заместник със заповед на кмета временно е назначена Ива Иванова, която до този момент е била администратор в предприятието. Още в първия си работен ден тя приема ново щатно разписание и започва уволнения на работници. От КНСБ настояват за проверка, тъй като нямат информация дали Иванова е упълномощена и е компетентна да прави всичко това и дали тези й действия са съгласувани с Валентин Пешев.

На 29 юли 2016 г., въз основа на новото щатно разписание и въз основа на съкращаване на щата, Ива Иванова уволнява счетоводителката Ивета Иванова, като на нейно място назначава работник на длъжност „багерист” на много по-висока заплата.

Временната управителка връчва нова длъжностна характеристика на Снежана Стоянова, която е организатор във „Флор” и председател на синдикалната организация. Единствената промяна в новия документ е изискваното образование – от средно специално то вече става на средно специално строително. Стоянова е завършила средно специално икономическо образование.

Заради това шефката на „Флар” прекратява трудовото правоотношение с Ивета Иванова и на нейно място назначава нов работник на длъжност „шофьор”.

Работници в предприятието са информирали КНСБ, че ръководството извършва и други нарушения на трудовото законодателство като: не създава подходяща организация на работния процес и работното време, като не осигурява почивки с подходяща честота и продължителност; не осигурява колективни средства за защита при работа на открито – особено по отношение на риска от слънчев топлинен удар, преохлаждане и измръзване; не осигурява подходящо работно облекло; не осигурява места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма; не осигурява питейна вода, както и топли, и студени напитки, и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинен баланс на организма; не осигурява наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места; не осигурява долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медизинска помощ.

Въз основа на всичко изброено дотук КНСБ категорично настоява общинската управа да извърши незабавна проверка в ОП „Флор” за законосъобразността на действията на временния управител Ива Иванова, а кметът на общината незабавно да я освободи от длъжността. Синдикалистите искат още уволнената Снежана Стоянова да бъде върната на работа чрез отмяна на новата длъжностна характеристика и заповедта за уволнението й. Същото важи и за отстранената от работа счетоводителка Ивета Иванова.

Писмото е подписано от председателя на РС на КНСБ в Перник Наташа Ангелова и председателя на синдикалната организация във „Флор” Снежана Стоянова.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.