iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Точи се съдебна сага за паркинг зад кино «Кракра» в Перник

Точи се съдебна сага за паркинг зад кино «Кракра» в Перник 08_1470492540

Точи се съдебна сага за непостроен подземен паркинг на три нива зад кино «Кракра» в Перник, като не е ясно докъде е стигнала. На перничани това място е известно като «руския битак».

Кметът Вяра Церовска твърди, че дело се води и че е отложено за септември. Общинският съветник от БСП Кирил Леонов обаче обяви, че има влязло в сила решение съда, с което договорът между фирмата-изпълнител на несъстоялия се модерен паркинг и Община Перник е обявен за нищожен поради невъзможен предмет, а общинската администрация трябва да заплати разноските по делото в размер на 15 106 лв. плюс внесения от фирмата депозит от близо 200 000 лв. Церовска не отговори на изнесените факти.

Pernik Today откри, че има още едно решение №249 от 22 юли 2015 г. на Административния съд в Перник , с което е обявена за нищожна заповедта на кмета, с която фирма „Джи енд джи груп” ООД е определена за спечелила търга и й е учредено възмездно право на строеж за изграждане на подземен гараж на три етажа. Обектът е трябвало да бъде с разгъната застроена площ от 9 000 кв.м. и да бъде построен върху терен с площ 1 774 кв.м.. Община Перник е осъдена да заплати на фирмата, която е със седалище и адрес на управление с. Студена, направените съдебни разноски в размер на 950 лв.

Вероятно решението е обжалвано пред Върховния административен съд, но засега това са само догадки.

Защо се стига до съд? Жалбоподателят твърди, че е невъзможно изграждането на подземен гараж на три етажа с разгъната застроена площ от 9 000 кв.м. върху терен с площ от 1 774 кв.м. Още повече, че там са открити и подпочвени води поради близостта с река Струма.

Заключението на вещото лице, инженер, е, че математически и технически не е възможно изграждането на възложения строеж. То не е оспорено от страните. Учреденото право на строеж не е съобразено с предвижданията на застроителния план на Перник – Централна градска част по действащия застроителен и регулационен план на града, се посочва още в мотивите на Административния съд.

Според вещото лице, дори и при промяна – изготвяне на нов ПУП при пълно съвпадане на линиите на застрояване с границите на парцела, е невъзможно да се изгради строеж с параметри заложени в процесната заповед – подземен гараж на три етажа с разгъната застроена площ от 9 000 кв.м.

От Общината обаче смятат, че това е възможно.

Въпросната фирма печели търга за изграждане на паркинг на 3 нива и това е удостоверено с кметска заповед от 19 септември 2007 г., като внася в Общината определената сума за учреденото право на строеж в размер на 190 170 лева.

На 03.10.2007 година е сключен договор за учредяване право на строеж Този договор е обявен за нищожен, поради липса на предмет със съдебно решение № 143 от 28.02.2014 година, постановено по гражданско дело № 421/2013 година по описа на Окръжен съд Перник.

Източник: perniktoday.net

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.