iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Ще можем по-лесно да прехвърляме парите си за трета пенсия

Ще можем по-лесно да прехвърляме парите си за трета пенсия 08_1472468005

Парите за трета пенсия, натрупани в индивидуалните партиди на осигурените лица, ще могат по-лесно да се прехвърлят от един фонд на друг, като това гласят промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), предложени от Комисията за финансов надзор (КФН) и пуснати за обществено обсъждане. Премахва се таксата от 20 лв. за извършване на операцията по прехвърляне. Промените касаят само доброволното осигуряване, а не универсалните и професионалните фондове. Без плащане на такса парите ще могат да се прехвърлят от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг съответен фонд, който се управлява от друго дружество. Освен това се намалява продължителността на периода, в които лицата са ограничени да променят участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Със законопроекта се предлага да се въведе забрана за използване на пола като актюерски фактор при определяне на размера на пожизнената пенсия за старост, отпускана във връзка с осигуряване в универсален пенсионен фонд. Това е свързано с европейска директива за принципа на равното третиране на мъжете и жените.

Пенсионноосигурителните дружества ще трябва да създават и поддържат електронни досиета на всички осигурени лица и пенсионери. И сега те имат такова задължение - то е част от регламентацията в Наредба №47 на КФН за изискванията към информационните системи на дружествата. Но със закрепването на това задължение в Кодекса, ще се се повиши прозрачността в допълнителното пенсионно осигуряване и потребителите ще са по-осведомени, гласят мотивите. Електронното досие трябва да съдържа всички налични данни за осигуреното лице и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история. При поискване, пенсионното дружество трябва да издава уникален идентификатор за достъп на съответното лице до данните.

Една от най-интересните промени е, че се забраняват вложенията на пенсионни фондове в инвестиционни имоти, като срокът те да се освободят от тях е 10 г. Но пък се увеличава лимитът за непряко инвестиране в имоти чрез акции на дружества със специална инвестиционна цел. В мотивите се посочва, че пазарите на недвижими имоти не се отличават с достатъчна прозрачност и ликвидност. С проекта се забранява инвестиране на средствата на пенсионните фондове във влогове в банка, която е свързано лице с пенсионноосигурителното дружество или принадлежи към същата група.

След заседание, проведено на 23 август, Комисията за финансов надзор (КФН) прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Представители на пенсионните дружества обясниха пред "Стандарт", че като цяло промените са съгласувани с тях, но през тази седмица ще имат срещи с КФН, на които ще дискутират предложенията.

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.