iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Пернишка фирма, занимаваща се с дърводобив, иска да работи законно

Пернишка фирма, занимаваща се с дърводобив, иска да работи законно 08_1470487134

Представители на Министерството на земеделието на горите, Югозападно държавно предприятие, представители на РДГ Кюстендил, Радомир и Перник се събраха, за да установят дали има нарушения в работата на служители от Горско стопанство Радомир- клон Перник, които се отразяват негативно на работата на пернишка фирма, занимаваща се с дърводобив. От фирмата казват:

„Занимаваме се дърводобив. Горското стопанство в Радомир има много нарушения, които рефлектират и върху нашата работа. Затова искахме проверки. Проверката в Министерството на земеделието е поредната, която поискахме. Имаше и вътрешна проверка, но тя не отрази нищо съществено. Обекта ни се намира в село Голямо Бучино. Имаме договор от миналата година, срокът му е удължен до края на месец септември „ - споделя Николай Асенов.

„Маркировката, която има не отговаря на изискванията. Още при започване на работа на нашия обект имаше проверка от Регионалната дирекция на горите в Берковица. Те издадоха протокол, че маркировката не отговаря на изисквания. Пуснахме молба до югозападното държавно предприятие с което искахме да сеизпълнят предписанията на протокола. Нищо не се случи. Когато маркировката не се вижда, при проверка се съставя акт. Вече имаме наш служител с такъв акт, за незаконна сеч! Имаме срокове, не можем да ги изпълним. В позволителната за сеч пише каква да е маркировката. И тя да се чете. Но маркировките не се четат. И когато ние режем ни обвиняват в нарушения.

Освен това ни карат да работим по незаконен начин – експедирането на дървата трябва да става с подвозни билети. С тези билети камионът пътува от гората, от времения склад до най-близкото населено място,к ъдето се претоварват дървата. На тези камиони трябва да идва горския, да слага марките, да ги експедира, да пуска билети. Разстоянието е 4-5 километра, което ние минаваме без подвозни билети. Горския не иска да идва. Имахме случай в който конфискуваха дървата от наш камион точно по тази причина. Освен това горските не искат да ни приемат дървата. Ние трябва да ги изкараме от сечището на временен склад . Като не ги приемат, трябва да ги оставяме на терен, което е предпоставка за много кражби. Имаме пусната молба да ни приемат дървата по-ритмично, за да не остават и да се крадат. Но ни казват, че трябва да има минимум 50 кубика, което е абсурдно! Законно е да се приемат и много по-малки количества дърва.” – продължава с разясненията си за проблема Асенов.

„Двустранните приемно предавателни за приемане на дървесината и респективно за фактуриране на добитата и извозена дървесина се правят на база издадените превозни билети. За тези които са без съответните реквизити ние не можем да бъдем сигурни дали фактурираните количества са реални и действително ние сме ги извозили от обекта, а ги заплащаме. Поставен е и въпроса за финансовите ни взаимоотношения , тъй като считам, че това отново е порочна практика от страна на служителите на Държавно горско стопанство Радомир. Както и разликите в прогнозните количества по договора и анексите към него. Така създалата се ситуация възпрепятства нормалната работа по добива и извоза на дървесина, като целите и мотивите за действията и бездействията на служителите към нас остават неизвестни. Обстоятелствата са ни накарали да преустановим сечта и извозването на дървесина, тъй като едва след 11 юли започнаха да ни приемат дървесината на временен склад, но отново без подвозни билети. Представляваното от мен дружество носи загуби по нереализирани договори за продажба на дървесина за огрев , а също така изпада в забавяне по изпълнение на договора, което автоматично ще доведе до задържане на внесената гаранция от страна на възложителя” - пише в сигнала до Министъра на земеделието и горите . Сигнал,който беше в основата на проверката, от която се чака официалното становище.

„Фирмата ни разполага с множество писмени доказателства за обстоятелствата, като част от тях на предоставени на Министъра на земеделието” – поясняват от фирмата изпълнител. Междувременно стана ясно, че от проверката има три констативни протокола. В тях ясно е записано, че маркировката в основата на стъблата и пъновете не се чете, оранжевата боя е избледняла и почти не личи. Което съвпада с твърденията на хората от фирмата. Какво ще стане с начините на работа оттук насетне – предстои да се види.

Източник: perniknews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.