iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

От НАП ще засилват проверките на търговците на цигари, алкохол и смазочни масла

От НАП ще засилват проверките на търговците на цигари, алкохол и смазочни масла 10_1445251174

Провеждане на лотария с касови бележки през 2016 г., сформиране на специализирано звено в НАП за контрол върху търговията в интернет и засилени проверки на търговците цигари, алкохол и смазочни масла, е предвидено в стратегията за повишаване на приходите в бюджета и справяне със сивата икономика, която беше приета преди броени дни от Министерски съвет.

Предвижда се всички държавни институции - данъчни, митници, МВР, прокуратура и инспекция по труда, да обединят усилията си в борбата със сивата икономика. За целта институциите ще си обменят данни и ще създават съвместни екипи за проверки. Всичко това се прави тъй като според няколко независими проучвания сивата икономика в страната има твърде голям дял. Според проведените до момента проучвания съществуват различни данни за размера на сивата икономика в България. По оценка на НСИ сенчестата икономика в България представлява около 13% от БВП през 2013 г. Съгласно изследване на проф. д-р Фридрих Шнайдер за сивата икономика на 31 страни от Европа и 5 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за периода 2003-2015 г., се наблюдава тенденция в посока на намаление на сивата икономика в по-голямата част от 28-те страни от ЕС, като нейният размер достига до средно ниво от 18,3% от БВП за 2014 г. При анализ на данните за България, за периода 2003-2014 г., се потвърждава тенденцията за понижение на дела на сенчестата икономика като процент от БВП. Размерът на показателя спада от 35,9% през 2003 г. до 31% през 2014 г., като изключение прави периодът 2009-2011 г., когато нивото варира и е 32,5%, 32,6% и 32,3% за съответните години. Въпреки отчетения спад, България е на първо място по размер на сенчестата икономика за 2014 г., в сравнение с останалите държави от ЕС.

В изследване на Световната банка от 2011 г. относителният дял на недекларираната заетост е 13,2% от работната сила в страната. В доклад на Световната банка "От сянката - интегриране на неформалния труд в Европа", от септември 2012 г., отново е посочено, че България е с най-голям дял на сивата икономика сред новите членки на ЕС, присъединени в периода 2004-2007 г. Делът на сивата икономика в България е 33% от БВП за 2007 г. и не се е променил до 2012 г. Страната е следвана от Румъния (29%), Литва (28,5%) и Естония (28,2%). Австрия е на другия край на класацията със 7,6% от БВП. Според статистически данни на Европейската комисия, делът на сенчестата икономика в България е 32% от БВП за 2012 г. и е най-висок, в сравнение с всички страни-членки на ЕС.

Източник: standartnews.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com