iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Изплатиха 792 хил. лв. за рибарството

Изплатиха 792 хил. лв. за рибарството 02_1423577513

От Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция са изплатени авансово 792 хиляди лв. по две мерки от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).

С проекта по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури” ще се модернизира рибопреработвателно предприятие във Варна. Проектът ще бъде осъществен на три етапа, като общата инвестиция по договор е в размер на 1 108 175,19 лв.

Стойността на одобрената субсидия по него е 664 905,11 лв, а авансовото плащане е в размер на 332 452,56 лв. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 60% от одобрената субсидия. От тях 75% се осигуряват от Европейския фонд за рибарство, а останалите 25% са от държавния бюджет.

По мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” ще се изпълняват четири проекта, по които е направено авансово плащане на обща стойност 460 хил. лв. Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла – Каварна – Балчик“ работи по създаването на информационен център за популяризиране на туризма, природното, културното и историческото наследство.

Друг от проектите включва провеждане на сертифициращи курсове за обучение на водолази любители. По мярка 4.1 се реализира и проект „Подобряване на инфраструктурата и услугите в отрасъл туризъм чрез изграждане на рибарник за любителски риболов в землището на с. Юнак, Община Аврен“.

Източник: 24chasa.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com