iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Единствено туризмът показва оживление у нас

Единствено туризмът показва оживление у нас 04_1429172182

От трите региона в Южна България се развива единствено столицата София, като интересът на инвеститорите е слаб и нестабилен, демографската ситуация се влошава, безработицата нараства и единствено туризмът показва оживление.

Това сочат обобщените резултати от изпълнението на регионалните планове за развитие на Южен централен, Югозападен и Югоизточен райони за периода 2007-2013 г., които правителството одобри днес.

Документите са изготвени на база на последваща оценка, извършена от независими оценители през 2014 г.

Икономическото състояние на Южен централен район остава непроменено, а по БВП на човек от населението той запазва четвъртото си място сред шестте региона на страната, се посочва в съобщението на правителствената пресслужба.

Предприетите мерки за привличане на инвеститори гарантират ръст на чуждестранните преки инвестиции в района, но въпреки това задържането на инвеститорите остава предизвикателство в някои от областите.

Като положителна тенденция е отбелязано единствено засилването на туристическия интерес към региона, показател за което е повишаването на приходите от нощувки.

Задълбочават се демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението. Коефициентът на заетост намалява с 3.3%, Продължава негативната тенденция на увеличение на безработицата, която през периода 2007-2013 г. нараства с 8.4 на сто.

Югоизточен район бележи средни стойности по почти всички основни показатели, включително и по създадения брутен вътрешен продукт.

Въпреки предприетите мерки за привличане на инвеститори в района и подобряване на социално-икономическата конюнктура, бизнес условията остават непривлекателни за инвеститорите, е констатацията в анализа. Туризмът е единственият сектор от местната икономика, който отчита ръст, но все още остават предизвикателствата, свързани с качеството на обслужване и разнообразяване на туристическия продукт.

Задълбочават се демографските проблеми и диспропорциите в териториалното разпределение на населението. Коефициентът на заетост намалява с 3.3% и нарежда района на трето място в страната. Продължава негативната тенденция на увеличение на безработицата, която през периода 2007-2013 г. нараства със 7.2 на сто.

Според анализа Югозападният район запазва водещото си място сред районите в страната по почти всички основни показатели и е засегнат в по-слаба степен от световната икономическа криза. Това обаче се дължи на лидерската позиция на столицата София, благодарение на която по брутен вътрешен продукт на човек регионът вече постига 78% от средното в ЕС. В същото време според доклада показателите на областите Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, взети заедно, са по-ниски, отколкото на други райони, например Югоизточния, Южен централен и Североизточния.

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

15-Април-2016

16-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.