iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

318 хил. българи са пътували през март

318 хил. българи са пътували през март 04_1430124463

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2015 г. са 318.3 хил. Те са с 1.6% над регистрираните през март 2014 година, като това съобщиха от Националния статистически институт на своя сайт.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Испания - с 16.9%, Румъния - с 15.0%, Чешката република - с 12.6%, Гърция - със 7.7%, Сърбия - с 6.9%, Германия - с 5.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Обединеното кралство - с 9.5%, Австрия - с 9.0%, Италия - с 8.2%, Белгия - със 7.9%, бившата югославска република Македония - със 7.1%, Франция - с 5.4%, Турция - с 5.3%, и други.

Пътувания на български граждани в чужбина по месеци.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.0%, следвани от пътуванията със служебна цел - 28.2%, и с цел почивка и екскурзия - 21.8%. В сравнение с март 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели и със служебна цел - съответно с 14.0 и 8.2%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 23.6%.

През март 2015 г. с други цели са били 72.7% от пътуванията към Турция и 72.0% - към Франция. Пътуванията със служебна цел към Белгия са 49.5%, към Германия - 48.6%, а тези към Испания и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 38.6 и 38.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.
Структура на пътуванията на български граждани в чужбина.
по цел на пътуването и страни през март 2015 година

През март 2015 г. посещенията на чужденци в България са 370.5 хил. или с 2.6% над нивото от март 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 23.1 и 9.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.8%.

Посещения на чужденци в България по месеци

От общия брой чужденци, посетили България през март 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 45.9%, или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Белгия - с 10.4%, Обединеното кралство - със 7.5%, Франция - с 6.3%, Испания - с 4.7%, Чешката република - с 3.9%, Гърция - с 1.8%, Австрия - с 1.8%, Италия - с 1.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 30.2%, Полша - с 5.0%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 2.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 9.9%.
През март 2015 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 42.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 37.2%, и със служебна цел - 20.8%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 93.2% от всички посещения на граждани от Израел и 81.3% от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 57.1% от всички посещения на граждани от Испания и 53.8% - от Австрия, а с други цели са 57.9% от посещенията на граждани от Румъния и 57.4% - от Турция.
Структура на посещенията на чужденци в България по цел и страни през март 2015 година.

При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
- екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и др.);
- гостуване (при близки или познати);
- служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.);
- други (образование, лечение и др.).
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Източник: trud.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

21-Април-2016

20-Април-2016

22-Април-2015

21-Април-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.