iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Чакат лопатите сами да довършат Владйско въстание

Лоша организация, некачествена работа и системно създаване на пречки за бизнеса - това са част от упреците, които шефовете на фирмите по ул. „Владайско въстание" отправят към инвеститора на ремонта по индустриалната улица - Община Перник. След многократни сигнали до ръководството на общината и липса на реакция, те са се обърнали към общинските съветници от ГЕРБ.
 
Днес, 19 май, от 10 часа на паркинга пред магазина за строителни материали „Мал Мук" по този повод беше свикана пресконференция.
 
Чакат лопатите сами да завършат ремонта, коментират бизнесмените. Удължаването и неспазването на сроковете и липсата на информация за графика силно затруднява работата им.
 
От магазина за строителни материали „Мал Мук" съобщиха, че оборотът им е спаднал с около 30 %. Много от постоянните им клиенти вече са ги напуснали заради липсата на достъп. Собственикът на магазина Владислав Кирилов, който е и общински съветник алармира, че при подмяната на канализацията тръбите са напълнени със строителен разтвор.Той многократно е настоявал поне една от околните улици да бъде частично ремонтирана, защото сега те са като след бомбардировка.
След "открита" процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и разширение на пътната и ВИК инфраструктура на ул. „Владайско въстание", до източната индустриална зона на гр. Перник, кв. Изток, ремонтът е възложен на фирма „Инфрастрой 2001" ООД, гр. Перник, която вече се казва „Адева" ООД - гр. Перник.
 
Процедурата е оспорвана от класираната на второ място ДЗЗД "Владайско-2009", гр. Благоевград (обединяваща фирмите „Агромах" ЕООД, гр. Благоевград и „Стил Комплекс" ООД, гр. Благоевград) пред Комисията за защита на конкуренцията , но жалбата е отхвърлена с решение на КЗК № 1105 от 22.10.2009 г.
 
„Инфрастрой 2001" ООД е поела ангажимент да изпълни поръчката за 4 670 813,19 лв. без ДДС /четири милиона шестотин и седемдесет хиляди осемстотин и тринадесет лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС или 5 604 975, 83 лв. с ДДС /пет милиона шестотин и четири хиляди деветстотин седемдесет и пет и осемдесет и три стотинки/ лв. с ДДССрокът за изпълнение на поръчката е 7 /седем/ месеца, а гаранционният срок - 216 месеца /двеста и шестнадесет месеца/ или осемнадесет години /18 години./, считано от датата на издаване на разрешение за ползване на обекта. Този гаранционния срок е съобразен с изискванията на Наредба № 2/2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове.
 
 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.