iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Вандали разбили входа към пещерата Духлата, възстановяват го

Вандали разбили входа към пещерата Духлата, възстановяват го

Вандали са разбили част от стената, с която е преграден входа на пещерата „Духлата", съобщиха спелеолози. Констатирана е и кражба на металните укрепвания на въвеждащият в пещерата тунел, за което е сигнализирано в полицията.
 
Инцидентът е станал още на 14 април. Установено е, че неизвестни лица са разбили част от стената, с която е преграден изкуственият вход на пещерата, прокопан преди 30 години във връзка с нейното благоустрояване. Още на другия ден, благодарение на усилията на членове на Комисията по опазване на пещерите, съгласувано с ДПП"Витоша", стената своевременно е възстановена.
 
Спалеолозите алармират, че непрекъснато се нарушава режимът за опазване, ползване и посещения на природната забележителност, определен от акта на нейното обявяване за защитена територия. За кратък период от време заради пълен достъп до вътрешността на пещерата, опасността за проява на вандализъм е нараснала значително. Катинарът на малкият вход също е бил за пореден път разбит.
 
Липсата на контрол и регулиран достъп в „Духлата" се отразява изключително негативно, а дори и пагубно върху естественото й състояние, категорични са спелеолозите. Заради постоянното отваряне пещерата съхне и загива, коментират те.
 
 
Сега ключът за пещерата се държи в кметството на село Боснек По увелрения на кмета Роза Панкева той се предоставя само на правоспособни хора. Води се и регистър. Въпреки това спелеолозите разказват, че в пещерата има редица поражения: драскано е с твърд предмет по стените, има написани с боя знаци и имена на хора, наоколо е изхвърлян отработен калциев карбид и всевъзможни отпадъци, счупени и откъртени са пещерни образувания (сталактити, сталагмити, кристални агрегати и пр.)
 
По този повод от Българската федерация по спелеология са изпратили сигнал и очакват реакция от компетентните органи. Те настояват за приемане на Закон за пещерите, който за съжаление не влиза в плановете на МОСВ. Още преди 6 години Българската федерация по спелеология е готова с проект, който за жалост не стига до парламентарната зала.

До Г-жа Нона Караджова - Министър на околната среда и водитеДо Г-н Тома Белев - Директор на Природен парк "Витоша" До Г-н инж. Иво Петров - Областен управител а област Перник До Г-жа Росица Янакиева - Кмет на община ПерникДо Г-жа Людмила Аначкова - Директор на РИОСВ - ПерникДо Г-жа Гергана Благиева - Директор на РИОСВ - София
 
 
С И Г Н А Л От Алексей Жалов - зам.председател на БФСпелеология
 
 
Относно: Нанасяне на вреди върху природната цялост на природен паметник "Духлата", с.Боснек
 
Дами и господа,Пещерата "Духлата" край с.Боснек, Пернишка обл. е най-дългата (18 км.) и една от най-красивите пещери в страната. Със заповед 2810 на Комитета по горите и горската промишленост (ДВ бр.56/19.07.1963) тя е обявена за природна забележителност. Съгласно този документ , влизането в пещерата е забранено.
 
Сигнализирам Ви, че перманентно се нарушава режима за опазване, ползване и посещения на природната забележителност определен от акта на нейното обявяване за защитена територия; Планът за управление на ПП"Витоша"; Заповеди на РИОСВ РД-103/17.11.2006 и на ДПП Витоша 34/20.11.2006; Заповед на областния управител на област Перник за регламентираното влизане в пещера „Духлата" от 13.06.2007 г.
 
Липсата на контрол и регулиран достъп в Духлата се отразява изключително негативно, а дори и пагубно върху естественото й състояние. Вече са налице редица поражения в нея: драскане с твърд предмет по стените, надписване с боя знаци и имена на хора, изхвърляне на отработен калциев карбид, изхвърляне на твърди отпадъци , чупене и къртене на пещерни образувания (сталактити, сталагмити, кристални агрегати и пр.)
 
В резултат на взетите съвместни мерки от Дирекция на ПП"Витоша" и Българската федерация по спелеология (БФСп) пещерата беше надлежно затворена с желязна врата и достъпа в нея беше регулиран в съответствие с цитираната по-горе заповед на парка и РИОСВ-София. В последствие , злосторници подкопаха основите на вратата и направиха пещерата достъпна за свободни посещения. По-късно вратата бе изцяло разбита и влизането в Духлата е остана извън всякакъв контрол.
 
За да се пресече това, през 2009 г. Асоциацията софийските пещерни клубове съгласувано с ДПП "Витоша" и кметското наместничество в с.Боснек постави нова, още по-сигурна врата, която почти реши проблемите с достъпа! Въпреки това, режимът на посещение в пещерата не се спазва стриктно и вратите да двата входа на пещерата бяха многократно разбивани ! На 14 април се установи, че неизвестни лица са разбили част от стената, с която е преграден изкуственият вход на пещерата прокопан преди 30 години във връзка с нейното благоустрояване! Беше констатирана и кражба на металните укрепвания на въвеждащият в пещерата тунел, за което бе сигнализирано и местното полицейско управление. За кратък период от време имаше пълен достъпът до вътрешността на пещерата и опасността за проява на вандализъм нарасна изключително! Благодарение на усилията на членове на Комисията по опазване на пещерите, съгласувано с ДПП"Витоша" стената беше своевременно възстановена !
 
Положението с опазването на природната забележителност "Духлата", която същевременно е най-дългата и все още една от най-красивите пещери у нас е критично!
 
Въпреки обединените усилия на БФСп , ДПП "Витоша" и кметската администрация в с.Боснек и взетите мерки, практическият достъп в пещерата не може да бъде регулиран! С всеки изминал ден природната цялост на пещерата се нарушава, тя се разрушава и замърсява и постепенно губи от своята красота!
 
Докато не е станало твърде късно, МОСВ, Главно управления на горите към с лицето на ДПП "Витоша" и БФСп трябва да предприемат спешни, действени и практически осъществими мерки за запазването на Духлата за идните поколения!
 
С уважение, (п) А.Ж
 
Снимки: Таня Кръстева
 
 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.