iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

Кой и защо се опитва да злепостави най-големия, сигурен и дългосрочен инвеститор в Община Трън?

Кой и защо се опитва да злепостави най-големия, сигурен и дългосрочен инвеститор в Община Трън?

Интервю с Ваня Денева – управител на „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, за инвестиционно предложение на дружеството за добив и преработка на златни руди в община Трън

Госпожо Денева, темата за златодобива в Трън разнообрази лятото на местните хора и ги накара често да търсят информация за инвеститора. Така ли е?

-Моите впечатления са, че в селата около Трън има хора, които са изкуствено провокирани от невярна информация и от силно мотивирани хора, които се опитват да злепоставят единствения голям инвеститор в района. Някои хора първоначално подходиха с лековерие и дори не потърсиха информация дали всичко, което им се внушава, е вярно. Добрата новина е, че тези, които подходиха разумно и отговорно, според мен са десетки пъти повече. Още по-благоприятен за нас е фактът, че именно в тази ситуация ние имахме възможност да усетим резултата от труда, който сме полагали от години. Срещнахме силна подкрепа в лицето на младите и амбициозни хора в града, както и от нашите колеги – старите миньори от мина „Злата”.

Каква подкрепа получавате от тях? Не са ли повече хората, които са против мината?

-Най-показателният израз на подкрепата, която имаме е, че нашият офис в Трън никога не е бил пълен с толкова много хора, както сега. От години той функционира и предоставя информация за това кои сме, как работим и какви са инвестиционните ни намерения и затова сме го нарекли Информационен център. Винаги в него е имало посетители, но не толкова много колкото сега. Преди обаче идваха да търсят информация за дейността ни, а днес са при нас най-често, за да ни кажат: „С вас сме!“. Хората против мината не са повече, но със сигурност са по-бъбриви и гръмогласни.

В такъв случай как си обяснявате атаките, които получавате?

-Отговорът има две измерения. От една страна това е напълно нормална проява на различни мнения – всеки има право на мнение и ние уважаваме това.
Този въпрос се превръща в проблем само когато някой изразява мнения с претенцията, че говори от името на всички. Съответно се внушава, че всеки, който не споделя подобна гледна точка, бърка и едва ли не подлага родното си място и своите близки на някакъв риск. Това е класически пример за манипулация и вярвам, че много хора го осъзнават.
Именно тук е и вторият аспект на обяснението за случващото се – кой и защо има интерес да злепостави най-големия, сигурен и дългосрочен инвеститор в община Трън? Аз нямам отговор, но би било наивно да смятаме, че целенасочената, планирана и добре организирана кампания срещу нас се дължи само на фалшивите измислени аргументи, които срещаме във фейсбук, например.
И отново по пътя на логиката най-кратко обяснение за ситуацията в Трън според мен е, че сме свидетели на сблъсък на експертен, технократски подход с популистични нагласи. Ние сме екип от учени и експерти, които имаме дългосрочна визия и технически решения как да се приложат най-добрите практики в добивната промишленост във всички области – производството, екологията, безопасността на труда, грижата за хората. Минното предприятие може да стане двигател за икономическото развитие и просперитета на района, като бъде в хармония с всички дейности – опазването на природата, земеделието, туризма, другите производства… Нашите опоненти нямат такъв опит в минното дело, но с различни неверни твърдения или популистични внушения се опитват да повлияят на емоциите на неосведомените или на самотните възрастни хора.

Кой е основният проблем, според Вас, недостигът на информация ли ?

-Проблемът е по-скоро, че мнения на база невярна информация се представят като отговорна гражданска позиция.
Ще използвам един пример от последните дни. Ние сме единствените предприемачи в Трън, които говорим открито за бизнеса си, предоставяме информация на широката общественост и всеки има пряк достъп до нас и нашите експерти.
Още през януари – далеч преди целенасочената кампания против нас да започне -разпространихме за пореден път, както много пъти преди това през годините, информация докъде сме стигнали с инвестиционното си предложение и какви са плановете ни за предстоящата година. Обещахме на жителите на Трън и околните села не само да говорим за това кои сме и как работим, но и да ги заведем на друг наш обект, където могат да добият още повече впечатления за нас.
Изпълнихме това свое обещание в началото на месец август, като поканихме всички желаещи да посетят Панагюрище и минно-обогатителния комплекс на „Асарел-Медет“
„Евромакс Сървисиз“ ЕООД е част от групата компании на лидера в минно-добивния бранш у нас – „Асарел-Медет“ АД. Интересът беше много голям и местата в автобуса свършиха дни преди крайния срок за записване. Всички, които бяха с нас, се убедиха защо тази българска компания е водеща в минната индустрия. Видяха какво означава на практика да се спазват най-високи стандарти при работа, а старите миньори бяха много впечатлени от развитието на технологиите, от реда и организацията на производството.
Освен колегите, които работят по проекта в Трън, с нас се срещна ръководството на „Асарел-Медет“ АД, представители на синдикатите във фирмата и дори кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки, който също отговори на много въпроси. Неговото присъствие за нас беше знак на доверие и оценка за значимостта и дейността на фирмата. Той разказа от какво голямо значение за общината е партньорството, което десетилетия наред има с „Асарел-Медет“.
Хората сами видяха резултатите от публично-частното партньорство между местната община и един голям инвеститор. Видяха залата трезор с Панагюрското златно съкровище, което всяка година се завръща в града, видяха и новата спортна зала на Панагюрище с уникалните пеещи фонтани. Пътьом минахме и покрай новата болница в Панагюрище, заради която „Асарел-Медет“ стана „Инвеститор на годината, а съвсем наскоро, след журналистическо гласуване, получи награда за социална отговорност. Ето ви един пример как дори най-позитивните неща могат да се изопачават. В Трън например умишлено се насажда впечатление, че панагюрската болница била онкологичен център, а не многопрофилна болница с 19 отделения и 8 диагностични блока по 35 медицински специалности, която си има родилно отделение, всякакви други клиники, супер модерен хирургичен блоки една от най-добре оборудваните лаборатории в цяла Европа. Не се казва, че това е старата общинска болница, която вместо да изнемогва, пак чрез публично-частно партньорство между общината и частния инвеститор, бе превърната в една от най-модерните многопрофилни болници с уникална апаратура не само за България, но и за Югоизточна Европа. Изнесена бе статистика, че в Панагюрище онкологичните заболявания са значително под средното ниво за страната, за съседни общини и за Пловдивски регион, а в местната болница вече идват да се лекуват пациенти от цялата страна и чужбина.
А по време на посещението хората питаха за всичко – от въпроса за заплатите и осигуровките до това какви са пречиствателните станции. Коментираха помежду си колко спокоен, чист и хубав град е Панагюрище, колко млади хора и семейства с деца виждат в града. Учудваха се колко училища и детски градини има, колко са читалищата, с колко жители са селата. Видяха, че мината не пречи на туризма, а напротив – в Панагюрище се радват на голям туристически интерес, а самото минно предприятие е най-големият местен инвеститор в развитието на туризма. Говореха си, че земята в района не е пустееща, а се обработва. Убедиха се, че земеделието не само се развива, но научиха, че има ръст на площите със сертифицирано биоземеделие, а някои от тях дори се намират в близост до „Асарел“.
Всеки имаше възможност да пита, да разглежда и да добива впечатления. Единственото ни ограничение беше времето, защото в рамките на деня искахме да покажем, освен рудника и производството, също и оригинала на Панагюрското златно съкровище. Като отговорен и най-голям дарител в областта, „Асарел-Медет“ АД изгради специална зала-трезор за Панагюрското съкровище, така че неговият оригинал да може да е достъпен за жителите и гостите на града, включително и за да се стимулира развитието на туризма в общината.
Вместо да разберат какви наистина са впечатленията на хората от посещението, някои се опитаха да дадат напълно невярна интерпретация на нашата откритост, достъпност и отговорност. Това за мен беше най-значимият пример, че има група хора, които не просто нямат информация какво представлява съвременната добивна промишленост, не само не искат да знаят, но и по всякакъв начин се противопоставят на възможностите повече хора да имат лични впечатления за това каква е действителността. Все пак само като поддържат неоснователни страхове и зловещи представи за инвеститорите, могат да спечелят вниманието на хората.

Какво е Вашето мнение, има ли бъдеще за Вашия проект в Трън?

-Този въпрос е свързан с въпроса какво бъдеще има за самия Трън? Всички знаят, че векове назад във времето историята на Трън е всъщност история на златодобива в района. Тук има добри традиции в това отношение и сега ние просто предлагаме възобновяване на някогашната дейност.
За нас проектът е важен преди всичко, защото виждаме огромен потенциал за съживяване на един прекрасен, но изоставен от младите хора район на България. Не е ли странно, че именно хора, които са намерили своето препитание, образование и реализация извън Трън, днес са най-силно против инвестициите в работни места, образование и възраждане на Трън.
Ние обаче не търсим противопоставяне и ще реализираме инвестицията си само в дух на разбирателство с местната общност. Затова се радвам, че реалните нагласи в Трън се различават съществено от опитите за създаване на напрежение чрез социалните мрежи. За нас е мотивиращо, че много хора ни гласуват доверие като кандидатстват за работа при нас, търсят информация или участват в нашите инициативи. И всичко това се засили след посещението в Панагюрище.
Напълно съм убедена, на базата на опита ни досега, че е възможно освен вилна зона, Трън да бъде и център на икономическо развитие за региона. Основната разлика между нас и нашите опоненти е, че ние мислим за Трън 50 години напред. И имам предвид половин век напред не само от гледна точка на специфичната дейност на една мина, а на цялостната социално-икономическа и екологична обстановка в Трън.
Затова и понякога срещаме затруднения в комуникацията. Но тези затруднения са неизбежни. Добивната промишленост е индустрия с дългосрочно планиране, с дългосрочни ангажименти и дългосрочни ползи в редица отношения. Това е индустрия, ориентирана към бъдещето. Мисля, че мнозинството хора, вече разбират това.

Източник: dnesiutre.bg

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com