iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

КАК СЕ ОБРАЗУВА ДОСЪДЕБНО ВЪВ 02РУП-ПЕРНИК

КАК СЕ ОБРАЗУВА ДОСЪДЕБНО ВЪВ 02РУП-ПЕРНИК

Очаква се да бъде професионално,обосновано и назависимо от стимулиращи материални и нематериални обосновки. Да, ама не е.Редно е,т.е. задължително, в страниците на самото ДП-во да са налични всички направени доказателства - да, ама не. Любимо ми стана ДП№314/2014 в едно с "професионабните" действия по него, на дознателя, г-жа Ирина Божичкова.То е нагледен пример за всичката пародия на едно полицейско разследване по начин и в пълно противоречие с НПК и НК. Съгласно чл.208,ал.1 от НПК, законният повод за образуване на едно ДП-во е наличието на съобщение , което по изискванията на чл.209,ал.1 от НПК е устно или писмено, с изискващ се подпис на заявителя при писменото съобщение и Протокол с подпис на заявителя и приемащия орган, за устното съобщение.В страниците на ДП№314/14г по описа на 02РУП-Перник подобен вид съобщение не е налично.Явно младата дознателка не е стигнала до прочита на този член от НПК,а подаването на сигнал извън изискванията на НПК се толерира като вид неправомерна ЛИЧНА услуга от длъжностно лице, което е наказуемо дори и в нашия град. В страниците по ДП-во обаче е наличен Протокол за оглед на частен имот в 21.00часа, без знанието и съглесието на двамата собственици, което действие от страна на младата дознателка Божичкова, е нахлуване в частен имот!!!На всичкото отгоре тя прави и махленско шоу - там на място в 21.0 часа,разпитва съсобственици, поемни лица,които за общ интерес, са с адресна регистрация, която е на километри от имота и не е ясно как са попаднали точно там и по това време. Тези действия обаче не правят впечатление нито на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Перник,пр.Евтимова, нито на началниците на дознателката и тя продължава своето шоу,наречено ДП-во.Младата дознателка извършва и вид геройство - арестува двамата собственици на "огледания" имот, които са със статут на свидетели!!!Браво, но Окръжна прокуратура-Перник със свое Постановление констатира,че същите тези собственици никога не са задържани във 02РУП-Перник, защото младата дознателка се е погрижила техните заповеди за арест да бъдат унищожени,защото умишленото отнемане на статута на двамата собственици като свидетели чрез тяхното арестуване във 02РУП-Перник,е недопустимо административно нарушение, основано на нагледното демонстративно превишаване на сл.правомощия на дл.лице Божичкова. Така се оказва,че Окръжна прокуратура-Перник лъже. Друго геройство на младата дознателка Божичкова, е декларираното в официално писмо,че ДП-во се води срещу единия от собствениците. Да, ама - не, защото пак Окръжна прокуратура-Перник постановява,че статута и на двамата собственици е на свидетели и никога не се е променял. Така се оказва пак, че Окръжна прокуратура-Перник отново лъже. Друг елемент от "професионализма" на младата дознателка Божичкова е иззимването на множество лични вещи от имота на двамата собственици и обявяването на тяхната собственост в собственост на трето лице,някой си кокошкарски бизнесмен Христо Десподов,който пък горкия казва за същите тези вещи,че не са мои ,а на четвърто лице,някой си Росен, който ги бил купил от битака и така нататък. Леле,какво селско го е заформила тази дознателка.Но тя е спокойна и уверена,защото наблрюдаващият прокурор,пр.Евтимова,с действията си,т.е. с бездействието си, приравнено с действия на "слаб" прокурор,е "олабила" дисциплината и надзора и така позволява подобни изцепки- Протокол от 11.07.2014 год.от незаконното нахлуване в имота на младата дознателка, който липсват декларираните направени фотоснимки, с което е образувано ДП№314/2014 год. по описа на 02РУП-Перник, в страниците по ДП-во, не е наличен документ за неговото одобрение от съда и то в условията на чл.161,ал.2 от НПК!!! Лъвицата-дознателка е неудържима. От дл.лице Божичкова е направено двукратно манипулиране на свидетел, с единствена цел за сдобиване на удовлетворяващи я свидетелски показания. Спрямо този свидетел е приложен двукратен полицейски натиск – разпит пред съдия по чл.223 от НК и е образувано ЧНД №01487/2014 г. по описа на ПРС с постановено прекратяване, което се явява и писмено доказателство за полицейските безобразия, прилагани от дл.лице Божичкова и толерирани от пр.Евтимова и пр., и пр. Наясно съм, че гореизложеното не е пълният обем на недопустимото поведение на дознател и наблюдаващ прокурор по въпросното ДП№314/2014г. То е предназначено да запознае обществеността с поредната пародия и корумпираността на лица от "правораздавателната" ни система,с което знам, че не откривам топлата вода. Но е редно, въззивната инстанция - Окръжна прокуратура-Перник, да стопира подобни театрални постановки и представления, та да остане поне една инстанция в родния Перник, на която може човек да се опре, още повече,че самата тя е обвинена в лъжеизявления от дознател и наблюдаващ прокурор!!! ОСТАВЯМ КАЗУСА ЗА ВСЕИЗВЕСТНИЯТ НИ ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОИЗВОЛ И НАСИЛИЕ ОТВОРЕН.СПОДЕЛЕТЕ, ДОРИ И ДА НЕ СТЕ ПОТЪРПЕВШИ, А СЕМО ЧУЛИ ИЛИ ВИДЯЛИ.МОЖЕ БИ Е ВРЕМЕ ДА ПРЕДИЗВИКАМЕ СЕРИОЗЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НАД ПОДОБНИ ИНСТИТУЦИИ,ЗА ДА ЗАЩИТИМ САМИТЕ НАС, А НЕ САМО ДА СЛУШАМЕ ПЛАЧА ЗА ИСКАНЕ НА ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ И ОБЛАГИ. ТЕЛЕФОНЪТ МИ НЕ Е ПРОМЕНЕН - 0895587141

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com