iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

БОМБА ! Бойко Борисов с " подарък" за рождения ден - 2 000 000 лв. от обществена поръчка в гр. Земен

БОМБА ! Бойко Борисов с " подарък" за рождения ден - 2 000 000 лв. от обществена поръчка в гр. Земен

БОМБА ! Разследващ екип : фейсбук страница - Сграда Драгалевци

Бойко Борисов с подарък за рождения ден / 13.06.2014г. / - 2 000 000 лв. , от разлика в цената от нагласена обществена поръчка в която участваше " ХУФУ " ЕООД - и която трябваше да спечели / както " спечели " други две поръчки преди това / ! След осветяването от нашият разследващ екип махнаха " ХУФУ " ЕООД от поръчката , и друга фирма зае мастото им .

Очаквайте скандални подробности , как " блокираха " службите и какво се случи / кои хора и на какви постове се опитват да се намесят , за да се покрие всичко / след нашия сигнал ......

Димитър Сотиров / тъст на Димитър Барбуков / - Кмет от ПП ГЕРБ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР - АОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Земен, ул. "Христо Ботев" № 3, За: Димитър Симеонов Сотиров, България 2440, Земен
Място/места за контакт: Димитър Симеонов Сотиров

ІІ.1.4)
Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В изпълнение на възложените му дейности от обхвата на обществената поръчка, предмет на настоящата процедура, Изпълнителят следва да осъществи СМР, обхващащи комплекс от мерки по: (1) Реконструкция, на стадион към ФК Пирин-Земен, в което число: реконструкция на стари трибуни и монтиране на метален парапет и седалки за зрители; подмяна на тревна настилка и изграждане на дренажна и поливна система; изграждане на лекоатлетическа писта с тартанова настилка; подмяна на съществуващи 2 бр. преместваеми елемента (нави) и монтаж на 6 бр. преместваеми химически тоалетни; Стадионът е разположен в чертите на гр. Земен. Достъпът до него се осъществява от западна посока по улица минаваща покрай реката. Обектът включва футболно игрище с тревна настилка, лекоатлетическа писта и трибуни за зрители. Площта на имота е 22 550 кв.м., трибуните са 550 кв.м., тартановата настилка за лекоатлетическа писта - 2 180 кв. м., зелена площ (игрище) - 5 630 кв.м., телена ажурна ограда - 609.5 м. (2) Саниране на обслужваща сграда със спортна зала към стадион на ФК „Пирин”-Земен, а именно: изолация на външни стени; изолация на покрив; ремонт на ел. табло и разпределително табло, външни довършителни работи;Сградата се намира в рамките на съществуващото спортно съоръжение стадион ФК „Пирин” – Земен. Подлежащата на саниране сграда е монолитна, на два етажа, със стени от леки панели, покрити с варопясъчна мазилка, със ЗП - 193.82 кв.м. и РЗП - 418.32 кв.м. Покривът е скатен, покрит с LT-ламарина, със ЗП - 273.09 кв.м., (3) Реконструкция на басейн с размери 25/12 м., намиращ се на територията на съществуващото спортно съоръжение; (4) Паркоустройство.

V.4)
Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3344950 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3334493.93 BGN без ДДС
В Брой месеци 7

VI.4)
Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.06.2014 г.

НЕ ВИ СЕ ВЯРВА - ЩЕ ОНЕМЕЕТЕ ? Почакайте и ще видите ..... ще покажем всичко на цяла България , че където е замесена фирма " ХУФУ " ЕООД - винаги стават огромни проблеми и скандали , винаги има " схема " за печелене на нагласени поръчки с цел източване на огромни суми и се извършват документни престъпления . Нашето разследване продължава ........ .

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

28-Юни-2016

27-Юни-2016

29-Юни-2015

28-Юни-2015

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

ipernik com