iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Повишават контрола върху безопасната експлоатация на асансьорите

Асансьор

Асансьор в пернишкия квартал "Тева" литна към небето. Крадци отмъкваха части от съоръжения във високите блокове в кв. "Твърди ливади" и това повреждаше асансьори сериозно. Често викат "Гражданска защита да измъква сазеднали в асансьорните клетки. Ето, че Правителството измени Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, за да я приведе в съответствие с обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства. Поради това от нея отпадат малките товарни асансьори, които представляват „машина” по смисъла на втората Наредба.

С новите текстове се изменят редът и периодичността за извършване на функционалните проверки за изправността и действието на асансьорите и техните предпазни устройства. Това ще става според инструкциите на производителя, а ако в тях няма определен срок, проверките ще се правят на 10 дни, а периодичните технически прегледи – веднъж на три години.

С постановлението се въвеждат и допълнителни задължения за лицата, които поддържат асансьори. Те са длъжни да информират всяко тримесечие регионалните отдели на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за ползвателите, с които са сключили или прекратили договор. Изпълнението на тези изисквания ще доведе до повишаване на ефективността на органите за технически надзор, както и до по- голяма проследимост на асансьорите и фирмите за поддържане.

Предвижда се облекчаване на изискванията към лицата, които кандидатстват за вписване в регистъра по чл. 36 от ЗТИП по отношение на степента на правоспособност на персонала. Отпада задължителното изискване, когато асансьорните монтьори са повече от двама, един от тях да притежава първа степен.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.