iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Общински инспекторат ще следи за реда в Перник

Общински инспекторат ще следи за реда в Перник

Общински инспекторат се заема да контролира реда в община Перник.   Предложението беше новото звено да е на подчинение  на Секретаря на община Перник, но съветниците решиха пряко да се ръководи от кмета Росица Янакиева.

По предложение на председателя на групата съветници "Демократи за Перник" два пъти годишно Общинския инспекторат ще се отчита за свършената работа пред Общинския съвет.

Кметът Росица Янакиева предложи на Общинския съвет да одобри промяна на структурата на общинската администрация и предложението беше гласувано преди приемането на общинския бюджет за тази година.

Инспекторатът ще има 8 щатни бройки, в това число и началник на отдела. 7 от тях ще бъдат прехвърлени от Общинското предприятие „Общинско обслужване”.  Така общинската администрация ще стане от 131,5 човека на 139,5.  Това налага и увеличаване на средствата за работна заплата. За инспектората са предвидени 61 026 лв. за възнаграждения на служителите, които трябва да се осигурят от местните приходи. В  същото време с 33 890 лв ще бъдат намалени средствата за работна заплата в общинското предприятие.

Службата ще има за цел да подобри контрола за стриктното спазване на законите,  поднормативните актове, актовете на ОбС и на Кмета на общината  от всички физически и юридически лица на територията на Перник. Новото звено ще осъществява контролна дейност с сферата на строителството, опазването на околната среда, общинската инфраструктура, търговската и рекламната дейност, обществения транспорт, стопанисването и управлението на общинската собственост.  

Инспекторатът ще има за задача и да следи за обществения ред на територията на общината, който е уреден от Наредбата с № 1.

Организацията и дейността на новото звено ще бъдат уредени в Устройствения правилник на общинската администрация.

Правата и задълженията на юридическите и физическите лица при установяване на нарушенията ще се уреждат съобразно Закона за административните нарушения и наказания и съответния нормативен акт, по който се извършва контрол.

Идеята за създаване на звено Инспекторат в общинската администрация в Перник не е нова. Предложение за създаване на звено с контролни функции е обсъждано и в предишни мандати на Общинския съвет. Тогава идеята беше породена и от нуждата за по-стриктно следена на работата на фирмите, които работят по почистване на територията.

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.