iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Loading

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за Перник (Междинни резултати)

Перник снимка: за хората и събитията [field_event_date-datetime]
Политически партии и коалиции на политически партии Действителни гласове %
2. ПП "ГЕРБ"
  1. Вяра Михайлова Церовска
  2. Денислав Виолинов Захариев
  3. Пламен Евгениев Борисов
  4. Милена Методиева Миланова-Мартинова
  5. Ивайло Кирилов Богданов
  6. Цветана Иванова Пиралкова
  7. Владислав Спасов Караилиев
  8. Иван Огнянов Иванов
  9. Владимир Виденов Павлов
  10. Любомир Александров Жотев
  11. Иво Кирилов Иванов
  12. Симеон Кирилов Станков
  13. Росен Цветанов Симеонов
  14. Румяна Тодорова Гьорева
  15. Сашо Стефанов Диманов
  16. Румен Драгомиров Танев
  17. Васко Христов Чушев
  18. Емилия Първанова Грозданова-Евгениева
  19. Мирослава Иванова Николова
  20. Явор Илиев Рангелов
  21. Любен Иванов Лазаров
  22. Анка Асенова Йорданова
  23. Християн Симеонов Алексов
  24. Васил Руменов Василев
  25. Огнян Страхилов Крумов
  26. Елеонора Любенова Въжарска
  27. Бойка Стоянова Иванова
  28. Светлин Емилов Иванов
  29. Емил Ангелов Костадинов
  30. Светла Русанова Янкова
  31. Даниел Бориславов Михайлов
  32. Роза Венева Стоилова
  33. Богомил Вълчов Борисов
  34. Румен Гергинов Станишев
  35. Йордан Милудинчов Петров
  36. Владислав Кирилов Иванов
  37. Маргарита Валентинова Мирчева
  38. Иво Емилов Арсов
  39. Ралица Иванова Йорданова
  40. Венцислав Атанасов Иванов
  41. Евгени Михалов Евгениев
9586 32.86%
3. ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”
  1. Елизабета Борисова Владимирова-Георгиева
  2. Методи Стоилов Георгиев
  3. Борис Дамянов Алексов
  4. Сашо Стоянов Илиев
85 0.29%
5. ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
  1. Евелина Асенова Гацева
  2. Дарияна Петрова Узунова
  3. Михаил Ивов Михайлов
125 0.43%
6. ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
  1. Ангел Симеонов Савов
  2. Димитринка Боянова Димитрова
  3. Марио Александров Иванов
  4. Валентина Генчова Евтимова
  5. Елизабет Владимирова Коева
  6. Здравка Димитрова Димитрова
  7. Даниела Райчева Милева
268 0.92%
7. ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
  1. Марин Гергинов Никодимов
  2. Сия Петрова Механджийска-Петкова
  3. Даниела Пейчева Йорданова
  4. Костадин Георгиев Алексов
  5. Марин Васков Маринов
210 0.72%
9. ПП "АТАКА"
  1. Румен Атанасов Ваташки
  2. Павел Георгиев Павлов
  3. Мая Евтимова Сотирова
  4. Димитър Огнянов Петров
  5. Юлиан Райчев Неофитов
  6. Христо Младенов Христов
  7. Борислав Димитров Бориславов
  8. Мартин Димитров Златков
  9. Славия Георгиева Вучкова
  10. Емилия Петрова Стефанова
  11. Кристиян Янков Ананиев
  12. Милослав Иванов Милчов
  13. Стефан Кирилов Асенов
  14. Радостин Ненчев Ненков
877 3.01%
10. ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”
  1. Вихрен Георгиев Матев
  2. Маргаритка Димитрова Касел
  3. Павел Георгиев Черийски
  4. Виктор Валентинов Банов
  5. Емил Николов Христов
  6. Маргарита Георгиева Владимирова
  7. Елица Любомирова Енева
  8. Ивайло Ангелов Иванов
  9. Йорданка Манолова Сергиева
  10. Михаил Кирилов Попов
  11. Янек Росенов Павлов
  12. Росен Илиев Рударски
  13. Лиляна Стоянова Манова
  14. Евгения Димитрова Матева
  15. Тихомир Пламенов Тихомиров
  16. Борислава Елинчова Борисова-Тихомирова
  17. Ценка Владимирова Сергиева
612 2.10%
14. ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
  1. Димитър Огнянов Владимиров
  2. Силва Славчова Нотева
  3. Милка Стоянова Михайлова
  4. Иван Петров Георгиев
  5. Иван Кирилов Богданов
  6. Трайчо Крумов Чукарски
  7. Мая Арсова Минкова
  8. Илиана Михайлова Самуилова
  9. Станка Евгениева Димитрова
  10. Елеонора Варадинова Стоилова
  11. Румен Петров Исаев
  12. Иван Йорданов Иванов
  13. Доника Дончева Петрова
  14. Петя Георгиева Василева
  15. Венцислав Райчев Александров
  16. Валери Василев Киров
  17. Свилен Симчов Райчов
  18. Иван Боянов Миладинов
684 2.34%
15. ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”
  1. Станислав Йорданов Бизев
101 0.35%
22. ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
  1. Юри Иванов Георгиев
  2. Лозка Бориславова Василева
  3. Мирослав Людмилов Мирончов
  4. Людмил Мирончов Богданов
  5. Диана Николаева Борисова-Цветанова
  6. Силвия Петрова Атанасова
230 0.79%
24. ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
  1. Георги Райчев Стоянов
  2. Бойко Момчилов Теодосиев
  3. Цветелин Петьов Иванов
  4. Румен Илийчев Стоянов
  5. Кирил Найчов Георгиев
  6. Красимир Георгиев Георгиев
  7. Петър Йорданов Златков
233 0.80%
25. КП - "БСП,ЗНС,КПБ,ПБС,ПК "Тракия", СПС "Защита","Движение Гергьовден" Представлявана от Ненко Викторов Темелков
  1. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова
  2. Ненко Викторов Темелков
  3. Симеон Василев Симеонов
  4. Валентин Николчов Петков
  5. Татяна Костадинова Вангелова-Христова
  6. Иван Райчев Димитров
  7. Катя Евтимова Христова
  8. Александър Стефанов Алексиев
  9. Петър Анастасов Янков
  10. Божан Йоанов Спасов
  11. Ралица Илиева Андреева-Любенова
  12. Малин Димитров Стоилов
  13. Галина Рангелова Асенова
  14. Даниела Генадиева Янкова
  15. Николай Иванов Николаев
  16. Анна Георгиева Петрова
  17. Татяна Димитрова Първанова
  18. Камелия Руменова Кирилова
  19. Иван Атанасов Петров
  20. Валентин Павлов Варадинов
  21. Милена Руменова Милошева
  22. Кирил Мирчев Стоянов
  23. Мариана Методиева Крумова
  24. Иво Михайлов Михайлов
  25. Кирчо Борисов Маринковски
  26. Боряна Борисова Стефанова
  27. Емилия Велинова Николова
  28. Валентин Руменов Асенов
  29. Анастас Бориславов Миладинов
  30. Христо Любчов Крумов
  31. Владислав Петров Иванов
  32. Венера Стефанова Илиева
  33. Радослав Алексиев Петров
  34. Румен Мицов Митов
  35. Детелина Методиева Денчева
  36. Кубрат Драгомиров Николов
  37. Николай Николаев Добрев
  38. Рангел Ефремов Стаменков
  39. Галина Борянова Тодорова
  40. Илия Христов Ангелов
  41. Гошо Крумов Кирилов
7918 27.14%
28. ПП „ДРОМ”
  1. Валери Василев Костадинов
  2. Петър Здравков Благоев
  3. Маргарита Велинова Пейчинова
  4. Иво Димитров Първанов
  5. Милена Герасимова Кирилова
  6. Анита Младенова Григорова
  7. Георги Цветанов Георгиев
  8. Станислава Богомилова Димитрова
  9. Теодора Петрова Ерич
  10. Кирил Борисов Василев
  11. Петър Рангелов Петров
  12. Благовест Йорданов Митков
  13. Алекси Кирилов Алексиев
  14. Златка Руменова Мишева
  15. Йордан Георгиев Аспарухов
  16. Росен Петров Огнянов
  17. Асен Методиев Стоянов
  18. Силвана Ангелова Стоилова
  19. Стефан Руменов Стефанов
  20. Диана Василева Методиева
  21. Кирил Георгиев Богданов
  22. Донка Йорданова Петрова
  23. Ивайло Крумов Георгиев
  24. Цветелина Валериева Тодорова
  25. Михаил Красимиров Мишев
  26. Евгени Славчев Ангелов
  27. Нели Костадинова Деянова
  28. Гълъбинка Тодорова Петрова
  29. Драгомир Петков Цветанов
  30. Милко Иванов Трифонов
  31. Станислав Иванов Спасов
  32. Богомил Костадинов Аспарухов
  33. Красимир Мирчев Райчев
  34. Гинка Скримчова Петрова
  35. Надя Петкова Цветанова
  36. Кирил Петров Кирилов
  37. Биляна Скримчова Христова
  38. Димитър Костадинов Деянов
  39. Даниела Румянова Петрова
  40. Малина Николова Димитрова
  41. Васил Валериев Георгиев
233 0.80%
29. ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”
  1. Александрина Александрова Йорданова
  2. Радостин Иванов Георгиев
  3. Никола Йорданов Борисов
  4. Радослав Валентинов Димитров
  5. Йордан Борисов Георгиев
92 0.32%
30. ПП ЕСИ
  1. Анелия Стаменова Костадинова
  2. Любчо Харалампиев Костов
  3. Борис Стойчев Симов
  4. Милена Боянова Асенова
  5. Валентин Николаев Кирилов
  6. Асен Захариев Асенов
  7. Марио Емилов Георгиев
  8. Наталия Томанова Линкова
  9. Илия Асенов Младенов
  10. Георги Мирчев Славчев
  11. Крум Асенов Крумов
  12. Методи Иванов Кръстев
  13. Стоян Страхилов Павлов
  14. Павел Василев Павлов
  15. Ася Красимирова Мишева
  16. Габриела Николаева Иванова
  17. Маргарита Стойова Никова
  18. Илияна Дончева Борисова
  19. Пламен Маринов Огнянов
  20. Аделина Любенова Петрова
  21. Емилия Маринова Василева
  22. Юлия Петърчова Стоянова
  23. Десислава Иванова Николова
  24. Ивайло Велинов Методиев
  25. Иво Стоилов Свиленов
  26. Виолета Стефанова Георгиева
  27. Траянка Красимирова Павлова
  28. Юлия Ромеова Огнянова
  29. Людмила Викторова Йорданова
  30. Станислава Страхилова Бориславова
  31. Петър Любомиров Димитров
  32. Петър Тошков Тодоров
  33. Елена Никифорова Ковачева
  34. Даниела Борисова Кирова
  35. Радостин Антонов Костов
264 0.90%
32. ПП "ЛИДЕР"
  1. Стойчо Славчов Василев
  2. Михал Маноилов Алексиев
  3. Божидар Станимиров Живков
  4. Петър Йорданов Стоименов
  5. Георги Василев Цветков
  6. Иван Рангелов Манов
  7. Лазар Киров Вълчев
  8. Румен Максимов Кирилов
  9. Цветомир Славчев Николов
  10. Десислава Славчева Методиева
  11. Георги Димитров Трохаров
  12. Ивалина Ангелова Чупетловска
  13. Ива Ботева Райчева
  14. Кирил Борисов Сергинов
  15. Роза Стоянова Стоянова
  16. Любен Иванов Иванчов
  17. Милко Русимов Славчев
  18. Лора Стаменова Джамбазка
  19. Стоян Савов Стоянов
  20. Таня Спасова Караджова
  21. Светослав Вергилов Станимиров
  22. Димитър Стоянов Марков
  23. Георги Иванов Кръстев
  24. Васил Станимиров Методиев
  25. Евгени Николаев Герасимов
  26. Борислав Петров Тодоров
  27. Любен Петров Митрев
  28. Виктор Николаев Ветов
  29. Борислав Гълъбов Бориславов
  30. Цеко Христов Цеков
  31. Петър Иванов Кирилов
  32. Александър Евтимов Евтимов
  33. Цветана Седевчова Петрова
  34. Георги Найденов Стоянов
  35. Росен Евгениев Иванов
  36. Бойка Огнянова Георгиева
  37. Даниела Асенова Будинова
  38. Васил Георгиев Кукушев
  39. Иво Кирилов Симов
  40. Димитър Иванов Димитров
  41. Велизар Христов Дордуков
2641 9.05%
34. КП - "Демократи за Перник -ДСБ,БЗНС,ВМРО-БНД" Представлявана от Иво Дончев Иванов
  1. Валентин Любенов Павлов
  2. Мария Маринова Иванова
  3. Петьо Донков Фетфов
  4. Бойко Иванов Астатков
  5. Мария Христова Анестиева
  6. Георги Недков Недев
  7. Ваня Стоянова Варадинова
  8. Венцислав Иванов Евгениев
  9. Белинда Ромеова Виденова
  10. Емануил Людмилов Димитров
  11. Велко Стоянов Драганов
  12. Галина Димитрова Димитрова
  13. Стефан Михайлов Малинов
  14. Екатерина Евлогиева Милева
  15. Николай Асенов Караджов
  16. Емил Петров Иванов
  17. Веселин Левитов Христов
  18. Илко Георгиев Димитров
  19. Мартина Христова Йорданова
  20. Иво Дончев Иванов
  21. Кирил Александров Караманчев
  22. Теодора Славчева Тодорова
  23. Недялка Борисова Георгиева
  24. Даниел Димитров Михайлов
  25. Димитър Ромеов Ташев
  26. Йоана Йорданова Павлова
  27. Ивета Тодорова Боянова
  28. Валентин Методиев Вангелов
  29. Пламен Василев Анестиев
  30. Евгения Господинова Варадинова
  31. Ивайло Симеонов Мирчев
  32. Радослав Методиев Стефанов
  33. Борислава Руменова Първанова
  34. Белослава Евстатиева Петрова
  35. Ивайло Георгиев Трифонов
  36. Димитър Петров Биволев
  37. Мартин Георгиев Василев
  38. Иво Иванов Сергилов
  39. Даниела Венциславова Иванова
  40. Славчо Седевчов Чорапинов
  41. Инна Валентинова Рангелова
1705 5.84%
35. ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”
  1. Чавдар Кирилов Боянов
  2. Анатоли Димитров Огнянов
  3. Милена Драганова Зарева
  4. Юлиян Кирилов Георгиев
  5. Елена Методиева Тонева
82 0.28%
40. КП - "Обединена десница" СДС,НДСВ,КОАЛИЦИЯ ОДС,РДП,ОЗ, БСДП Представлявана от Десислав Стефчов Аспарухов и Стоил Вангелов Стоилов
  1. Николай Любчев Драгомиров
  2. Десислав Стефчов Аспарухов
  3. Боян Богданов Драганов
  4. Иван Валериев Павлов
  5. Стоил Вангелов Стоилов
  6. Стефан Григоров Стефанов
  7. Камелия Студенчева Стоянова
  8. Диана Руменова Маркова
  9. Мария Тодорова Ненова
  10. Петър Александров Русев
  11. Николай Калинов Сергиев
  12. Кристина Стефанова Георгиева
  13. Мартин Мариов Жлябинков
  14. Румяна Валентинова Димитрова
  15. Сузана Викторова Степанова
  16. Росен Димитров Савов
  17. Росица Иванова Йорданова
  18. Филип Йорданов Илков
  19. Иво Йорданов Иванов
  20. Красимир Симеонов Трайков
  21. Иванка Неделкова Николова
  22. Силвана Людмилова Димова
  23. Кръстьо Чавдаров Гогов
  24. Георги Юриев Георгиев
  25. Геновева Цветанова Владимирова
  26. Силвия Стоименова Топалова
  27. Силвия Людмилова Лазова
  28. Невена Димитрова Лазарова
  29. Петър Йорданов Пенев
  30. Красимир Кирилов Христов
970 3.32%
41. ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
  1. Стефан Димитров Ангелов
  2. Светлин Ангелов Христов
  3. Благородка Маринова Лилова
  4. Васил Симеонов Корчев
  5. Димитър Стефанов Ангелов
123 0.42%
42. ПП "ОТЕЧЕСТВО"
  1. Валентин Петров Костадинов
  2. Камелия Йорданова Милошова
  3. Силвия Георгиева Славкова
  4. Иво Александров Симов
  5. Мария Валентинова Драганова
  6. Лилия Пламенова Захариева
  7. Лъчезар Валентинов Петров
  8. Кристина Маринова Крумова
  9. Николай Георгиев Славков
95 0.33%
43. КП - "Патриотично обединение"/ПП"Обединен блок на труда-Български лейбъристи",партия "Обединение достойна България"/ Представлявана от Милан Войнов Миланов
  1. Милан Войнов Миланов
  2. Людмил Димитров Георгиев
  3. Георги Петров Захариев
  4. Любомир Христов Василев
  5. Григор Стоянов Григоров
  6. Георги Стоянов Петков
  7. Красимира Кръстева Станимирова
  8. Карамфила Георгиева Цокова-Пенчева
  9. Андрей Кирилов Андреев
  10. Цветанка Асенова Спасова
  11. Васил Стоянов Арсов
  12. Милена Миленова Тодорова
  13. Мирослав Василев Наумов
  14. Митко Стойнев Миланов
  15. Ели Славчева Стойчова
  16. Красимир Сотиров Сотиров
  17. Силвана Емилова Ценкова
  18. Симеон Видинов Павлов
  19. Катя Теофилова Цамбова
  20. Тинка Маринова Стефанова
  21. Соня Симеонова Миладинова
  22. Ивайло Любомиров Костов
  23. Кристина Станимирова Василева
  24. Жана Алексиева Йорданова
  25. Вилиян Богданов Исаев
  26. Румен Богомилов Сергиев
  27. Зоя Никифорова Василева
  28. Лъчезар Цветанов Деянов
  29. Катя Василева Павлова
  30. Росица Серьожева Василева
  31. Емилия Стефанова Михайлова
  32. Росица Николова Миланова
  33. Нада Сегменова Николова
  34. Илка Николова Анева
  35. Лиляна Рангелова Петрунова
  36. Валентин Иванов Рангелов
  37. Ангел Иванов Динев
  38. Младен Кирилов Николов
  39. Емил Методиев Гошов
  40. Юлиян Василев Георгиев
  41. Крум Тодоров Крумов
1790 6.14%
44. ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
  1. Росен Любомиров Иванов
  2. Костадин Василев Костадинов
  3. Бойка Лалчова Андонова
  4. Павлина Петрова Николова
  5. Васил Андреев Димитров
  6. Георги Варадинов Николов
164 0.56%
47. ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
  1. Иван Димитров Петров
  2. Гергана Симеонова Илова
  3. Веселин Венциславов Каралейн
  4. Мая Симеонова Гопова
  5. Георги Първанов Йорданов
  6. Бойка Александрова Шаркова
  7. Венелин Иванов Степанов
  8. Тинка Асенова Корчева
  9. Михаил Димитров Събев
  10. Евгени Любенов Велинов
  11. Цветелин Горанов Ръсин
86 0.29%

Източник: ЦИК

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

На тази дата в миналото

28-Септември-2017

28-Септември-2016

28-Септември-2015

28-Септември-2014

28-Септември-2013

Вход с фейсбук профил:

Гореща линия: 0888 563 496

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини

ПОРЪЧКИ се приемат само през сайта и се препращат към търговците за изпълнение!

ipernik com